IDEA – The International Debate Education Association

Organizace IDEA – The International Debate Education Association podporuje debatování mezinárodního stylu v různých projektech na evropské a světové úrovni.

Youth forum IDEA

IDEA je registrovaná v Nizozemí a v USA, zároveň se debatuje ve více než 40-ti jazycích ve více než 25-ti zemích světa.

Kontaktní údaje:
Amsterdam
Molukkenstraat 200 1098 TW Amsterdam
The Netherlands
Tel: 31 (0) 20 692 72 99
Fax: 31 (0) 20 692 72 99
New York
400 West 59th Street
New York, NY 10019
USA
Tel: 1 (212) 548-0185
Fax: 1 (212) 548-4610

IDEA vznikla z popudu Open society institute and Soros foundation network[1] v roce 1999, aby koordinovala pilotní debatní projekty touto organizací iniciované. IDEA jedná sama za sebe, v České republice má svého koordinátora Mgr. Reného Brindu a spojuje svých třicet debatních klubů – převážně gymnasijních – v Asociaci debatních klubů.[2] Asociace debatních klubů má i své fórum, které je spravováno právě koordinátorem Mgr. Brindou.[3]

 

IDEA NL je řízená demokraticky Valným shromážděním, které se setkává jednou ročně, není-li jiná příležitost k setkání. Každodenně je řízené správní radou. Do Valného shromáždění se volí jednou za dva roky. V roce 1999 byl zvolen výkonným prezidentem v Nizozemí Noel Selegzi, nyní je složení vedení takovéto:

President: Ivaylo Iliev
Náměstek presidenta: Katrin Viru
Členové: Noel S. Selegzi, Chris Baron, Rene Brinda, Mabel dodávka Oranje, Veronika Vlckova, Joe Zompetti, Sergei Naumoff, Arnoldas Pranckevicius

IDEA US je registrována jako veřejná charita, je taktéž řízená Valným shromážděním a řízena správní radou.

President: Noel Selegzi
Náměstek presidenta: Erik DiMichele
Pokladník: Vijay Culas
Ministr: Kenneth Broda – Bahm
Členové: Arlo Devlin- Brown, Helen Grasso, Martin Greenwald, Elisabeth Lorant, Margaretin Orem, Stewart Paperin, Katrin Viru[4]

IDEA získává peníze z grantů a z přímého fundraisingu.[5] Zaujalo mě, že své dárce a sponzory obdarovává symbolickými dary, které má odstupňované podle darované částky. Nejméně lze dát 25 dolarů či euro.

Soutěžní akademické debatování je zájmovou mimoškolní činností rozvíjející přitažlivou formou kritické myšlení, argumentaci a rétoriku, prohlubující znalosti účastníků a v konečném důsledku podporující toleranci a kritickou úctu k názorům druhých. Debaty v nejběžnějším formátu, "KPDP", se účastní dva týmy, každý o třech mluvčích. Družstvům je předloženo společensky kontroverzní téma. Jeden tým má za úkol svou argumentací téma podpořit, druhý se snaží téma vyvrátit. Úspěšnost řečníků posuzují akreditovaní rozhodčí. Přesnou podobu akademické debaty určují psaná pravidla.[6]

Sumarizace aktivit: IDEA organizuje řadu programů, které podporují aktivní občanství v globálním měřítku – Dialog skrz Debatní projekt, Evropská mládež mluví a Idea Exchange. Debatní projekt je u nás etablován v Asociaci debatních klubů, Evropská mládež mluví je projekt implementovaný společně s IDEA členy v Estonsku, Lotyšsku, České republice, Slovensku a Nizozemí. Umožnil mladým debatérům z IDEA, aby se účastnili různých forem diskuse o záležitostech Evropské unie. Idea Exchange měl sice letos nízkou účast, ale umožnil přítomným mladým akademikům podělit se na workshopech a přednáškách o znalosti řízení NGO a komunikaci.

Aktivita České republiky v ochotě organizovat klání je nejvyšší ze všech zúčastněných zemí – letošní debatní klání se konalo u nás již podruhé za třináctiletou historii organizace, konalo se v Třešti a bylo pod záštitou Václava Havla. Letos se debatovalo o otázce využití pitné vody, dále o hranicích svobody projevu, sjelo se na 300 účastníků ze 30-ti zemí světa. Akce trvala 17 dní a její částí bylo jak Mistrovství světa v debatování, tak IDEA Youth Forum. Oficiálními tezemi soutěže Debatní liga v roce 2006/2007 byly „Pro EU by bylo přínosem přijmout Turecko.", „Evropa by měla opustit koncepci sociálního státu." a „Bratři Mašínové jsou hrdinové.".

Myslím, že učení se správnému debatování o kontroverzních tématech vychová z mladých lidí perspektivní odborníky se širokým rozhledem. Celkově je mi tato nezisková organizace velmi blízká právě tímto přístupem a její přístup hodnotím velmi kladně.


[1] http://www.soros.org/

[2] http://www.idebate.org/debatetracker/view.php?program_id=9

[3] http://www.idebate.org/discussion/view_topic.php?id=555&forum_id=55

[4] http://www.idebate.org/about/governance.php

[5] http://www.idebate.org/donate.php

[6]http://debatovani.cz/drupal/index.php?q=node/14