Život po životě – být energetickým tělem alias duchem není legrace

„Přivolávám tě Franto Nováku z druhého břehu a žádám tě, abys přišel a pomohl řešit situaci, kterou jsi za života nevyřešil. Uděláme na téhle situaci spoustu práce, pojď , vyřešíme to a bude klid."

Zazněly šoupavé kroky v předsíni. Lupla trubka ve zdi, průvan zašustil papírkem.

„No tak pojď už sem, nestyď se a pojď si s námi promluvit. Pojď, nestůj tam takhle. Kuk, no tak, bude to?"

Zase zašoupaly kroky v předsíni.

Bytost sice přišla, simulovala kroky na podlaze, dávala hlasitě najevo svou přítomnost a přitom nechtěla komunikovat. Prostě se chovala jak malý Jarda, když se schovává za máminy sukně a stydí se. Tahle se schovávala v předsíni. A tak ze seance nic nebylo. Řešit se bude někdy jindy

Bytost25

Dnes bych chtěla otevřít stránku etiky chování se k energetickým bytostem, ať už astrálním -elfové, skřítci, víly, dévové nebo zemřelým.

I kdyby jste si měli odnést z tohoto článku jen jednu jedinou věc, tak prosím vždycky mějte na paměti: VŠECHNY BYTOSTI MAJÍ NĚJAKÉ POSTOJE, MOTIVY A EMOCE VŮČI SITUACI, VE KTERÉ SE NACHÁZEJÍ. ZEMŘELÝ ČLOVĚK JE POŘÁD JENOM ČLOVĚK SE SVÝMI SLABOSTMI A ASTRÁLNÍ BYTOSTI MAJÍ TAKÉ SVÉ SLABŮSTKY A SEBEÚCTU. PROTO JE POTŘEBA SE K NIM TAKÉ TAK CHOVAT. S ÚCTOU A UZNÁNÍM.

Bytost24

Když se podíváme na situaci, která nastala při přivolání jistého zemřelého, je vlastně trochu komická. Když si vzpomenu na všechny ty filmy, knihy a jiná masmédia, kde se používala velmi silná zaklínací slova, tak v nich byla situace vždy napínavá, totálně pod kontrolou vyvolávajícího a hlavně se všichni hrozně báli, aby se jim něco nestalo a tak se chránili a zaklínali a …. a vůbec se chovali vůči tomu druhému násilně.

Ale abych zdůraznila rozdílný postoj k vyvolávané bytosti, uvedu příklad „klasický".

"Daemones miracula facere non possunt, nec alique creatura, sed solus Deus (démoni nemohou způsobovat zázraky, ani jiná stvoření, to může jen Bůh). Vyzývám a přikazuji Ti Franto Nováku, abys přišel mezi nás. Ve jménu …………. Ti přikazuji, abys naplnil má slova. Zjev se v magickém pentagramu uvnitř kruhu ze třinácti svíček a odpověz na naše otázky." A tak bychom mohli vyvolávací rituálek vyzdobit různými podmínkami.

Bytost27

Nyní očekáváme velký odpor bytosti a máme z ní strach. Stavíme kolem ní pentagram, kruh svíček, můžeme si pomoci rituální dýkou a dalšími pomůckami. A Franta Novák musí přijít, musí odpovídat, nemůže se stydět v předsíni a dát najevo svůj postoj k situaci ani své emoce.

Já jako člověk nemám ráda a myslím, že nikdo z vás, když se k nám někdo takto chová. Povyšující se šéf nebo lidé, kteří nás dovedou zahnat do kouta tak, že situace je pro nás jednoznačná. Nedělejme to ani ostatním bytostem. Je jim to stejně nepříjemné jako nám. Oni si rádi přijdou popovídat, i bez silných slov a komunikace pak probíhá v úplně jiné atmosféře.

Samozřejmě mluvím o mírumilovných bytostech na vyšších úrovních nebo o zemřelých, kteří byli „normálními" lidmi, nezapletly se se zlými silami nebo nebyli zlí sami o sobě. Takové samozřejmě nevyvoláváme. Ničemu a nikomu bychom tím nepomohli. Kdo s čím zachází, s tím také schází. Vztek ještě nikdy nikomu neprospěl. Vždy myslete na to, že máte dvě cesty jak řešit situaci a obě se vám třikrát vrátí. Prozíravý člověk si vybere tu jemnou a pozitivní. Zaslepený tu druhou, což je krátkozraké.

Bytost23

Ještě jsou tu bytosti, které přicházejí samy o sobě. Kontaktují se, protože chtějí o něčem komunikovat. Ať jsou to naši zemřelí nebo jiné astrální bytosti. Samozřejmě ne všechny bytosti v astrále jsou dobré, pozitivní, pomáhající a najdou tu jemnou cestu ke komunikaci.

Jednou jsem měla nějaké řízení v Letňanech v Praze. Bylo to v jednom z mnoha vysokých starých paneláků. Necítila jsem se na tom místě dobře. Když jsem odtamtud odešla, dostala jsem velkou bolest hlavy, jak kdyby mi někdo v hlavě seděl. Hlava byla bez myšlenek, tělo se chovalo divně a celkově mi bylo nanic. Když jsem přišla domů, pátrala jsem po tom, co se mi děje.

Bytost14

Přišla jsem na to, že na mě sedly tři bytosti – mladí chlapci, kteří se udrogovali k smrti. Tím, jak mne chlapci oslabili, našlo si ke mně cestu pár desítek dalších parazitických bytostí.

Chlapci mi nechtěli ublížit, jenom prostě nevěděli, jak se dostat ven ze situace, ve které byli, proto udělali takový „násilný čin". Místo, aby se zjevili, komunikovali se mnou a projevili úctu k mojí svobodě člověka, který jim dokáže pomoci, rovnou mě vzali po hlavě a bylo hotovo.

Zde se opět projevila lidskost a slabá stránka chlapců jako lidí, kteří nezvládli svůj život. Dali se na drogy, měli pro sebe to lehké řešení úniku z reality a od svých problémků, přišla závislost, potom smrt. Po smrti zůstali jako násilně oddělená vědomí v místě své silné vazby na drogovou závislost a dohromady v partě.

Vzhledem k jednoduchosti a síle jednoty party chlapců byl jejich maximální výkon mentální útok. Člověk se opravdu nemůže vždy a za každých okolností uchránit před vším. I když jsem si myslela, že chráněná jsem, tak jsem prostě podlehla mentálnímu útoku.

Dopadlo to tak, že jsem chlapcům odpustila vše, poprosila je, aby oni odpustili všem, pustila jsem je do „nebe" a nezlobila se na ně, i když mi připravili pár perných chvilek.

Dívejte se na všechny bytosti pozitivně a vše dobře dopadne…

Spirit

Seriál vyšel v časopisu Astro.

6 komentářů: „Život po životě – být energetickým tělem alias duchem není legrace“

  1. ty, Lucýýýta nová vizáž je megasuperdobrá, opravdu. Prostě – s t y lo v á ! Gratuluu!!!

  2. Ahoj :), nevím jestli jste někdy viděli nějakou astrální bytost, ale v tomhle jste se trošku spletli :), je pravda, že o nich ví málo lidí, jak vypadají a tak si je můžeme představit jakkoli :). Vidím je už od mala, z jedné strany bych vám přála je poznat, ale z té druhé buďte rádi, že je možná cítíte, ale nevidíte.

Komentáře nejsou povoleny.