Odráží se magická mapa reality v projevech běžného světa?

Dnes a včera jsem si povídala mailem o aktuální situaci s jedním odborníkem v oboru magickém, přičemž mne tato konverzace inspirovala k následující krátké úvaze.

Běžná mapa reality znamená to, že máme poskládaný řetěz kauzálních souvislostí a můžeme tedy v realitě fungovat jako ostatní lidé, ať už jsou kteréhokoli světonázoru či přesvědčení. Kupříkladu mám na nose bradavici a na ní chlup s blechou, půjdu tedy na kožní a tam mi ji dusíkem vypálí, chlup to nepřežije a blecha uteče k jinému hostiteli. Situace vyřešena, naprosto logicky kauzální. Věřím, že kožařka a dusík jsou dostatečně silný prostředek a bradavice zmizí.

Magická mapa reality znamená to, že věřím, že pokud mám na nose bradavici, jsem čarodějnice. Chová se tak ke mně i mé okolí, které vidí, že mám na nose bradavici, proto jsem čarodějnice. Pod tlakem víry zjistím, že mám schopnost zaříkat a jiní lidé s bradavicemi za mnou budou chodit a já jim od nich budu pomáhat. Budou mi věřit stejně jako já budu věřit a ono to bude fungovat. Bradavice mi zůstává jako symbol mé profese, takže místo toho, abych ji pálila, tak jsem na ni hrdá.

Jednoduše mám realitu jinak poskládanou, pokud věřím, že silou vůle si přitáhnu skleničku s vodou po stole, případně partnera po rituálu s červenými svíčkami. Věřím-li, že za úmrtím potkyšky stála temná síla, vtáhla mne magická mapa reality, ve které upíři existují, a nepomůže to, že si řeknu, že to je blbost. Pomůže mi, když udělám rituál.

Mou mapu reality aktuálně podpořilo další úmrtí hlodavce a dnes ráno znovu dostal jeden potkan relaps akutní bronchopneumonie. Potkan je starší, už měl tuhle svízel dvakrát či třikrát a každý další relaps nemusí přežít. Když přežije, vymkne se mému magickému myšlení, když zemře, podpoří mou magickou mapu reality, která říká, že příliš mnoho synchronicit ukazuje na energetický vír, který upírá energii a tudíž jako upír stahuje nejméně odolné prvky reality na území našeho života a potažmo bytu do nebytí. Umírají slabší či starší, poukazuje se na naše slabá místa, hroutí se systém běžné mapy reality, kterou pohlcuje mapa magická.

Mapa běžná říká, že je to prostá kauzalita. Mapa magická říká, že to není prostá kauzalita běžného světa, ale že do světa zasahují jiné síly, které běžnou mapu rolují do sobě příhodného tvaru. V případě, že si svůj svět tvoříme všichni svým myšlením, je možné, aby cizí mapa ovlivnila naší cestu vlastní mapou. Z tohoto úhlu pohledu je to velmi kauzální a logické.

Existuje však také svět přísloví. Svět přísloví říká, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a na posranýho i hajzl spadne, respektive že neštěstí nechodí nikdy samo.

Odráží lidová slovesnost magickou mapu reality? Proč? Protože taková mapa i v reálném životě existuje? Funguje?

Mluví se o ní, aby se připomněla nebo aby se na ni nezapomnělo?

Proto mějte své magické mapy a nelogické zkratky, pokud vám fungují. V každé situaci totiž může každému fungovat něco jiného. Z toho vyplývá, že svět pověr je blízko aktuálnímu světu magickému a svět přísloví může být takovým prahem, který vás může vést k jinému myšlení. Jiné myšlení, pokud vám bude fungovat při řešení vaší stávající situace, je dobré řešení. Stejně dobré jako zažehnání racionalitou a běžným světem, pokud na něj ve své aktuální situaci věříte.

2 komentáře: „Odráží se magická mapa reality v projevech běžného světa?“

  1. Magická mapa? Bez té bych byl ve své doméně (bdělé snění nebo lucidní jak je libo) dočista ztracen. To je prozměnu můj rámec ve kterém vše, co se mi přihodí dává smysl, lze v tom pokračovat a využít v běžné mapě reality.

  2. Je to tak. Je více prostorů, kde se dá operovat s jinou mapou, než běžnou mapou reality. Ty se vzájemně prolínají.

Komentáře nejsou povoleny.