Putování za matkou Zemí

Chodíme po ní každý den, rodíme se z ní a na ní umíráme. S kamínky si házíme žabky u vody, kterou obklopuje v jejím toku, zíráme do ohně živeného dřevem vzrostlým z ní, živi jsme jejími plody a jako všichni ostatní do ní přidáváme zase naše plody, naše těla.

Prach jsi a v prach se obrátíš.

Matka Země

srdce

 

 

Ve slovanské magii se matkou Zemí zabýváme intenzivně. U jakékoli práce se sebou je matka Země naše první zastávka – uzemňujeme se, ukotvujeme. Jsme fyzická stvoření a jako fyzická stvoření se chca nechca máme zabývat fyzickou úrovní bytí. Zacházení s duší Země v podobě jejích bytostí je práce duchovní, ale mějte neustále na paměti, že ony nehmotné bytosti jsou také vázány na hmotu matky Země. Všechny hmotné i nehmotné bytosti se tudíž musí zabývat fyzickou úrovní bytí a jejím vývojem, protože ta ovlivňuje i nehmotnou úroveň bytí. Pomáháme si navzájem. Z toho vyplývají vědomě či nevědomě různé iniciativy péče o Zemi. Iniciativa obecně je základem iniciace a ta je základem úrovně, na které se můžeme pohybovat a kterou můžeme pochopit.

Úprava prostoru kolem nás může mít podoby hmotné a nehmotné. Čištění a energetická harmonizace prostoru jsou základem pro dobrý pocit, který budeme mít v daném prostoru. Na určitém prostoru to může být vyčištění fyzické, jarní úklid odhozených papírků či plechovek, a nehmotné, psychické. Jsou různé metody a techniky vnímání prostoru, já bych doporučila si v daném místě prostě stoupnout a vnímat své pocity, kterými budu vědomě odrážet pocity svého okolí. Napojení se na krajinu může zprostředkovat kupu "zčista jasna" zjevených myšlenek, jejich realizací můžete krajině pomoci. Aby se mohlo někde něco projevit, je třeba, aby se na to udělalo místo. Prázdnota, která může být naplněna. Vnitřní klid.

Vnitřní pocity doporučuji podrobit kritickému zkoumání, protože zejména v začátcích budou zprostředkovávat odrazy vašich vnitřních procesů, stereotypů a předsudků. Teprve až po delší době, kdy budete zpracovávat vlastní vnitřní procesy a nebudete se na ně napojovat mimovolně, budete vnímat vnitřní ticho a v tom vnitřním tichu můžete zaslechnout pravé pocity přírody. Pak můžete harmonizovat to, co vlivem myšlenkových vzorů silně vyzařujících z lidí a projevujících se v necitlivých zásazích do krajiny jakéhokoli druhu, bylo uvedeno do nerovnováhy. Ano, z člověka může silně vyzařovat klid a rovnováha. Myslím to však tak, že silné vyzařování maličkých emocionálních bouří – bolestivé body, ke kterým se mysl stále vrací, ovlivňuje více a viditelněji neviditelný prostor kolem nás, než stabilní klid.

Je to dlouhodobá práce a je to především práce na sobě, protože bez toho nemůžete konat ničeho vědomě a s uvědomováním si důsledků svých vlastních činů tam, kde chcete konat dobro. Cesta do pekel je dlážděna dobrými skutky a nerovnováha plodí nerovnováhu. Rovnováha vytváří vědomí středu. Vědomí středu vytváří možnost jít na jakoukoli stranu, protože všude mám stejně daleko a k tomu mi stačí síla běžného vědomí. Tím, mohu vyvinout větší sílu, než ti, kteří se pohybují mimo střed – oni to nemají všude stejně daleko a potřebují k realizaci svého potenciálního rozhodnutí na druhé straně kruhu daleko větší sílu. Pohybovat se ve středu dá docela práci. Uvyknout je těžké, i když výsledky kroků od středu jsou brilantně úspěšné.

Vraťme se však od myšlenek ke středu na zem, tedy na Zem. Zmínila jsem potřebu dobře harmonizovaného prostoru kolem sebe, jarní úklid, aktivisty od ekologů a věčný koloběh života a smrti. Pro práci na sobě, která mi umožní práci se Zemí se nepůjdu přivázat na traktor jako aktivista, ani netrhnu jarní úklid za celou ulici, to jen na vysvětlenou. Každému dle jeho možností a potřeb. Extrémy nejsou třeba. Co však třeba je, je udělat si hezky kolem sebe tak, abyste z toho měli hezký pocit. Hezký pocit je však třeba rozpoznat a jsme zase u vnitřního ticha a rozjímání.

Protože tento článek je v rubrice Slovanská magie, přidám jednu každodenní adoraci na souznění s matkou Zemí, nositelkou nás všech.

Matko Země, z Tebe vše pochází a k Tobě se vrací, aby pohlceno a stráveno bylo opět znovuzrozeno ve věčném koloběhu života. Děkuji Ti a uctívám Tě každým krokem, kterým se Tě dotýkám, stejně jako kamenů, rostlin, živočichů a všech bytostí.
Zdravím také království čtyř živlů – ohně, vody, vzduchu a země.
Líbilo se?
živly

2 komentáře: „Putování za matkou Zemí“

  1. Matka Země se zlobí.Zlobí se na lidi, protože odmítají plnit svůj úkol. Odmítají odbourávat hmotné důsledky fyzického života jiných bytostí, až je to jejich úkol a poslání. Hovnivál neodmlouvá a likviduje hovno.Žížala neodmlouvá a likviduje odumřelou trávu.Ale lidi začínají odmlouvat a odmítají rozkládat zbytky po jiných živočiších, zejména uhlí a vápenec. A původní rovnováhu se tak Zemi stále nedaří získat, protože příliš mnoho CO2 a příliš mnoho Ca je vázáno v horninách, vzniklých činností rostlin a korýšů a rozsivek a řas…

  2. 2Sargon:No, nejsem geolog a biolog také ne, takže nedokáži adekvátně ocenit a buď kontrovat či souhlasit s Tvou tezí. Je fakt, že nerovnováha v atmosféře je a na zemi také. Myslím si, že příliš mnoho z těch, kteří rozhodují či konají, koná ve prospěch svůj a ne ve prospěch Země. Příklad – vybíjení tuleňů a velryb, žraločí ploutve z živých ryb, zakopávání či vylívání odpadu do moří a na pláže a o delfínech a tropických pralesech ani nemluvě. Jsou však příliš velké rozteče mezi rameny nůžek na to, aby většina běžných lidí mohla říct – my máme možnost to změnit. Jediné, co změnit můžeme, je změna sama sebe a svého přístupu.

Komentáře nejsou povoleny.