Princip trickstera

v krátkosti, jak mne to napadlo při čtení Kojotovy recenze "Základní kniha o šibalovi" na knihu:

Paul Radin (K. Kerényi, C. G. Jung): Trickster – Mýtus o Šibalovi, Dobra, 2005, 198 Kč.

Obsah:

Princip šibala, trickstera, jako přechod mezi dualitou chaosu a řádu.

Když jsem zabývala Tricksterem jako symbolem, narazila jsem tenkrát na web bratrstva Fraternitas Coyotii.

Zaujalo mě to, že "F:.C:. nemá žádnou pevnou hierarchii, nemá vůdce ani stupně zasvěcení, neboť Šibal je bytostí chaotickou – proto lze o F:.C:. hovořit spíše jako o okkultním chaosu nežli řádu. Naše práce spočívá v plném integrování šibalského archetypu do bytosti zasvěcence." jak se píše na úvodní stránce.

Je-li princip trickstera přítomen v každé události jako potenciální zvrat mezi chaosem a řádem, je o důvod víc přiznat si osobní stránku trickstera v sobě samém a v životě, kterým procházíme.

Podívám-li se na medicinskou kartu Kojota jako ztělesnění Trickstera, význam je jasný:

KOJOTE… TY ĎÁBLE!
ZNOVU JSI MĚ PODVEDL!
MUSÍM SI SEDNOUT A KOUMAT
PROČ JSI TO PROVEDL.

A opět zde máme i v tomhle principu možnost podívat se zrcadlově na svou skutečnost. Nejde totiž jen o "akci" samu, o děj, který se právě hraje, ale jde právě o to si sednout a podívat se proč se to či ono děje. Bilancování…

Pozitivní pohled (karta rovná):
Prohlédni skrze génia činů své vlastní sabotáže. Uvědom si, jak je celé tvé počínání směšné a směj se. "Směj se kojote!" Jestli se nedokážete zasmát sami sobě a své bláznivé frašce, prohráli jste. Vždy, když se věci stanou příliš vážnými, přichází kojot. Jeho medicina spočívá ve smíchu a vtipkování, aby bylo snazší přijmout nové hledisko."

Negativní pohled (karta obrácená):
"Obrácená karta kojota může signalizovat období, kdy vše, čeho se dotknete, se obrátí proti vám. Všechny vaše žerty vám mohou vybuchnout do tváře. V této pozici kojot signalizuje také období, kdy byste se měli mít na pozoru před úmysly jiných a vyhledat bumerang, který jste sami na někoho hodili, protože by se mohl vrátit a udeřit vás zezadu. Může na vás být namířen něčí trik nebo se k vám blížit nějaký podvod. Cokoli, co obrácený kojot vyčaroval, může přijít z jakéhokoli směru. A pamatujte, že tento vtipálek je vždy drsný a divoký."

Že jsou to jenom dvě strany jedné mince? Jedna fotka skrývající dualitu i když vidíme jen pozitiv a negativ už si nepředstavujeme?

Ale kdepak – jsou to všeobsažné body – definujte je a stanete se králi, neboť obejmete jin a jang i s principem točící se mince!

12 komentářů: „Princip trickstera“

  1. 2Kojot: To víš, když jsem si uvědomila dosah Tvé magické přísahy a života s Tebou pod principem Trickstera, nešlo se mi do toho lehce, to se musím přiznat. Je to velká odpovědnost přijmout do svého života takový znásobený princip nejistoty.Ale pokud Tě to potěší, tak toho nelituju 🙂

  2. Člověk se může dožívat stočtyřiceti let, ne? Někde jsem to četla. Nebo se mé blondýní úvaze snad nějak moc d i v í š ? 🙂

  3. Hele, zatím ani nemám vlastní… A že bych už přemýšlela v babičkovských intencích? Hmmm…. Spíš v těch mateřských…….

  4. To by ses musel fakt snažit, aby to za něco stálo a třeba naše děti nebyly intelektuálové, co nebudou plodit děti, ale jenom spisy :))))) Musel bys jim vtisknout hlubší lásku k dětem než k literatuře, což nevím, jestli dokážeš při své lásce k popsanému papíru 🙂

  5. Spisy coby vnoučata…Možná budou plodit spisy – nelze však v duchovním smyslu pokládat tyto spisy také za vnoučata? A spisy, jež budou těmito spisy inspirovány, což budou, protože naše děti, budou-li plodit spisy, budou plodit spisy dozajista velmi inspirativní, nebudou tyto inspirované spisy našimi duchovními pravnoučaty? Atd…

  6. Teda Ty si ale věříš… Nu, ale pravda, oba píšeme nebo se psaním zabýváme téměř denně, Ty už pár knih vydaných máš, narozdíl ode mě, Lucienne od plotny… 🙂 Není důvodu, aby z nich vyrostli kulturní barbaři, zvlášť když do nich vložíš svou duchovní úroveň hodnot. Co vložíš, podle toho, co a jak říkáš, když o nich se mnou mluvíš, ty to do nich namlátíš, pacholků jedněch, co? Hlavně žádný nevzdělanci! :))))))))))

Komentáře nejsou povoleny.