Ve znamení láskyplné komunikace se všemi bytostmi na všech úrovních

Vdova Dana po představiteli Supermana Christopheru Reeveovi se podělila se sdělovacími prostředky o zážitek, který se stal den po smrti jejího manžela.

"…jako formu posledního pozdravení zvolil duch mrtvého herce roj meteoritů, jimiž pokropil dům svých pozůstalých…"

Vdově to pomohlo smířit se se smrtí manžela a nyní je vnitřně přesvědčená, že jí chtěl vzkázat, že s ní byl šťastný a nyní že odchází v pokoji.

Začala jsem tento díl touto zprávičkou kvůli meteoritům. Respektive pravděpodobně meteorickému roji, který Dana viděla.

 

Bytost29

Vycházíme-li z předpokladu, že je všechno složeno z atomů, které drží dohromady jakási energie – je jedno jak ji nazveme – a energie je myšlenka a myšlenka je síla, dojdeme k závěru, že můžeme komunikovat se vším kolem nás. Včetně meteoritů, meteorů, minerálů a Země jako takové. Ale abychom se nedrželi jen u země – i s vesmírnou silou můžeme komunikovat. Tedy vědomě vyvolat kontakt.

Všechno kolem nás včetně nás komunikuje energeticky jak se Zemí tak s Vesmírem. Jsou to dvě polarity, které nás vyživují a pohánějí. Plus a mínus, jin a jang, pozitivní princip a negativní princip. Ruce jsou antény vesmíru, nohy stojí pevně na zemi a zprostředkovávají energii matky Země.
A kromě toho, že všechno komunikuje se Zemí a s Vesmírem, tak komunikuje ještě všechno se vším přes univerzální všeprostorové energetické pole – můžeme si ho představit třeba jako vzduch – vzduch zde a vzduch v Tibetu je pořád jeden a ten samý vzduch, který se neustále dotýká sám sebe jako had Uroboros – nekonečný a zároveň konečný zároveň.

Uroboros

Když k tomuto poli dodáte čas – čtvrtý rozměr a možná ještě pár dalších prostorů, máte hned prostor, kam schovat před očima třírozměrného vnímání Zemi obývajících bytostí jejich čtvrtý rozměr. A v tomto rozměru – v jednotném energetickém poli – Ákaše – kolektivním nadvědomí – druhém břehu – astrálu – lze komunikovat s každým. A to je důležité – každý může komunikovat vědomě s námi. Je to taková mnohocestná komunikace.

Kupříkladu zrovna kámen – minerál – kus Země – je schopen v sobě nosit energie a bytosti jiné než jemu vlastní vyzařování. Takzvaní elementálové – přírodní duchové – vyhledávají často místa s energetickou anomálií (vyzařování energie je silně zvýšené oproti „běžné" krajině ) – a tam jsou spokojení. To samé bytosti dalších živlů – vody, ohně, vzduchu.

Bytost27

Na Zemi je mnoho míst s vysokým pozitivním energetickým vyzařováním, bohužel v určitých místech je naší zásluhou krajina pošramocená a má nízké energetické vyzařování. Tam se mohou udržovat negativní bytosti a necítíme se na těch místech dobře. Instinktivně nás to táhne ven, do přírody, k vodě, na louku, do lesa, do míst, kde je pozitivní vyzařování. Se všemi bytostmi ať už je nazýváme stromy, které objímáme a které prosíme o dar a vyčištění naší energie, nebo kameny-minerály, které nosíme pro potěchu a možná další specifické úkoly v kapse, popřípadě zvířaty – ať volnými nebo ochočenými – neustále komunikujeme a vyměňujeme si informace a energie.

Když jsem byla před nějakou dobou v Podkrkonoší, což je silně spiritualisticky laděná oblast, mimoděk jsem se naladila na vizualizovanou pozitivní energii vyvolanou modlitbou při nedělní mši. Spatřila jsem postupně velkou tvář Krista, pannu Marii a několik zlatých zářících Božích očí v trojúhelníku, které se mnou komunikovaly. Tvář Krista na mě mrkala a koukala a všechny přítomné si také prohlížela a zkoumala. Byla zvědavá, příjemná, vůbec z ní nešel strach nebo negativní energie. Také velké Boží oko na mě několikrát mrklo. Silou modlitby a víry se energie přítomných propojily s energií staletí kultivovanou v klášteře a ta se zjevila v očekávatelné a akceptovatelné formě.

Chrám Nanebevzetí Nová Paka

Přitom to byla živoucí energie, která, kdybych byla na opačné straně zeměkoule, by se transformovala v takové znamení, které by bylo zase kulturně podložené tam. Jsou to takové zázraky bytí, že člověk jen žasne.

Proto ať budete chtít mluvit s kýmkoli, mějte mysl otevřenou a srdce pozitivně naladěné. Skutečnost je ještě krásnější a pozitivnější, než si vůbec dokážeme představit.

Světlo v dlani

Seriál vyšel v časopisu Astro.