CEDAG – European Council for Non-Profit Organizations

CEDAG je síť neziskových organizací ze všech členských států EU. Členové CEDAGu jsou oblastní a národní zastřešující neziskové organizace; dohromady představují přes 50.000 neziskových organizací s více jak 9-ti miliony jednotlivých členů.

Cedag logo

Síť vznikla v roce 1989 proto, aby poskytla prostor ke slyšení hlasu neziskového sektoru na evropské úrovni ohledně problémů, které jsou společné všem neziskovým organizacím.[1]


[1] http://www.socialplatform.org/AboutUs.asp?DocID=8171

CEDAG je registrována v Belgii. Presidentkou je Anne David (Fonda, Francie), vicepresidenty jsou Patrick De Bucquois (Caritas – Belgium) a Ariane Rodert (Forum för frivilligt Social Arbete – Sweden ), generálním sekretářem je Jeff Weitzel (EGCA – Luxembourg), koordinátorem CEDAG vedení v Bruselu Marion Bonnafé, síťovým důstojníkem Stefan Schneider, tajemníky Denis Stokkink (Pour la solidarité – Belgium) a Marc Genève (UNAT- France), dalšími členy vedení jsou François Kuentz (Workability Europe), Carole Saleres (UNIOPSS – France).[1]

CEDAG přemýšlí tímto směrem: nezisková organizace je občanský projekt, nosič vzájemnosti, který podporuje zvýšení ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti. Aktivity z neziskových organizací jsou omezené nejen na dobročinnou misi pomoci těm, kteří doplatili na liberální ekonomiku, ale každá nezisková organizace má svou dynamiku vývoje, která musí být respektována. Ekonomický přínos neziskových organizací s sebou nese odlišné kulturní obohacení, přidanou sociální hodnotu a přenos tradic.

Cíle CEDAGu:

Podporovat rozpoznávání neziskového sektor EU, zvláště ekonomický přínos neziskových organizací, jejich nezaujatý a demokratický přístup k řízení, jejich obecně orientovaný zájem a jejich služby orientované na lidi

Lobby pro právo neziskového sektoru být a lobbovat v politice EU o zájmu k danému sektoru;

Poskytovat fórum pro neziskové organizace napříč EU k výměně příkladů zkušeností v neziskovém sektoru;

Informovat své členy o všech zajímavostech na EU úrovni, aktuálních politických vývojových trendech EU a příležitostí k financování týkající se neziskového sektoru.

Pro vývoj mise užívá CEDAG následující prostředky:

– pracovní skupiny

– měsíční informační bulletin

– webovou stránku

– pořádání seminářů a konferencí

– publikace

 

Kontakty:
Rue de Toulouse 22
B 1040 Bruselu
Tel: +32 2 2300031
Fax: + 32 2 2300041
E.mail: cedag@cedag eu.org
URL: http://www.cedag eu.org

 

Členové sítě:

Národní organizace plně zapojené

GERMANY
Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege
AUSTRIA
The World of NGOs
BELGIUM
Caritas Belgique
Confédération des Entreprises Non-Marchandes (CENM)
Pour la Solidarité
FINLAND
The Finnish Federation for Social Welfare
FRANCE
Comité de Coordination des Oeuvres Mutualistes et Coopératives de l’Education Nationale
(CCOMCEN) – Département Associations
Comité PECO
FONDA – Association pour la promotion de la vie associative
Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI)
Union Nationale des Associations du Service à domicile (ADMR)
Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT)
Union Nationale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)
GREECE
Olimazi (European Forum for volunteer organizations)
HUNGARY
Európa Ház (European House)
ITALY
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI)
LITHUANIA
NGO Information and Support Center (NISC)
LUXEMBOURG
Entente des gestionnaires des centres d’accueil
MALTA
SOS Malta
PORTUGAL
União das misericórdias portuguesas
UNITED KINGDOM
National Council for Voluntary Organisations (NCVO)
SLOVENIA
Centre for information service, co-operation and development of NGOs (CNVOS)
SWEDEN
Studieförbundet Vuxenskolan – Adult Educational Association
Forum för Frivilligt Social Arbete
EUROPEAN ORGANISATIONS
Commission Europe of the International Bureau of Social Tourism (BITS)
Workability International Europe

Přidružení členové

FRANCE
Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques (AVISE)
UNITED KINGDOM
Scottish Council for Voluntary Organisations (SCVO)
Wales Council for Voluntary Action (WCVA)
EUROPEAN ORGANIZATION

CEDAG vydává osvětové a naučné publikace[2] a celoročně pořádá různé konference na výše uvedená témata. Je financován jak z grantů, tak z příspěvků svých členů, pravděpodobně. Nepodařilo se mi najít na oficiálních stránkách k tomuto žádná data ani rozpočty.

Tato organizace je zcela jistě důležitá pro lobbování v oblasti neziskového sektoru v Bruselu. Tím, že spojuje tak širokou síť neziskových organizací, má její hlas velkou váhu. Vzhledem k tomu, že s lobováním nemám doposud zkušenosti, nedokáži si dost dobře představit v plném rozsahu činnost a lobbovací výstupy takové organizace a proto nedokáži aktuálně zhodnotit její přínos pro Evropskou unii.


[1] http://www.cedag-eu.org/structure/responsables.php

[2] http://www.cedag-eu.org/actions/publications.php