Hledám vedoucího diplomové práce

Jsem na začátku a podle toho to vypadá. Oslovuji možné zájemce a připadá mi, že jdu hlavou proti zdi. Říká se tomu zaujatost… Paličatost… Tvrdohlavost…

A nejenom jejich!

Otázkou je, čí paličatost je na místě. Připadám si jako Galileo, který tvrdil, že se země točí. Odvolal to. Změním předmět svého bádání i já?

Proč nechtějí slyšet o neprobádaném poli? Proč jim téma připadá "nedůvěryhodné"? Proč říkají, že bych se měla držet svého studijního oboru, když své téma dokáži zdůvodnit přímo svým studijním oborem? Který obor už by měl zkoumat to, okolo čeho chodím já a aktuálně kolem toho chodím jako kolem horké kaše?

Téma, které je netradiční, vyzývavé, zahalené tajemstvím, jako žena v nevěstinci závoji. Každý ví, že nevěstince existují, tamní ženy jsou specifické a probíhá tam jasně určená činnost. Přesto takové téma není vítané pro svou "nedůvěryhodnost". Je podezřelé, jako kufřík osaměle vyhlížející na veřejném prostranství. Vyzývá, provokuje. Akademické bádání má vystižená nosná témata, za kterými netiká bomba, která by vám upálila kus zadku v akademické obci. Já hledám poznání, které mě posune dál. Ráda bych hledala v souladu s katedrou, opravdu.

A tak hledám. Na hledání mám ještě nějakou dobu. Chci své diplomce věnovat minimálně rok usilovné práce. Kdybych měla vedoucího, který by mě vedl, mohla bych jí ten rok až rok a půl věnovat od března. Čím víc se budu handrkovat o téma na katedře bez nalezeného vedoucího, tím víc času ztratím. A nejenom času, i svých sil, které bych mohla věnovat tématu. Je to škoda. Nechci to. Chci vedoucího, definovat téma, schválit dobře definované téma a vhodného vedoucího katedrou a začít. Nechci být v nejistotě a mnohosti témat. Jedno téma, jedna vůle, jeden čas = úspěch jednoty místo utopení se v mnohosti.

Koho hledám?

Hledám člověka, který dokáže a chce vést diplomovou práci na téma spojené se skupinami zabývajícími se esoterikou – magií (to hrozné slovo, u kterého se 99 akademiků ze sta oklepe hrůzou a odplivne si, čest vyjímkám). Hledám toho, kdo má solidní přehled v historii, teorii a alespoň minimální praxi – abych se mohla opřít o znalost zdrojů, které si pak sama načtu a přitom aby věděl, co doporučuje, který má minimálně magisterský titul a je zvyklý se pohybovat na akademické půdě, číst a psát akademické texty – to abych nepohořela na formálních nedostatcích práce. Nemusí být z České republiky, internet je užitečné médium podporující nejenom Choronzona, ale také globalizaci a setkávání se přes jakoukoli vzdálenost.

Co nabízím?

Vystudovanou sociologii-andragogiku, nyní studuji na Fakultě humanitních studií UK katedru Studií občanského sektoru, tj. studia občanské společnosti. Pohybuji se v oblasti mého výzkumného tématu na různých úrovních zhruba patnáct let, přičemž posledních pět let velmi intenzivně. Můj světonázor, ale ani světonázor vedoucího, by neměl ovlivnit teoretické zázemí práce. Diplomovou práci beru jako práci akademickou.

Pár slov o občanské společnosti

Občanskou společnost lze chápat jako "…nezávislou samoorganizaci společnosti, jejíž jednotlivé části se dobrovolně zapojují do veřejné činnosti, aby uspokojovaly individuální, skupinové či veřejné zájmy v rámci právně definovaného vztahu mezi státem a společností." (Weigle a Butterfield 1993)

Občanský sektor se dle Salamona skládá z organizací, které vyhovují pěti podstatným charakteristikám:

– jsou formálně ustaveny, přičemž institucionalizace se projevuje psaným dokumentem nebo například tím, že jsou organizována pravidelná setkání členů či zástupců nebo existují procedurální pravidla či jiné formy strukturovanosti jejich aktivit

– jsou soukromé (nestátní) – tj. formálně oddělené od státní správy

– jsou neziskové – tj. nerozdělující případný zisk z činnosti svým vlastníkům či správcům, mohou nashromáždit zisk, avšak tento zisk musí být užit výhradně k podpoře základního poslání organizace

– jsou samosprávné – tj. schopné řídit samy sebe

– jsou dobrovolné – užívající v jistém rozumném stupni dobrovolnou účast na svých činnostech, a to buď výkonem vlastních činností organizace, nebo řízením jejích záležitostí

Pár slov o práci

Hledala jsem otázky, na které se budu ptát, bílá místa, která bych ráda zaplnila poznáním. Díky ožehavosti zatím přesně nespecifikovaného tématu se ptám na více, než budu schopna zrcadlit v 70 stranách textu bez příloh. Přesnou definici tématu bych udělala až s vedoucím, který mě bude vést. Zatím by pracovní verze po konzultaci s profesorem Nakonečným mohla znít asi nějak takto:

Sociologické (resp. společenské) souvislosti českých esoterických skupin.

Dle profesora Milana Nakonečného, který k mé velké lítosti odchází z akademické půdy a tudíž nemůže vést mou diplomovou práci, by práce mohla vypadat takto: "V práci byste mohla popsat ideologii, praxi a programy těchto skupin, jejich pojetí esoteriky a srovnat to se skupinou ne-esoteriků atd. atd. Zajímavé by již bylo zmapování těchto skupin, charakteristiky jejich členů a vůdců, poměr čas. Dingir k esoterice, rozdíly v hodnocení různých kategorií, např. magie, astrologie, podíl demografických kategorií na těchto skupinách, co si lidé pod pojmem esoteriky vůbec představují atd. atd. Snažil bych se spíše o vnější pohled na vnitřní struktury těchto skupin. Formulujte si napřed sama o co Vám primárně jde a měla byste mít na zřeteli stále vztah esoterní skupiny-veřejnost. Od výzkumu motivace bych upustil, výsledky jsou vždycky problematické. Myslím, že byste měla volit jiný výchozí termín, místo magie bych doporučoval e s o t e r i k a . Tam se Vám vejde mnohem více."

Já jsem si pokládala takovéto otázky, které jsem s profesorem Nakonečným konzultovala:

1) Jaký je motiv, příčina a důsledek vytvoření občanského sdružení založeného na systému práce s magií. /formální moc, kariéra, kultura, tiskoviny, velikost skupiny, serióznost, přijmutí nových členů, finanční a informační zdroje, sex/

2) Jaký je motiv, příčina a důsledek vytvoření neformálního sdružení osob, taktéž založeného na systému práce s magií. (Salamon-Anheier uvádí, že sdružení občanů musí vykazovat jistou míru organizovanosti a nemusí být formální právnickou osobou – hlavní teze, kde bych mohla vtáhnout do práce organizované skupiny činné na netu avšak nemající statut právnické osoby) /žádné závazky ke státu, peníze jen neformálně, jednoduchost řízení skupiny/

3) Jakým způsobem působí image skupiny a proudu na seskupování se do formálních/neformálních sdružení.

4) Jakým způsobem působí politický systém na otevřenost skupin.

5) Masmédia a přenos informací od skupin ke společnosti.

6) Přístupnost skupin zájemcům – rituály, podmínky – ovlivnění dobou.

7) Krytí formální a neformální organizační struktury uvnitř skupiny – existuje? Překrývají se obě struktury?

8) Mají skupiny činné v magické práci zájem oslovovat další zájemce tiskovinami, přednáškami…?

9) Mají skupiny pevně daný počet členů pro své (eventuální) rituály?

10) Preferují skupiny individualitu či mají někdy tendenci k nivelizaci ostatních členů? Přeci jenom – jsou to mágové a každý je nucen pracovat sám. Je dynamika skupiny založená na dravosti a moci či na individuálním prosazování jednotlivce?

11) Jakou preferují skupiny velikost? Ovlivňuje je velikost v jejich činnosti a její organizaci?

 

Ještě mám pár bodů, takové pozadí práce:

motivace jednotlivce k počátku práce

motivace jednotlivce ke vstupu do řádu či společnosti

transcedence

společnosti v dějinách

reflexe v současné společnosti

východiska pro nynější magickou společnost

cíl tajných společenství

cíl dnešních občanských sdružení

cíl dnešních magických řádů

internetová diskuze

 

Je to nástin, začátek. Zatím hledám. Doufám, že najdu. Je třeba ještě mnoha malých krůčků k tomu, abych realizovala a obhájila práci na dané téma. Počítám s tím. Kdybych chtěla jednoduchý cíl, zacílím jinam. Má práce je mi však výzvou, která mne může posunout dál.

Máte-li tip na možného vedoucího mé práce nebo cítíte-li se sami osloveni mým tématem, ozvěte se mi, prosím, do vzkazů nebo mi pošlete mail na lucienne@seznam.cz.

Děkuji.

Lucienne Poláková

6 komentářů: „Hledám vedoucího diplomové práce“

  1. Wow. Držím palce, aby se téma a hlavně vedoucího povedlo sehnat. Není to jednoduché, ale určitě to půjde… A těším se na výsledek (doufám, že práci zveřejníš :)).

  2. Teď mě napadá – Noira nedávno zveřejnila svoji seminární práci ohledně rodinných konstelací a jejich pozadí – možná by mohla vědět o případných potenciálních vedoucích. Zkus se jí zeptat (http://zrcadlo.mysteria.cz…u.html)

  3. 2. února 1927 píše Jakub Deml z Tasova do Jaroměřic Otokaru Březinovi: „… Přiložený rukopis o Vašem díle dostal jsem poštou od Miloše Dvořáka… Ten Miloš Dvořák potřebuje mé rady, něco takového píše, ale já mu poradit nedovedu, neznaje universitní praxe, přijdu o radu poprosit k Vám…“V onom doprovodném listě student Dvořák píše:„Nedávno byl jsem u Arne Nováka. Říkal jsem mu, mohl-li bych u něho dělat písemnou státní práci (Tradice díla Ot. Březiny). Zarazil se poněkud nad tím názvem. Poprosil jsem ho, aby mne nechal vyložit plán své práce, ale sotva jsem řekl, že chci začít od gotiky, skočil mně do řeči a již mne k slovu nepustil. Po delším mluvení mi řekl, že jediné thema, které on by mohl, ač nerad, připustit, by bylo: Gotické proudy v díle Ot. Březiny, a žádal mne, abych mu podal nějaký doklad gotiky z díla Březinova. Já mu řekl verš: ‚Mé mrazení slávou ti hoří‘. On se na mne obořil, že prý musím vycházet od poznatků a nikoliv od svých pocitů. Když se mi konečně podařilo zachytit jednu pausu v jeho výmluvnosti, odvážil jsem se podotknouti, že si tu práci představuji trochu jinak, ale tu on se přímo rozvzteklil a řekl mi, taková práce že by byla úplně bezcenná, on že by ji vůbec nečetl, neboť jeho čas je drahocenný.Vy nebo Ot. Březina byste něco takového neřekli ani poslednímu telátku nebo psíku. Myslel jsem dosud a myslím, že člověk má k poznání docházet a nikoli od něho vycházet, že účelem všeho života jest: dojít poznání. I když nám básník nebo myslitel podává svá poznání hotová, my k nim musíme sami znovu dojít. I vědec i matematik dochází od pocitu k poznání.Chápu ovšem, proč on mi musí předpisovat poznatky, z nichž mám vycházet, poněvadž každá poznání ho musí zmásti. Ale pro mne není žádné naděje, že bych mohl uplatnit nějakou jinou práci, poněvadž jinak psáti nemohu, ať již to bude o čemkoliv. Mám ustavičně pocit, že se dopouštím nějakého podvodu, užiji-li ‚vědeckých frází‘, a pozbývám při tom jistoty. Smysl slova tradice je úplně obsažen ve větě, kterou citujete ve IV. Šlépějích, …‚Byla pak suknice nesešívaná, svrchu veskrze setkaná…‘ To je také smysl celé té mé práce. Řekněte, jak bych potom mohl mluvit o prvcích? Ledaže bych potom pronášel takovéto ‚vědecké poznatky‘: ‚Genre, jehož užívá Čelakovský ve svém Kvítí, objevuje se v české literatuře ještě u Jakuba Demla, který v Mojích přátelích spojuje pozorování přírody s mystickým výkladem srdce.‘ (Úryvek z Arne Novákovy přednášky.)“„Listy Jakuba Demla Otokaru Březinovi“, Tasov 1933.

  4. 2Wu:Dostala jsem zpětnou vazbu, že příspěvek není moc pozitivní. Pohybuji se už delší dobu v odmítavém prostředí a zanechává to na mně stopy. Čím větší odpor klade prostředí, tím větší tlak člověk musí vyvinout, aby se někam dostal. Zatím je to fest.Díky za kontakt, spojím se s ní.2Henry Psanec:Rozesmál jsi mne 🙂 Díky!

  5. Proč by měly být všechny příspěvky pozitivní, když skutečnost pozitivní není? [úsměv s mrknutím]

  6. Nojo, ale prý by to mohlo potenciálního vedoucího odradit. Myslím si, že víc ho odrazuje samotné téma a s tím spojená odpovědnost za kvalitu práce. A navíc, mnoho z nich neví, kde budou za rok až rok a půl – zřejmě už budou osvícení nebo tak něco. Ovšem – mám už celý seznam brilantních důvodů odmítnutí s tím, že se kdykoli mohu obrátit 🙂 Úplné veliké dílo v malém 🙂 Abych se ho díky přístupu zasvěcených také nemusela vzdát před koncem, tj. před uzávěrkou termínu pro odevzdání projektu diplomové práce. Sic.

Komentáře nejsou povoleny.