„Poselství 818 v 1710“

Právě mi s duchovním rozkazem "Důležité, co si o tom myslíš?" přistálo v mailu cosi s názvem Transformační brána 1710. Žádat, muset, shodná numera, paprsky bez kterých by to nešlo, milionkrátnásobné zvětšení, univerzum 1, univerzum 2, mise, zakcelerovat, větička "pro ty, co nechápou" a tak dále a tak dále. Užitečná manipulace s človíčkem, proč to ale dělají?

No, funguje to asi takhle. Dostanete mail s názvem důležitá zpráva, přepošlete komu můžete. Takhle fungují spamy, takhle fungují poplašné řetězové zprávy. Než něco začnete řetězově přeposílat dál, ověřte si zdravým rozumem, selskou logikou a pudem vaší sebezáchovy, že ze sebe neděláte zbytečně manipulovatelnou ovci. Vhodné je třeba jít na http://www.hoax.cz a nebo – jako v tomto případě – použít hlavu.

V mailu, který dostane jenom "pár duchovně vyspělých vyvolených", kterým duchovní entity říkají, co mají dělat, aby… jsou cizí výrazy, které působí na člověka "cize a mocí vzdělaných", čísla, která se tváří jako synchronní – 17:10, 10:17 , 818, 17.říjen a tak dále, jednomilionkrát násobné zesílení nějakých frekvencí, nějaké cizí vesmíry – univerzum 1, univerzum 2, trochu "jakofyziky" a honosná jména.

Tohle je prostě úplně zbytečné blbnutí lidí. Pracuje to na principu strachu a díky strachu to funguje na astrální úrovni PRO někoho jiného a NE pro toho, kdo dostane "vzkaz". Defakto vydírání, z čehož někdo jiný těží, žrout energie.

Můžete tomu věřit, jestli chcete… Kromě toho, že Vás to omezí a spoutá Vám to snad nemůže finálně destruktivně ublížit. Chcete-li fungovat pod UV paprsky s misí 1017 pod milionkrát zakcelerovaným paprskem 818, který bude kdekoli a v jakémkoli časovém pásmu právě v 17.10, tak to udělejte…

Žijete v poli energie s různými bytostmi, to, co se děje všude a kdosi to honosně nazývá transformace od kohosi, komu musíme být vděční, je stálé stoupání vlastními silami pod vlídným dohledem a pomocnou rukou shora. Nepotřebujete vyžadovat z jedenácti miliard jeden milion duší, které se budou bombardovat maily a znásilňovat si čas a vědomí času kvůli "poselství 818 v 1710".

Záchvěv lásky prostě pocítíte kdykoli, kdy se Země nadechuje a vydechuje, protože láska je prostě všude. Není závislá na čase ani na paprskách ani na jiných blbostech. Kdo se otevře vevnitř lásce, prostě se otevře a bude jí mít. Rozumíte? Není to omezené ničím, natožpak takovými bludy. Je to jako císařovy nové šaty – kde nic není, tam prostě nic nevidíte. Je to jenom vykonstruovaná realita, která se tváří pravě.

Když milujete, milujete zcela a v lednu je máj. Zkuste to někdy na vlastní pěst místo toho, abyste zobali z ruky někomu, kdo Vám nabízí instantní spásu odkudsi z vesmíru. To důležité vždycky najdete uvnitř sebe a žádný vesmírný stroj Vám to nemůže zprostředkovat.

Níže uvádím došlý text s mnou zvýrazněným textem, který považuji za manipulativní, ať víte, z čeho odvozuji. Černě zvýrazněný text je jejich původní, červený text v závorce jsou moje komentáře, ty dvě modré věty považuji za univerzální pravdu.

P.S. Ano, je to ze serveru Osud.cz. Osud má dobré články, protože jsou široce zaměřené – každý, s jakýmkoli náboženským systémem nebo duchovní chutí si tam vybere. To však neznamená, že je všechno, co Osud.cz předkládá, naprostá realita pro jistou Lucienne. Naše názory se můžou lišit 🙂

15.10.2006 – exkluzivně ze zahr. zdrojů – Transformace – jak to vidím já Transformační brána 1710

17. října 2006 dojde k mohutné spouštěcí (moc citově zabarveno – bulvár) události.
Jde o začátek, jednu z mnoha spouštěcích událostí mezi současností a rokem 2013. Ultrafialový (UV) impulzní paprskové záření z vyšších dimenzí v univerzu-2 zkříží toho dne cestu se Zemí.
Země vydrží v tomto UV paprsku přibližně 17 hodin vašeho času. (FYZIKA!)
Tento paprsek rezonuje se srdeční čakrou; podstatou je zářivý světélkující modro/purpurové barvy. I když rezonuje v tomto frekvenčním pásmu (cože?), je nad barevným spektrem vašeho univerza-1, ve kterém se vy, Země, pohybujete. Ale díky povaze vaší duše (jak to můžou vědět?) a skupin duší operujících z frekvenčních pásem Univerza-2 (herdek, to je jistota…) bude mít vliv.(tak tady je právě ta budoucí vděčnost někomu cizímu, který to vlastně dělá "pro vás") Výsledkem bude, že každá myšlenka a emoce bude bude milionkrát a více zesílena. (zkusili jste si někdy dát vajíčko do mikrovlnky a zesílit frekvenci vlnění, byť na několiksetnásobek? Fyzika!) Ano, opakujeme, vše bude jedenmilionkrát zesíleno. Každá myšlenka, každá emoce, každý záměr, každá vůle, bez ohledu na to, zda je dobrá, špatná, nemocná, pozitivní, negativní, bude zesílena co do síly jedenmilionkrát. (zdá se Vám to v souladu se zdravým rozumem? Víte, co můžete od sebe čekat… Co ostatních jedenáct miliard lidí?) Co to znamená?
Nakolik se veškerá hmota manifestuje na základě vašich myšlenek, tzn. na co zaměříte svou pozornost, tento paprsek zakceleruje (opět takový rádoby vědecký slang…) tyto myšlenky a upevní je v intenzivním poměru, což je donutí k projevení se milionkrát rychleji, než by tomu bylo normálně.
Pro ty, kteří nechápou (a už je to tady – instantní vysvětlení pro nechápavé, co používají vlastní rozum) vaše myšlenky, na co se zaměříte, vytváří vaši realitu.(tak z tohoto myšlenkového průšlehu je toto jediné pravda, kterou žijeme všichni) Tento UV paprsek proto může být poměrně nebezpečné nářadí. (no v ý b o r n ě… už se klepu…) Neboť pokud jste zaměřeni na myšlenky, které jsou negativní k vaší lásce, téměř okamžitě se budou manifestovat ve vaší realitě. (toto funguje již odpradávna) Ale UV paprsek může být, znovu, i darem,(Tak dar nebo trest? Požehnání nebo spoušť? To snad abychom si v tom udělali trochu jasno…) pokud si to tak sami zvolíte.
Mise-1017 (týjo, tak už máme i záchranné mise pro ten ubohý jeden milionek chycených duší) usiluje o to, aby se v tento den přibližně milion lidí soustřeďoval na pozitivní, blahodárné myšlenky, (myslím, že je jasné, že z jedenácti miliard se soustřeďuje každý den, každou sekundu na pozitivní a blahodárné myšlenky děsně moc lidí, rozhodně několik miliard…) dobré úmysly pro sebe sama, pro Zemi a Lidstvo. Vaše myšlenky mohou být jakékoli povahy si budete přát, ale mějte na paměti, že lhostejno na co se zaměříte, uskuteční se to v období mnohem kratším, než by se čekalo. (by SE čekalo, uskuteční SE to, vlastně skoro samo, že? Na jakoukoli myšlenku se intenzivně zaměříte, tak se uskuteční v období mnohem kratším, než by SE čekalo 🙂 )Pro některé, to co se stane, bude hraničit se zázrakem.
Vše, co žádáme, (AHA, UŽ ŽÁDAJÍ!) jsou pozitivní myšlenky (no, ke komu si asi půjdu tu lásku, prosperitu a tak dále požádat? a proč vůbec takhle "rychlokvašeně?" když to jde normálně, lidsky, každodenně, bez nějakých cizích paprsků…) lásky, prosperity, léčení, hojnosti, laskavosti, vděčnosti, na které se zaměřte. Této spouštěcí události UV paprsku říkáme brána "818". (tak už to i nazvali, brána 818… no paráda. dejte tomu jméno a ovládnete to…)
* Tento UV paprsek dojde plného naplnění na 17 hodin dne 17. října 2006. (to je teda synchronicita, že… jenom by se k tomu spíš hodilo datum roku 1710 🙂 )
Bez ohledu na to, v jakém časovém pásmu se nacházíte, bude to přibližně od 10:17 17. října dopoledne do 1:17 ráno, 18. října. (FYZIKA!)
Vrchol bude v 17:10 17. října.
Není potřeba být v tomto čase v meditace, i když by to bylo lepší. Klíčový okamžik, bez ohledu na to v které zóně se nacházíte, bude v 17:10. (no, u hranic jednotlivých časových pásem to bude fakt smažba… Asi se tam bude vzduch vařit a budou se otevírat brány do jiných dimenzí)
Možná v tomto čase si pokud můžete najděte pokojný bod či místo, na který se zaměřte. Ideální je venku v blízkosti uzemněné přírody, (která příroda není uzemněná? FYZIKA!)jako v případě velkého stromu či blízko vln oceánu. Zaměřte se na cokoliv, co si přejete. Co je požadováno ku prospěchu Země a veškerého Lidstva (proč LIDSTVA? Copak jsme tu sami???) jsou pozitivní myšlenky milující podstaty.
Prosím přepošlete tuto zprávu co nejvíce lidem, (tak tohle je klasický hoax, řetězová zpráva, poplašňák, nazvěte to jak chcete, založený na psychickém teroru.)které znáte a kteří využijí této mohutné spouštěcí události k zaměření se na pozitivní myšlenky dobré vůle. Požadujeme,(proč požadují? Když máte lásku v srdci, prostě jí máte. Každý ji má, jenom o ní někdo moc neví… nač od kohosi přijímat nějaké požadavky. Za co požadavky? Počty viz výše…) aby se této události zúčastnil přibližně milión lidí po celém světě.
Prosím použijte jakékoliv komunikační médium, které máte k dispozici.
Rozšiřte to tolika lidem, kolika je jenom možné. Je třeba nejméně více jak jednoho miliónu lidí, aby odstartoval přestup lidstva z oddělení a fragmentací (copak jsme nějací oddělenci či fragmenty? Nejsme! Všichni jsme celiství.) směrem ke sjednocení a jednotě. Otvírá se příležitost vzít si zpět, (nám ale nikdo nic nevzal, všechno, co potřebujeme máme) co je právoplatně vaše, tj. Mír a Prosperitu pro celou Zemi a veškeré Lidstvo (mír vychází zevnitř člověka, prosperita přichází na základě míru uvnitř člověka a každý má dost sám se sebou a ještě aby si právoplatně přivlastnil Lidstvo… taky dobrej fór…)
Jde o dar, tak řečeno záchranné laso z vašeho univerza jako reakci na vaše modlitby. Co s tím uděláte a zda se rozhodnote zúčastnit se toho je jen vaše volba.
*Informace od Thotha, channelováno prostřednictvím Norma Gentile:
*"Aktuální energie stahují nový program, nový způsob fungování do jádra každé buňky vašeho těla každé bytosti na vaší planetě, každého vědomí jakéhokoliv typu vašeho světa. (Jak jako nový program? Stávající nevyhovuje??? Všichni se vyvíjíme pořád, neustále, opravdu věříte, že Vám univerzum 2 posílá zázračný paprsek, který všechno, co bylo postaveno či udržováno posvátným způsobem ovlivní? Vždyť cesta je v každém z nás a NEUSTÁLE po ní kráčíme… )Každý nerost, strom, rostlina, posvátná stavba či objekt, který je postaven či udržován posvátným způsobem získává tuto informaci. Zhruba do února 2007 bude tato informace rozbalena a začne ve vašem světě fungovat. Ve skutečnosti se váš svět promění v nový svět, což bude výsledek práce tohoto nového programu.
Channel o tom mluví jako operační software. Ano, souhlasíme s tím. Důsledně to přepisuje vzorce vašich mozkových funkcí.
Až doposud jste vy na západě mysleli prostřednictvím své mysli. (A to je zajímavé! Čímpak myslel "východ?") Váš fyzický mozek musí nyní vytvořit nové cesty jako výsledek tohoto nového "operačního sofwaru". Výsledkem bude, že budete snímat a zachytávat více spodními čakrami – zejména centrem těla. (vždycky se směřovalo k vyšším čakrám, ne obráceně!!! Vyšší čakry jsou duchovní… )
Přemýšlení pouze s pomocí mysli způsobilo ve vaší realitě mnoho škody. (Nikdy nemyslíme jenom s pomocí mysli, to za prvé, člověk je iracionální tvor, myslí srdcem, emoce ho velmi ovlivňují. Vždycky se rozhodujeme na základě spolupráce mysli a toho ostatního.)
Mysl, nespoutaná tělem a srdcem, tvoří nevědomě násilí. (Mysl nespoutaná tělem a srdcem je v astrálu v takových formách, že si ji dokážeme představit každý a každý si to dokáže i prožít. Chce to jenom trochu chtít a pracovat na tom… Všechny "světonázorová" náboženství pracují právě na tom, aby se mysl odpoutala od hmoty…) Mysl spatřuje pouze přímou linii, srdce pouze kruh a tělo pouze přítomnost. Zkombinujte všechny tři a spatříte kreativní spirálu a poznáte své místo uprostřed ní. Je to stejná spirála, která vede do vyšších dimenzí, nebo vyšších stupňů duchovního vědomí.
Právě v tomto momentu vyšší dimenze pronikají do tvé reality.
Spojily se s elementy, (někdo se spojil s někým… to nevěstí nikdy nic dobrého, zvlášť, když to má změnit vizi naší reality… čiročirá manipulace… žijeme tu ve společenství s mnoha bytostmi a mohu Vás ujistit, že jsou naprosto mírumilovné a v pořádku… Tohle vymyslel zase jenom člověk, který si na tom masturbuje svoje egíčko…) které považujete za bytosti druhé dimenze. Spíš než pokud downloadovat program z vyšších dimenzí to bylo očištěno a posláno prostřednictvím milující podpory těch z druhé dimenze, ze kterých se prvně vytryskly vaše formy. Nahrávání je potom to, co zažíváte právě nyní. (manipulace jako prase)
Každá buňka, každý strom, rostlina, trávník, kus s láskou vyrobeného nábytku či šperku, stejně jako přírodní kamen či stavení upravené či postavené s posvátností nyní NASLOUCHÁ (nasloucháme všichni všem neustále. všichni se proměňujeme na základě druhých, to je naprosto normální a účastníme se toho úplně všichni včetně veškeré hlíny, ohně, vody, vzduchu…) této nové písničce. Tu píseň zpívají elementy, které na samém počátku stvořily tento vás svět. Píseň byla utvořena a napsána námi, Osvícenými Mistry a Melchizedekem a mnoha dalšími vědomými bytostmi, které souhlasí s (on existuje také nějaký osvícený mistr, který nesouhlasí? Nějaká bytost, která nesouhlasí s evolucí, na které je postaven celý svět???) obklopením a podporou vší evoluce.
Dovol si přijmout tuhle informaci. Tohle není taková, jaké chodily předtím. Tahle přichází zevnitř.(nějak jsem si nevšimla, že zevnitř mně vychází takovéhle zprávy… díkybohu, že takový paskvily v sobě nemám…)
Nejprve to přichází do jádra každičké buňky (je tu někdo, kdo chodil do základní školy a pamatuje si cosi o stavbě buňky???) , do prostoru mezi atomy. Právě zde je vlnová frekvence tvého univerza převzorována. (no schválně, zkuste si přetaktovat vlnovou frekvenci jádra…) Dovol, aby se to stalo a zaposlouchej se do nové písničky, nové frekvence. (to je stejné, jako když lijí nevědomí zmanipulovaní "diamantovou" vodu naprogramovanou na násilí "Starým zákonem" do řek a myšlenkově znečišťují vodní toky…)
Budete procházet procesem získávání této nové frekvence až do konce kalendářního roku. Pak nastane několik týdnů, možná déle, na přizpůsobení se. Kolem poloviny února by jsi již měl být schopen vystoupit a hrát se svými novými myšlenkovými těly. (co to je jako "hrát si se svými novými myšlenkovými těly"? Zábava??? K čemu to slouží? K čemu se vědomě programovat na nižší čakry, na nepoužívání mozku, na přijmutí vnucované viny za něco, co jsme udělali jenom tím, že myslíme…)
Výsledek? Očekáváme, že uvnitř mužských a ženských fyzických těl dojde k přepojení (no úžasný…), což velmi ztíží rozhodovat se pouze prosřednictvím samotného fyzického mozku. (tak to je na cenu Bludný kámen roku. Vysvětlení výše…) Výsledkem bude, že rozhodování bude nemožné, (jo, tak to je určitě ta pravá "duchovní cesta". Bezhlaví rytíři, jich plný milion, bloudí po světě a hledají svou hlavu…) pokud nenajdeš přístup ke novým cestičkám do svého fyzického středu."(takže tohle je finále, každý má tak nerad změny a dobrovolně si zanese hlavu takovou pitomostí, která říká, že defakto přestane v únoru 2007 myslet… No comment .) )

Zdroj: zahraniční internet, translation OSUD.cz 2006

19 komentářů: „„Poselství 818 v 1710““

 1. Lucy, nezlob se, ale..poprvé jsem tenhle článek nedočetl. Víš, a současně mne napadlo jedno: jestli ti jeho obsah stál za tvůj komentář, který si jistě vyžádal spoustu času, který by se dal využít jinak. Jakkoliv jinak: čtením hezké knihy, posezením s přáteli u vína, nebo milováním. Víš, tohle bylo i na mne moc. Jestli je takových článků na OSUDu většina, pak je snad lepší si radšji založit OSUD vlastní a opravdu na něm zvažovat co pustit do světa a co ne. Tohle byl prostě blábol první kategorie. Jinak hezký den tobě a Kojotovi i veškerému zvířecímu osazenstvu vaší domácnosti :o)

 2. 2inka:Ano, je to blbost. Nicméně spoustě lidí jdoucích duchovní cestou připadá srozumitelný a ptají se a dokonce i mě. Tady najdou odpověď z mé hlavy tak, jak ji vidím. Protože takových blábolů je spousta a já jich četla mraky, tak jsem si jednou dala opravdu tu práci – a že to práce byla! – a vyvracela logicky argument po argumentu. Tebe, jako ateistu, taková věc možná překvapí, ale mně to za to stálo, protože jsem se s tím stýkala často. Někdy jako by lidé, co si čuchnou k duchovnu, byli v takovém – pro logiku – neprostupném obalu a věřili nekriticky všemu a u toho se nadnášeli. Tohle z nich dělá ovce a zbytečně… Proto jsem tenhle článek napsala a jsem na něj hrdá. Doufám, že kdo bude hledat opozici tomu textu, tak najde. A kdo ji hledat nebude a nekriticky přijme vše, co se mu nabízí, tomu stejně nemám co nabídnout. Vím, žes tenkrát hlasoval proti sjednocení blogů, soucítím s Tvou hlavou, že pokud chce číst vše, je nucena číst opravdu širokozáběrově :o/

 3. asi takmyslim ze okomentovani toho „clanku“ ci co to je za to stoji a je to presne kvuli tomu ze takovejchhle vei sou mraky a nikdo se nad tim nepozastavi a spousta lidi si rekne vzdyt je to vlastne hezky jenom ctej aby se lidi meli radi a bla bla bla….. souhlas je to proste HOAXa jako s takovym se s nim ma jednat. a na zaver bych chtel rict to ze sem rad ze to nekdo chape stejne jako ja (rict ze to konecne nekdo pochopil mi prijde moc zavadejici:) )

 4. 2Abbik:Díky. I já jsem ráda, že to někdo chápe stejně jako já a nebere cokoli z téhle sféry stylem „a beru všechno“! 🙂

 5. Aktualizovala jsem barvy, které se prostě nepřekopírovaly a jak si programuji příspěvky, abych sem přetáhla obsah mých dvou dalších blogů a sjednotila se, tak jsem si toho prostě nevšimla. Tak už to snad i dává logiku. Článek sám je ze 17.10.2006., věnuji se aktuálně naplno škole, takže bych se na takové články letos opravdu vykašlala. Myslím si, že stejně stačí jeden za všechny – kdo chce pochopit, pochopí, kdo nechce, ten nepřijme vysvětlení ať je jakkoli dobře zpracované. Mimochodem, znám i dost lidí, kteří věří, že v roce 2014 prostě bude konec světa. Myslím si, že to není pravda. Nebude konec světa. Howgh.

 6. No já nevím, ještě jednou opakuju, že kritizuju samotný článek, ne tvé komentáře, Lucy. Ale proč vodit lidi za ručičku, proč jim servírovat co je a co není správné? Přece každý výklad v sobě obsahuje více či méně skrytou manipulací, protože žádný výklad, a zvlášť ne na stránce zaměřené na duchovno, nemůže být úplně objektivní. To co ty vidíš nějak, nekdo jiný může vidět přesně obráceně. Počítám, že autor přetisknutého článku určitě. Škoda že se ti tady neozve, možná by se rozběhla zajímavá diskuze. PS: a jak jsi přišla na to, že jsem ateista? To jsem o sobě někdy řekl? :o) Mimochodem, všechny tvé články, ať už jsou o přírodě, politice, věcech ze sociologie, duchovna, všechny čtu. Jenom tenhle článek byl prostě na mne moc, protože jsem „strojař“ a většina těch fyzikálních pojmů se používá v jiných souvislostech, řekl bych, že asi správnějších.. :o)

 7. 2Inka:Čas od času učím lidi, pokud chtějí a já chci a pokud si máme co říci. Čas od času se vrací se podělit s aktuálním stavem a nebo se tážou třeba na takovéhle texty, které jsou „jasné“, i když jim na tom něco nesedí. Ne každý dokáže formulovat „co přesně“ na tom nesedí, já ano a proto se mě ptají. Vysvětlovala jsem už tolikrát různé manipulace, že tenhle článek je pro mě úspora času – odkážu na článek a když má dotyčný pochybnosti o něčem z toho daného článku, který nemusí být nutně stejný (i když jsou si takové články velmi podobné), zeptá se. V podstatě je to pro mě investice do budoucna, která je už dávno „zaplacená“ a rozhodně není „výkřikem pro všechny“.Ad. pojmy: Strojaři, tak teď znáš na vlastní oči manipulaci s pojmy :)))Ad. ateismus: Zařadila jsem si tě do neutrální krabičky, jsi v nějaké zájmové aréně? 🙂

 8. aha, tvoje investice do budoucna, tak to jooo, už chápu :o) No to je těžké se o to pokoušet, protože jsem nezařaditelný :o) Ptáš se mne na bod B a já jsem si pro sebe ještě nevyřešil bod A, a tím myslím co je smyslem našich životů. Věřící to mají snadné, mohou odpovědět třeba tak, že smyslem jejich života je nalezení cesty k Bohu. To není špatná odpověď, protože u Něj je jistě dobře, mnohem líp než tady dole. Mají se tedy po čas svého pozemského života na co těšit a jednou i smrt, které se nikdo nevyhne, je pro ně spíše svátkem, je cestou ke sv. Petru a do ráje… Ale jakou nabídku mají ti, kteří v Boha nevěří? Co je smyslem jejich života, a na co se oni mohou těšit? Zatím jsem si dokázal odpovědět na první z těch dvou otázek: smyslem našeho života a všeho konání je předávat a rozdávat lásku všem kolem sebe, tak nejlíp jak to člověk svede. Na co těšit po smrti ale stále nevím. Mám takovej blbej pocit, že asi na nic.

 9. 2inka:Zkus různým lidem vysvětlovat pořád dokola systém manipulací a uvidíš, že Tě to za nějakou dobu začne unavovat, i když se ptají a mají zájem… 🙂 Takhle si přečtou článek a mám o pár hodin víc na svůj život.Ad. Tvé dilema:Jo, tak to řešíme všichni… Mám málo času, takže dnes je mým přítelem stručnost 🙂

 10. Zítra přijedou naši a budeme slavit šedesátiny. Už mám upečený dvoupatrový dort ve tvaru rohu hojnosti, udělaný a potřený kakaovým krémem a jednou marmeládou, udělaný a vytvarovaný domácí marcipán do komet a mincí, kterými roh ozdobím, také upečenou bábovku pro nás, nyní dělám zeleninové rizoto na extra přání, abychom měli zítra všichni co jíst a prostě jsem se dosud nezastavila 🙂

 11. Nuda? Když život je zázrak, svět nádherný (pokud ho neničí člověk) a je tolik zvířat, knih, hudby… Jdi na Wikipedii a zůstaň tam celý den na článcích o kytovcích… Bez urážky, samozřejmě.

 12. 2Henry Psanec:Vím, že zrovna na Wikipedii články o kytovcích dostaly nějaké ocenění, takže jsou používané snad i jako ukázka. Jinak s Tebou souhlasím zcela.Ad. AICMA: Vzhledem k článku o kytovcích to je zajímavá myšlenka :)Ad Vánoce: Už mám pro Tebe vymyšlený dárek! :)))) Těš se, budeš koukat!

 13. Zda se mi,a nebo je tu vazno az pesimismo?Ja vim, optimista je jedinec s nedostatkem informaci.Hezkou oslavu sedesatin, preju.

 14. 2Aja:Pokud usuzuješ z článků, realita je někde jinde, protože slučuji své tři blogy do jednoho a články, které zde poslední dobou probíhají, a do konce roku probíhat budou, jsou až dva a půl roku staré. Čas nyní radši věnuji škole, i když i to, aby se mi naprogramovaly příspěvky bere času víc než dost a to mě dostává opět do situace, kdy mám ještě méně času a tak dokola. Jinak řečeno – nezdá se Ti to, i když je to souhra okolností.

 15. 🙂Jasne, ze usuzuju z obsahu blogu; z me strany to nebyla kritika, jen povzdech, pozastaveni.To je se mnou tak, cosi na me pusobi depresivne, zacnu hledat neco „cervene knihovny“ zivotniho optimismu a zahy dojdu k zaveru, ze to „nasladlo“ a vecne pozitivni postoj me taky pekne nadzvedne.Jasne, ze zivot je hned vedle vsech teorii o nem;mam rada tve psani, na moje brblani nehled.:-)

 16. Díky moc za pochvalu! Moc mě to těší. Doufám, že se dostaneme jednou nejenom k tomu, že budu psát zase svobodně a bez termínů hořících tvrdě za zadkem, ale také svobodně bez jiných otravujících detailů.

Komentáře nejsou povoleny.