Vánoční dvojvýstava potkanů

Zbývají poslední tři dny do uzávěrky přihlášek k vánoční dvojvýstavě potkanů v Ostravě Kunčičkách pod taktovkou Bebechy.

Nezapomeňte své potkany s průkazem původu přihlásit, pro možnost vystavovat nemusíte být členem v ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců. Pokud ještě potkany nemáte, můžete se na ně jít alespoň podívat 😉

Bližší info v článku.

Vánoční dvojvýstava Ostrava Kunčičky

20. 12. 2008

Výstavní podmínky

 

Pořadatelé:

o. s. Moravskoslezský klub chovatelů potkanů

o. s. Klub činčil jihoamerických

POTKANI

Vystavovaní potkani:

 

Vystavovat se mohou pouze potkani s průkazem původu a to bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou registrováni v plemenné knize. Potkani bez průkazu původu se mohou vystavovat pouze tehdy, pokud již byli do plemenné knihy zaregistrováni. Neregistrovaná zvířata bez PP nelze vystavovat!

 

Vystavit lze variety: standard, dumbo, rex, fuzz a velveteen (velveteeni jsou posuzování jako varieta rex).

 

Minimální věk pro vystavovaná zvířata je 10 týdnů, horní věková hranice není omezena.

 

Zvířata se budou vystavovat v těchto třídách:

· třída dospělých (samci a samice)

· třída mladých (samci a samice)

· třída fuzz

· třída mazlík (samci a samice)

 

Třída mladých je pro zvířata narozená od 30. 8. do 11. 10. 2008 (stáří 10-16 týdnů)

Třída dospělých je pro zvířata narozená 29. 8. 2008 a dříve

Třída fuzz je pro všechna zvířata variety fuzz bez dalšího rozdělení.

Třída mazlík je pro potkany, kteří znakově či barevně neodpovídají standardu.

 

Systém hodnocení:

· Potkani variety velveteen budou posuzováni standardem pro rexe,

· u mazlíků se nebude posuzovat standardnost znaků, u barvy se nebude brát v potaz odstín, ale pouze celisitvost barvy (zreznutí, světlejší fleky apod. jsou chybou i u mazlíků), uši a srst budou posouzovány dle standardu pro danou varietu.

· Výstava bude probíhat jako dvě samostatné výstavy, kdy každý potkan bude v rámci „dvojvýstavy" posouzen dvěma různými posuzovateli a u každého z nich má možnost samostatně vyhrát.

 

Vystavovatel:

Vystavovat může každý majitel zvířete s PP, členství v ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců není podmínkou.

 

Každý vystavovatel může přihlásit maximálně 10 potkanů. Pokud před vypršením termínu přihlášek nebude kapacita výstavy naplněna, může vystavovatel dopřihlásit další zvířata bez omezení počtu.

 

Vystavovatel může přihlásit jen ta zvířata, kterých je majitelem. Přihlašovat zvířata na jméno někoho jiného není povoleno. Porušení tohoto pravidla bude považováno za podvod a všechna zvířata daného vystavovatele budou diskvalifikována.

 

Prodej zvířat:

Prodávat lze pouze mláďata s průkazem původu starší jednoho měsíce odpovídajícího vzrůstu a v odpovídající kondici. Všechna mláďata musí mít sebou kompletně vyplněný a vytištěný průkaz původu s vyznačeným číslem zápisu vrhu. Příliš slabá nebo příliš malá mláďata, nebo mláďata ke kterým nebude k dispozici PP nebudou moci být prodávána. (Výjimky nebudou povoleny!) Prodej si uskutečňuje každý prodávající sám, za každé vystavené prodávané zvíře odvádí prodávající 20,- bez ohledu na to, zda je prodá či nikoliv. Tato platba se vybírá až při přejímce zvířat.

 

Pro všechna prodávaná zvířata si majitelé musí přivézt vlastní prodejní klece.

Přebírka zvířat

Přebírka zvířat bude probíhat v sobotu 20. 12. ráno od 7:00 – 9:00

 

Výstavní poplatky

80,- Kč za každého vystaveného a posouzeného potkana (dvojí posouzení)

30,- za přihlášku

20,- za každé prodávané zvíře

Veškeré poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 6. 12. 2008. Číslo účtu pro zasílání plateb je 209931172/0300 jako variabilní symbol uveďte číslo členského průkazu, nečlenové rodné číslo, jako zprávu pro příjemce pak vaše jméno a příjmení.

 

Kapacita výstavy:

60 klecí (v jedné kleci mouhou být maximálně dvě zvířata, do jedné klece nemohou být umístěna dvě zvířata stejné variety, barvy a kresby).

 

Posuzovatel:

Eva Heinová

Hana Keltnerová

 

Uzávěrka přihlášek

Uzávěrka je 6. 12. 2008, po tomto termínu nebudou přijímány žádné změny vystavovaných zvířat.

 

Přihláška je platná až po zaplacení výstavních poplatků!

Všechna zvířata obeslaná na výstavu (včetně prodávaných mláďat) musí mít veterinární potvrzení o zdravotním stavu (ne starší dvou dnů). Bez veterinárního potvrzení nebude na výstavu vpuštěno žádné zvíře!

Pzn.: Výpis předků či "rodokmen" se nepovažuje za Průkaz původu. Průkazem původu je pouze oficiální PP s hlavičkou Českého svazu chovatelů, u zvířat narozených po 1. 6. 2006 s vyznačeným číslem zápisu vrhu.

S dalšími dotazy ohledně potkanů se můžete obracet na:

· misa.delfes@seznam.cz

· tel: 775 987 429