Evropské fórum mládeže – Youth forum

Je mezinárodní organizací založenou v roce 1996 Radami mládeže a mezinárodními nestátními mládežnickými organizacemi za účelem reprezentace zájmů mladých lidí z celé Evropy, je pokračováním aktivit těchto organizací: Council of European National Youth Committees (CENYC) a European Co-ordination Bureau of International Non-Governmental Youth Organisations (ECB), které vedly zájmy mladých od roku 1960.[1] Fórum je evropskou platformou, která zastupuje mládežnické organizace v mezinárodních institucích – hlavně Evropské unii, Radě Evropy a v Organizaci spojených národů. Slouží jako zprostředkovatel informací a názorů mezi mladými politiky, registrována je v Belgii.[2]


[1] http://www.youthforum.org/

[2] Dohnalová, Marie. 2004. Antropopologie občanské společnosti. Brno: Nadace Universitas Masarykiana.

Kontaktní adresa:
Street Joseph II, 120
1000 Brussels
Belgium
Phone: +32.2.230.64.90
Fax:+32.2.230.21.23

Evropské fórum mládeže má 95 členských organizací, často federace dalších organizací. Reprezentuje desítky milionů mladých lidí ze všech evropských států.

Organizační struktura Youth forum

Evropské fórum mládeže je ovládáno mladými lidmi, kteří byli zvoleni organizacemi napojenými na fyzické aktivity. Průměrný věk volených členů pobočky je 25. Pobočka dozírá na implementaci pracovního plánu a vývoje Evropského fóra mladých. Schází se každé dva měsíce a je aktivní při samotné organizaci instituce stejně tak jako při reprezentaci organizace venku.[1] Zajímavostí je, že vzdělávání zajišťuje Monika Novosadová z ČR.

Volení zástupci Youth Forum

Evropské fórum mládeže organizuje setkání, jehož se zúčastňují vybraní delegáti jednotlivých zástupců v různých zemích dle harmonogramu a programu, který je předkládán k vyjádření a debatování v materiálech a na stránkách fóra. Fórum pořádá také různé akce během roku.[1]

Evropské fórum mladých dostává granty z Evropské komise, která následuje rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu. Také dostává malý koordinační grant z Rady Evropy. Účty jsou pravidelně auditovány interními auditory, kteří jsou zvoleni členy a externí auditorskou společností Ernst & Young, stejně jako finančními službami Evropské komise. V roce 2005 dostalo fórum 2.200.000 Euro na svůj provoz, v roce 2004 to bylo 1.450.477 Euro, takže finanční podpora má vzrůstající tendenci.[2]

Koláč financování Youth Forum

Výstupem Evropského fóra mládeže je kromě spousty akcí také Manifest evropské mládeže za život bez tabáku, který byl v České republice zaštítěn organizací Pionýr, který ji 21.3.2007 představil v Praze zástupci ministerstva zdravotnictví.[1] Vzhledem k tomu, jaký probíhá boj proti kuřákům, Manifest zapadl do již probíhajících akcí, které neutuchají ani letos, v roce 2008.

Koláč aktivit Youth Forum

Aktivitami na internetovém poli jsou stránky http://www.youthforum.org/ , publikace e-Youth Opinion, kampaň http://www.getvisable.org/. Kromě politiky a programů výslovně zaměřených na mládežnické pole přispívá Fórum mládeže k iniciativám v dalších příslušných oblastech jako zaměstnání, rovnost příležitostí, sociální záležitosti, vzdělání, trvale udržitelný rozvoj…

Fórum mládeže je hlavní účastník rozmluv Evropské komise v mládežnickém poli na evropské úrovni. Organizace The European Union Affairs Commission (EUACOM) je částí Fóra mládeže, která je zodpovědná za následující významné vývojové trendy na EU úrovni a hraje klíčovou roli v propagaci politiky Fóra mládeže a jeho pozice k institucím EU.

Z těchto údajů se domnívám, že mladí lidé, kteří se zajímají o politiku a mají představu, že mohou realizovat v současné politice nějaké změny, jsou v této organizaci vítáni. Organizace sdružující tolik mladých lidí na evropské úrovni má pravděpodobně nemalou váhu při rozhodování o regulaci v oblasti mládeže příslušnými orgány EU.


[1] http://fr.help-eu.com/images/mo_documents/manifesto-CS_574.pdf


[1] http://www.youthandtobacco.com/pdf/Calendar_activities_Tobacco_2007_604.pdf

[2] http://www.youthforum.org/


[1] http://www.youthforum.org/