Problém nespravedlnosti a boží soud

Říká se, že není člověka, který by nepoznal neštěstí, že každá rodina je nějak poznamenaná. Já osobně tomu věřím. Jsou lidé, kteří mají bohatství a mají větší potenciál být šťastní. Udávají to i statistiky. Ale já vím, že všude je něco, že bohatství vás neochrání před bolestí, nespravedlností, zlem. 

Existuje rituál, kterým se můžete domoci spravedlnosti, pokud si myslíte, že spravedlnost je nevymožitelná, nebo neznáte pachatele, nebo je to pro vás osobně důležité a nevíte si už rady jak to změnit, nebo prostě zjistíte, že se potřebujete práva domoci a nemůžete spát. Každý to má jinak a ne každý ví, že existuje řešení. 

Já jsem se tenhle recept dozvěděla, když mi bylo asi dvacet, pětadvacet, no prostě už je to dlouho. Už nevím přesně kdy. Jedná se o boží soud.

Boží soud není sranda. Pokaždé, když ho použijete, tak si musíte být jisti, že to tak musíte udělat, protože prostě musíte. To poznáte sami na sobě.

V první řadě si uvědomte, že budete za boží soud potrestáni sami a můžete být potrestáni i docela drsně, zlomená končetina, peníze v čudu, nemoc v rodině atd. To všechno si berete na bedra, když jdete do božího soudu.

Potrestání může být opravdu různé, já sama jsem jednou boží soud použila a dostala jsem třídenní domácí vězení, takže jsem boží soud použila na oprávněnou situaci, nezneužila jsem ho a řešení se poddala.

To je druhé tajemství božího soudu, naprosté odevzdání totální spravedlnosti. Nebudete vědět, jak to dopadne pro toho druhého. Musíte to potom prostě nechat být. Spravedlnost je v rukou božích. Vy sami jste se do nich odevzdali.

Nevím už přesný recept, ale princip je, že se oddáte kontemplaci na spojení se s Bohem. Když cítíte, že jste napojeni, tak mu usilovně řekněte, co se stalo, proč to nemůžete vyřešit, proč vás to trápí, jaká je škoda a to nejenom v penězích, ale i v čase, v citech a dalších újmách. Dejte si záležet na přesném přenosu emocí. Až cítíte, že jste prázdní, tak rituál ukončete s tím, že víte, že spravedlnost se dotkne obou z vás, že přijímáte boží soud nad vámi tak, jak je. 

Pak jednoduše odejdete z pomyslného kruhu kolem vás a necháte věc být. Musíte se naprosto odevzdat tomu, co přijde. A spravedlnost přijde.

Moje forma osobního dopisu Bohovi je také forma Božího soudu. Je to jenom nápodoba. Nebylo mi zle ublíženo, jenom nezvládám v určité situaci sama sebe a proto jsem prosila o pomoc. Proto také odešel Kalfou, nedala jsem průchod zlým emocím a nechtěla dotyčnému ublížit, zabít ho, seslat na něj nemoc nebo co já vím. To se prostě nedělá. Nikoho jsem neproklela, nikomu neublížila. Těch jeho několik desítek zlých skutků – čert je vem. Už je to dlouho. Nemám morální právo zasahovat druhému do jeho života. Mám ale právo nebýt trestána za život svůj. Proto jsem nevyvolala boží soud, ale jenom jsem zvolila variantu osobního dopisu.

Vidíte, v čem je rozdíl? Je to opravdu velký rozdíl.

Nedá se to použít při úmrtí v rodině, pokud nastalo stářím či nemocí, i když je to třeba dítě. Prostě to tak mělo být. Dá se to (boží soud) použít, pokud nastala svévole jiného jedince. Typicky bych použila boží soud například u skupinového znásilnění třiadvacetileté turecké dívky, které proběhlo v podstatě za přítomnosti policistů, kteří nezasáhli a dívka zemřela na selhání orgánů. Kdo by taky chtěl žít s tak zdemolovaným tělem a duší. Věřím, že si smrt přála, ale vzhledem k nedostupnosti spravedlnosti a okolnostem, bych boží soud zvolila. Věřím také, že by nepřišlo žádné potrestání na vyvolavatele božího soudu, protože takový skutek je do nebe volající. Další možné skutky – znásilnění, domácí násilí, psychický a fyzický teror, mobbing, šikanování, ujetí od nehody, krádež životně důležitých věcí, například auto, které bylo upraveno pro vozíčkáře, no prostě všechna chucpe, co zůstanou nepotrestána. 

Boží soud bych nepoužila například k nehodě, kdy jeden je viník, druhý je v tom nevinně. Poškozena jsou obě auta, pojistka kryje fyzickou vlastnost nehody, viník neujel a je nápomocen,   i může být zranění smrtelné. Taková věc se prostě stane a nikdo nechtěl, aby se to stalo. Vybržďování je ovšem něco jiného, to už je svévole. Pravda, pět let je u piráta silnic málo, ale je to pět let. Trest přišel. Kdyby měl být ukamenován, tak byste žili v jiné zemi. Vše je třeba brát v úvahu. 

Ostatní už je na vás. Boží soud je jako nůž, lze ho použít jako zbraň i jako pomůcku na krájení chleba…

 

2 komentáře: „Problém nespravedlnosti a boží soud“

    1. No, článek je zajímavý, sice jsem půlce nerozuměla, ale snad jsem to trochu pochopila. Zajímavá je i souhra náhod, že jako první odpovídá Kojot, který kdyby chtěl, dal by mi o něm vědět, protože, achabisko, je můj exmanžel a ví, co mi dát vědět a co ne, protože mě zná a zná i mojí slovní zásobu.

      Navíc – štve mě, že mi pořád komentuješ nějakými, mně neznámými, zkratkami. Jestli neumíš normálně mluvit, tak Tě budu mazat, protože tvoje slova jsou jen hlásky bez rozmyslu a hloubky a to nikoho neobohatí.

Komentáře nejsou povoleny.