Gomba píše jako Hegel

"Mně ten Hegel tak připomíná Gombu," říkám Kojotovi. "Taky ta svá moudra tak seká a má mezi nimi mezery a tak."

"Neříkej. To musíš Gombovi říct, určitě bude mít radost, že píše jak Hegel," odpovídá Kojot.

"Vidíš? Taky tu má ten Hegel tři hvězdičky a podívej, kolik těch mezer všude mezi těmi paragrafy. Celej Gomba," poukazuji na očividnou podobnost.

"Nechci Ti brát radost z objevu, ale ty tři tečky znázorňují to, že vydavatel v daném místě něco vynechal…" glosuje Kojot a usazuje mě v salvě smíchu…

Přikládám inkriminovanou stranu 260 ze Základů filosofie práva od G.W.F. Hegela, pro podobnost s Gombovým psaním můžete jít sem.

§ 231

Zajišťující moc obecna zůstává zprvu, pokud je pro ten či onen účel principem ještě zvláštní vůle, jednak omezena na okruh na­hodilostí, jednak vnějším pořádkem.

***

§235

V neurčitém rozmnožování a splétání každodenních potřeb, pokud jde o opatřování a výměnu prostředků jejich uspokojování, na jejichž nerušenou možnost se každý spoléhá, jakož i pokud jde o jejich co možná nejkratší vyzkoušení a vyjednání, se vyskytují stránky, které jsou společným zájmem a zároveň pro všechny věcí jednoho každého, – a prostředky a podniky, které mohou být pro společné užití. Tyto obecné záležitosti a obecně užitečné podniky vyžadují dohled a péči veřejné moci.

§236

Odlišné zájmy producentů a konzumentů se mohou dostat do vzájemné kolize, a třebaže se správný poměr vcelku utváří sám od sebe, potřebuje vyrovnání také vědomě prováděnou regulaci, která stojí nad oběma. Právo na takovou regulaci jednotlivého případu (např. taxace prostředků nejobecnějších životních potřeb) spočívá v tom, že veřejným vystavováním zboží, jež je ve zcela všeobecném, každodenním užívání, se toto zboží nenabízí nějakému individuu jen jako takovému, nýbrž jako obecnému, veřejnosti, jejíž právo na to, že nebude podváděna, a zkoumání zboží může jako společnou záležitost zastupovat a obstarávat nějaká veřejná moc. – Ale především činí nutnou obecnou péči a řízení závislost velkých průmyslových odvětví na vnějších okolnostech a vzdále­ných kombinacích, které individua odkázaná a vázaná na tyto sféry nemohou v jejich souvislosti přehlédnout.

Poznámka

Proti svobodě řemesla a obchodu v občanské společnosti je dru­hým extrémem zabezpečení, jakož i určení práce všech prostřed-

260

6 komentářů: „Gomba píše jako Hegel“

  1. Sakryš ,-)a kdy a kde ten styl ode mne oprásknul?***Nevšiml jsem si, že by u mne někdo takový komentoval …***:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2. Gombo, Gombo…:)))*** (pro opakování):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  3. Gomba ovšem má proti Hegelovi jednu velkou výhodu. Oproti tomuto textu většinou u Gomby rychle pochopím o co jde. Podle §235 usuzuji, že Hegel není filozof, alébrž pokročilý nekonkrétní biolog – Mičurin…

  4. 2Kamio:Popravdě řečeno, já v tom vidím zase jenom sex, když si teda odmyslím, že to bylo psáno na abstraktní komplexní řád zacílený pohledem na občanskou společnost. To máš těžký :)))

  5. „Dohodli jsme se“ =“To put it simply, Prime Minister, certain informal discussions took place involving a full and frank exchange of views, after which there arose a series of proposals which on examination proved to indicate certain promising lines of enquiry, which when pursuit led to the realization that the alternative courses of action might in fact, in certain circumstances, be susceptible of discreet modification, leading to a reappraisal of the original areas of difference and pointing a way to encouraging possibilities of compromise and cooperation which if bilaterally implemented with appropriate give and take on both sides might, if the climate were right, have a reasonable possibility at the end of the day of leading rightly or wrongly to a mutually satisfactory resolution.“(Yes, Prime Minister)

Komentáře nejsou povoleny.