dvě oči

Upřímná omluva pronesená mužem s konejšivým hlasem

Dnes, co mi vypadl nůž ze střenky, respektive nože dva, jsem měla návštěvu. Kdo to byl, je vedlejší.

Usadil se v křesle, tablet v ruce a něžným, konejšivým hlasem, uzavřen do sebe bez zrakového kontaktu, nahlas předčítal text, o kterém řekl, že by si ho měli přečíst všichni muži.

Dopis ženě.

Milá Ženo,
stojíme dnes před tebou jako muži odhodlaní stát se v každém ohledu více vědomými. Cítíme hlubokou lásku, velký respekt a rostoucí úctu k ženským darům. Cítíme tak hlubokou lítost nad destruktivními činy nevědomého mužství v minulosti a v přítomnosti. Chceme se za ně dnes omluvit, abychom se společně mohli vydat dopředu, do nové éry spolutvoření. Když se stávám více vědomým, více si uvědomuji hru ženské a mužské energie v sobě, v Tobě a ve všem živém. Vím, že máme všichni přístup k celému spektru těchto energií. Stále více si také uvědomuji dimenzi, která přesahuje všechny duality, která je svobodná a volná jako obloha. Zavazuji se k prožívání mužské síly, která nás uctívá a oslavuje jako rovné.

Vím, že abych Tě mohl skutečně uctívat jako multidimenzionální ženu, musím být plně přítomný sám v sobě a se svými dary, o které se s Tebou mohu dělit. Můžeme společně vytvořit velké zázraky tím, že budeme podporovat jeden druhého vědomým způsobem, chovat se k sobě s respektem a uctívat božství projevené formou mužské a ženské energie. Jako muži jsme se k ženství často chovali nevědomě. Je mi líto, že ženy a ženská energie byly po tak dlouhou dobu podřizovány a utlačovány. V historii vás muži znásilňovali a zneužívali, pálili vás na hranicích a kupovali a prodávali vaše těla pro sexuální potěšení, využívali vás pro politické a náboženské účely, nutili vás skrývat tváře nebo dokonce odřezávali vaše orgány sexuálního potěšení. Možná jsem tyto věci nedělal já sám, ale jsem si vědom sil skrytých v nevědomé mužské psyché, které mají tendenci dominovat. Mnoho mužů, kteří vás zneužívali a utlačovali, již nežijí. Mezi těmi, co žijí, je mnoho těch, kdo nejsou schopni se omluvit, protože stále zůstávají uvěznění ve svém vzteku, strachu a studu.

Jménem všech mužů se vám omlouvám za naše nevědomé činy, které jsme způsobili rozzuření, vyděšení a v zajetí destruktivních sil v našem nitru. Teď činím volbu již dále tyto síly neživit, ani se jimi nenechat ovládat. Nabízím Ti omluvu a doufám, že můžeme začít znova, ve jménu spolutvoření. Přiznávám, že náboženství několika posledních let byla založena a šířena hlavně muži. Často jsme se chovali, jako bychom měli ve věci Boha poslední slovo. Výsledkem bylo potlačení spirituality, která více cítí srdcem a propojuje. Nyní se zavazuji k uctívání ženské spirituality. Vážím si vašeho hlubokého propojení se Zemí. Vztah mužů k naší planetě a jejím zdrojům byl často motivován soutěživostí, ziskem a dominancí. Chybně jsme předpokládali, že expanze nás ochrání před zkázou a v tomto procesu jsme ublížili posvátnosti Země a narušili její přirozené rytmy. Zavazuji se, že budu naslouchat hlasu své intuice, která ví, jak můžeme naši planetu uzdravit. Jako muži jsme často znevažovali cítění a intuici ve prospěch vnímání založeném na datech a logice. Tato cesta byla pravděpodobně nutná k posunu lidského rodu za hranici zvířecích pudů a předsudků, ale cestou jsme ztratili schopnost cítit život srdcem. Slibuji, že budu respektovat umění intuice, cítění a moudrost ženského srdce. Takže společně je můžeme spojit do vyváženého životního pohledu, který zahrnuje všechnu moudrost.

Uctívám krásu a celistvost Tvého těla. Když budeme jeden druhého vědomě uctívat prostřednictvím těla, láska, kterou můžeme vytvořit, nemá hranice. Je mi líto, že muži zneužívali Tvou krásu formou obchodování, prostituce, pornografie. V zajetí touhy jsme často postrádali schopnost požádat o intimitu s vděčností a přijmout NE jako odpověď. Odmítám jakoukoli formu obchodování s ženskou krásou a respektuji, že Tvé tělo patří Tobě. Ctím Tvou schopnost mírového řešení konfliktů, Tvou schopnost se omluvit a velkoryse odpustit. Muži vedli nekonečné války proti vlastním nesouhlasům. Ve jménu obrany našich zemí a ochrany rodin jsme se stali závislými na boji samotném. Je velmi vzácné objevit invazi nebo válku vyvolanou ženami. Omlouvám se za to, že jsme vás vtáhli do těchto konfliktů, a za znásilnění, vraždy, zlomená srdce a zničené rodiny, které byly výsledkem těchto válek, Vítáme Tvou moudrost při vytváření světa, který se obejde bez destrukce. Vážím si Tvé schopnosti naslouchat tělu a jeho potřebám potravy, odpočinku a potěšení. Oslavuji Tvou schopnost věnovat pozornost tomu, co je teď a tady. Muži jsou často tak zaneprázdněni svými cíli a výsledky, že se vyčerpají a stanou se nedosažitelnými pro vztah. Vím, že jste často spoluvytvářeli tuto nerovnováhu tím, že jste byli frustrované z nenaplněné touhy po spojení. Nyní je na nás obou, abychom našli vyváženou cestu. Vážím si Tvého soucitu a smyslu pro spravedlnost. V naší společnosti je systém justice veden muži – soudci, policisty, s vězením a principy trestu. Přeji si, abys s námi spolupracovala a vnesla do tohoto systému své srdce. Uvědomuji si také, že globální ekonomika byla často řízena nevědomým mužstvím, které zanechalo esenci nedostatku a chamtivosti. Vím, že můžeme pracovat společně a vytvořit systém, který přinese více péče. S omluvou za zranění, která jsme Ti způsobili si uvědomuji, že i já a mnoho mých bratrů jsme byli zraněni našimi matkami, sestrami, našimi partnerkami a expartnerkami. Jsem otevřený k bolesti, kterou z toho v sobě cítím a jsem ochotný ji nechat odejít. Odpouštím Ti Tvé jednání, které pramenilo z nevědomosti a odpouštím i sobě a všem mužům, že jsme tak dlouho spali. Od dnešního dne budu ochraňovat Tvé srdce jako posvátný chrám, kterým vskutku je, a zavazuji se uctívat ženský princip v Tobě, v sobě a ve svém vztahu ke všemu živému. Vím, že opuštěním minulosti a spojením našich darů v přítomnosti můžeme vytvořit skutečnou synergii a nebude existovat nic co bychom nedokázali.

SPOLEČNĚ MŮŽEME VYTVÁŘET ZÁZRAKY!

Domluvil. Vážně jsem naslouchala, kdyby chtěl ještě něco dodat, a pak jsem ho plácla přes stehno s tím, že omluva je přijata. Podívali jsme se na sebe a já věděla, že se omluvil všem ženám, naprosto vážně. Byl to další bod jeho Cesty k uzdravení  a pochopení jeho duše.

Globální omluva? Dřív to pro mne bylo jenom slovo. Sem tam zaznělo v rádiu, v televizi, v novinách. Ale omluva pro mne samotnou, pro jednu z miliard žen a za miliardy žen?

Dámy a pánové, byla to síla. Každá slza, která byla díky mužům prolita, najednou získala zadostiučinění, získala na významu. Každá prožitá ozva na krutou bolest srdce povolila.

Všem partnerům, kamarádům a rodinám doporučuji tuto katarzi.

Pomáhá to narovnat vztah nás všech, obyvatel planety Země.

Strom-života

 

 

CIMG9657

Nůž

Píšu si… Můj milý deníčku, dnešní den je ve znamení ostří vytažených ze střenky.

U prvního nože jsem si řekla:“No co, stane se,“ když ostří při krájení třešní povyjelo ze střenky a nůž vyhodila.

U druhého už mi to přišlo divné…

CIMG9657

Tímto způsobem nůž o ostří přijde. Ostří se zároveň nezlomí, neztupí. Zároveň se nůž dá kdykoli dát dohromady. Přitom není ostří zaklapnuté jako při zavíracích kapesních nožích. Nůž vás při povytažení ze střenky nezraní. Jen tak jemně naznačí, že se něco děje.

Je to velmi zvláštní stav reality, kdy mince, která padá z nebe padne na hranu a tam zůstane navzdory probíhajícímu zemětřesení.

CIMG9651

Levitace

Měla jsem ve sklepě tři skříňky. Byly postavené na sobě, do tak tří a půl metrů výšky. Ta vrchní měla 42,25 kg. Nebylo ruky, která by mi v rámci předělávání bytu pomohla. Všichni odřekli.

Třicetikilová a pětatřicetikilová byly pod ní. Dávali jsme je do sklepa s malířem a dalo nám to fušku.

Přišla jsem tam a řekla:“Tak jo.“

Posunula jsem horní skříňku a ta na mě lehounce hupsla, jako dotek peříčka. Zjistila jsem, že moje brýle jsou rozplácnuté a na kořenu mého nosu na brýlích sedí na hraně skříň. Nějak mi to pořád nedocházelo. Pustila jsem skříň oběma rukama a poodstoupila. Skříň se stále vznášela ve vzduchu. Narovnala jsem si brýle a skříňku usadila na zem. Došoupala ji přes schody k výtahu.

Druhou, třicet čtyři kilogramů těžkou skříň jsem jenom tak chytla tady… a tady… A jak nic přenesla k výtahu a pak z výtahu do bytu.

S třicetikilovou, nejlehčí, skříní, mi pomohl pán, který šel kolem a viděl, jak ji nesu, tak se nabídl.

Sousedka se jenom nevraživě podívala, když mě viděla, jak se skříněmi tančím.

Holt, všechno je jednou poprvé…

CIMG9652

KOS-1-version1-afoto

Druhá šance : Fakulta humanitních studií, Studia občanského sektoru – PŘIJATA V PRVNÍ DESÍTCE!

„Občanská společnost, aspoň jak já jí rozumím, je prostě jednou z velkých příležitostí pro lidskou odpovědnost za svět.“ Václav Havel

Přihláška č. 579965 – obor: Studia občanského sektoru

Fakulta: Fakulta humanitních studií
Druh studia: navazující magisterské
Forma studia: kombinovaná
Studijní program: Humanitní studia (N6107)
Jazyk výuky: čeština
Číslo jednací: FHS-0970/P-2016
Stav přihlášky: zaevidována, zaplacena

Termíny zkoušek

Datum: 12.07.2016 v 09:30
Budova: Jinonice
Místnost: Prezence přízemí

Výsledky zkoušek

jazyk (min. 1) literatura (min. 1) Celkem
9 6 15

Celkový výsledek

Celkový výsledek: splnil/a bodovou hranici nutnou pro přijetí
Podmínka: Rozhodnutí o přijetí vám bude předáno u zápisu do studia v září 2016 po předložení ověřené kopie VŠ diplomu a Přílohy k diplomu, případně potvrzení studijního oddělení o absolvování VŠ studia.
Pořadí: 8. – 10. místo

Zápis do studia určen na termín

Datum: 26.09.2016 v 10:00
Budova: Jinonice – budova B, U Kříže 8, Praha 5
Místnost: 1034 Aula

Imatrikulace

Termín: 12.10.2016 15:00

Informace pro uchazeče:

Hranice pro přijetí na obor Studia občanského sektoru byla stanovena na 5 bodů.

  • Zápis do studia a informační schůzka s Vaší katedrou se bude konat 26. 9. 2016 v budově naší fakulty v Praze – Jinonicích.
  • U zápisu je třeba předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, zbrojní průkaz nebo průkaz o trvalém pobytu v ČR). Během zápisu je také třeba odevzdat úředně ověřenou kopii dokladu o dokončení bakalářského nebo magisterského studia, což je zbývající podmínka přijetí ke studiu, nebo v případě zahraničního vzdělání (vyjma Slovenska) nostrifikační doložku. Nebudete-li moci přijít osobně, můžete být někým zastupováni na základě plné moci; v tom případě je třeba odevzdat i tuto plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Ze závažných důvodů lze též požádat o náhradní termín zápisu.
  • Při zápisu dostanete Rozhodnutí o přijetí, kupón ke studentskému průkazu, můžete získat potvrzení o studiu a koupit si Karolinku (přehled studijních plánů, kontaktů, předpisů, doporučení ke studiu aj.).
  • „Letní škola“, tj. setkání, kde proběhne uvedení do studia a seznámení s jeho podmínkami, bude 27. 9. 2016 od 10:00 v budově naší fakulty v Praze – Jinonicích. Toto setkání je společné pro všechny navazující magisterské obory.
odraz 06072016

Sváteční procházka kolem černého zrcadla

Černé zrcadlo v Brně vysoké pět metrů a široké metr? Fakt? U Janáčkova divadla. Mé první selfie se starým foťáčkem, co mi slouží už asi deset let. Zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi, kdo je nejkrásnější:)

CIMG9586

Brno je plné bran…

Architektury a tvarů…

Kontrastu bídy a luxusu…

CIMG9599

Míst dávno mrtvých…

Přesto však v centru vyvěrá pramen živé vody…