Projikování do horoskopů, sabiánské a hinduistické symboly

„Čím je situace méně jasná a strukturovaná, tím víc se v ní odrazí to, kým jsme a o čem přemýšlíme: Lawrence Frank vyslovil v roce 1939 myšlenku, že to, co projikujeme, pomáhá odkrýt nejen utajované „záležitosti“, ale také skryté vlastnosti osobnosti.

Čím je materiál, ke kterému se vyjadřujeme, vágnější a víceznačnější, tím víc je naše interpretace závislá na pocitech, přáních, potřebách, zkušenostech, předpokladech, myšlenkových procesech a stavech, které máme. Proto Hamlet říká, že nic není dobré ani špatné: dobrými a špatnými dělá věci naše myšlení.“ (http://psychologie.cz/zrcadlo-duse-nemame/)

V horoskopu se objevují jako základní výklady tzv. sabiánské a hinduistické symboly. Jakmile si přečtete dané věty k úhlům dané planety, naskočí vám představy a intuitivní výklady. K nim výklad, třeba zde: http://astrolot.cz/apraxe1/astropsabby.html a podle toho, jaké už máte odžité zkušenosti, můžete aplikovat vědomosti a projikovat si do symbolu to, co je třeba k vašemu rozpoznání poznání. Takový malý interní brainstorming.

Já sama jsem byla v situaci, kdy jsem také vidívala scénky, je to úchvatná schopnost, ale je to strašně únavné v běžném životě. Chápu poustevníky, je to životní nutnost být sám a osamocen na své vize. Chvíli jsem si říkala, že bych mohla vytvořit další symboly, ale vidina popisování 365 stupňů horoskopu a vytvoření souvislostí byla nad moje síly. Ani dneska na to nemám, prostě každá chvíle života je na něco užitečná. Možná, kdybych se tenkrát překonala a měla svoje současné zkušenosti, tak bych to prostě vytvořila. Dneska tvořím hned, jak na něco přijdu, protože vím, že za pár minut na to zapomenu. A teď k výkladům pár stupňů mého horoskopu.

Už jsem to tu před asi sedmi lety (1. 8. 2007) nakousla. (https://lucienne.cz/2007/08/01/569934-duha-sabianske-symboly-a-pratelstvi/)

Sabiánské symboly vznikly v roce 1925 v Kalifornii v San Diegu, kdy astrolog Marc Jones vzal jasnovidku Wheelerovou do parku a na klidném místě ji předkládal kartičky s jednotlivými stupni Zodiaku. Kartičky se ji zjevovaly jako scénky. Později stupně upřesňoval s touž jasnovidkou astrolog Dan Rudhyar.“

Astrologická mandala Rudhyar

To jen k dokreslení symboliky. Pikantní, ale důležitá, perlička, je, že měl symboly předat komusi tak, jak je vidí jasnovidka, protože „je naprosto nezajímá, co si o konkrétní symbolice myslí, ale co konkrétně na daném stupni jasnovidka vidí.“ A já tu teď ukážu proč, tedy, každý si může udělat výklad podle svých vlastností, schopností a projekcí sám, jako  vám to tu předvedu teď.

Slunce ( 12 BL 25)
Sabiánské:
Slavný pianista okouzluje publikum.
Schopnost inspirovat a dojmout masy více či méně schopné přijmout lidství. Psychologické nebezpečí velkého úspěchu.

Polovinu života mám za sebou. Ve dvaceti jsem nevěděla, co s větou „Slavný pianista okouzluje publikum.“ dělat. V pětadvaceti jsem už pilně jasnoviděla a zabývala se krajinou a zemřelými, studovala tarot, ale zase byla velmi uzavřená. Ve třiceti jsem jasnoviděla už tak nějak mimochodem a docela mě to už otravovalo. Dva roky jsem psala na blogu a už měla stálé čtenáře. První články v tisku. V pětatřiceti jsem vydala první článek knižně. V šestatřiceti se chystám na vlastní knihu. Jsem schopna inspirovat a dojmout masy, některé články jsou nesmrtelné a stále vyvolávají bouřlivou diskusi. Psychologické nebezpečí velkého úspěchu prožívám v každé větší chvilce v duchovním životě. Velice rychle se stáhnu, abych náhodou nespadla. Odmítám být na špičce, neumím to udržet se tam. Jakmile jsem na přímé stezce s Bohem, utíkám zpátky k jistotě nevědomosti. Přímá linka k Bohu je pro mě strašně náročná.

Slunce ( 12 BL 25)
Hinduistické:

Dva vlci za svitu měsíce trhají kostru. Stupeň nenasytnosti a egoismu.
Lstivost, nestálost.

Vlk je divoký pes rozumu. Měsíc je naše podvědomí, v tarotech se luna spojuje s rakem, krabem, vodou, nocí, vlkem, psem. Podle jednoho výkladu je karta „Luna dějištěm tajuplných změn, pomalého vývoje, nepředvídatelných cyklů a prudkým posunem ve vnímání. Vědomí tu není vůbec k ničemu. Luna může být děsivým místem plným znepokojivých snů a nočních můr. Lze ji proto vykládat nejen jako tvůrčí očekávání, ale také jako celkový pocit úzkosti a obtíže s rozlišením skutečnosti od iluzí.

Horský pramen představuje hlubiny podvědomí, což v tarotu obvykle platí pro vodu ve všech podobách. Pramen je aktivní, řítí se přes skály, protože na rozdíl od jiných karet, které zobrazují vodu, se zde nedíváme na hladkou, nezčeřenou hladinu podvědomí, nýbrž jsme ponořeni do jeho vířících hlubin.

luna tarot 18

Z karty na nás hledí vlk a pes. Vlkův pohled je zlověstný, psův dobrosrdečný. Tato zvířata symbolizují rozdíly v našem vztahu k podvědomí. Jak jsme viděli u karty Síla a Ďábel, občas se podvědomí projeví v našem životě jako něco divokého, nekontrolovatelného, jindy však jako energie, která může být ovládnuta a využita jako pomocník. Zvířata nás sledují s očekáváním, jako by se ptala, jak na ně hodláme reagovat. Na tom pak bude záviset, zda na nás z karty vyskočí divoký vlk, nebo ochočený pes.“ (http://probud.se/index.php/tarot/tarot-sn/snyvelkaarkana/247-tarot-snu-18-mesic)

Mít ve slunci měsíc pro mě znamená právě onu jasnozřivost a život v temnotách. Koneckonců i život s Kojotem byl pěkně temný, protože Kojot je temnota sama. Nekonečné překonávání ataků vrozené choroby u Kojota a u sebe a život v její temnotě je taky strašlivý záhul. Jako Kojotova žena jsem ztvárnila dva vlčí tvory víc než v symbolu obrazu. Zajisté se mnoho jednalo o cesty ega, neboť bez „já“ bychom nemohli procházet svoje cesty životem. Temnotu a světlo luny přijímám plnými hrstmi a nenasytně jako máloco. Život na světle v odlescích blyštících se pohárů pro mě není. Bez temnoty umírám. Jsem víc uzavřená než otevřená a jenom ten, kdo dokáže číst ve stínech, dokáže přečíst kus mě. Koneckonců jsem Blíženec s ascendentem v Blížencích, což je zase dvojnost, jako jsou dva vlci, co jdou „na kost“. Noc a den. Temnota je součást mne samé. Koneckonců, v temnotě dokážu být i agresivní jako vlk, co se rve o kořist. Nejsem žádný beránek. V temnotě beránci nemají šanci.

Měsíc ( 0 KO 29)
Sabiánské:
Udatný válečník požaduje na shromážděném kmeni vůdcovskou moc.
Zvláštní schopnost načerpat z každé příležitosti rozšíření své společenské činnosti. Silná vůle.
Hinduistické:
Mládenec a dívka zavěšeni do sebe. Stupeň dvojí volby.
Jemnost a rozlišování. Možnost dvojího života.

V podstatě potvrzuje silnou stránku podvědomí a temnoty, která vede k velké roli podvědomí v životě. Jsem schopna vést sama svůj temný život. Jsem vůdčí tvor. Vůdčí role je mi ve společnosti vlastní. Dvojí život opět odkazuje na dualitu vnějšího a vnitřního života, dne a noci, dvou blíženeckých stran. Jiný je život ve skrytu než život navenek.

Merkur ( 18 BÝ 42)
Sabiánské:
Nový kontinent se vynořuje z oceánu.
Čelíme-li novým možnostem, vždy se objevuje závažná otázka: co s nimi budeme dělat?

Z naprosté nevědomosti k vědomosti. Opět odkazuji na skrytou schopnost psát o věcech mezi nebem a zemí a tedy objevovat je pro svět, stejně jako nové náhledy a dovednosti.

Hinduistické:
V poli mezi fialovými květy spí lehce oděná žena. Stupeň nezpůsobilosti.
Sklon k netečnosti, nerozhodnost.

Tady nesouhlasím s výkladem. Není důvod, proč by lehce oděná žena nemohla spát v poli mezi fialovými květy. Naopak to odkazuje na důvěru k vyšším duchovním silám (symbol fialového květu na poli), jeho přirozené směřování k silám přírody a život v temnotě snu na denním světle.  Tohle opět jen potvrzuje to, co jsem řekla před chvílí. Netečnost a nerozhodnost snad je pouze k silám přírody, které nechávám jít svou cestou místo toho, abych chtěla vše řídit. Ostatně o tom je snad celý obrázek.

Jupiter ( 13 BL 21)
Sabiánské:
Dvě osoby spolu telepaticky komunikují.
V každé lidské bytosti je ukrytá schopnost zvítězit nad dálkou a časem, který rozděluje to, co je bytostně jedno.

Jupiter je planeta štěstí a moje štěstí leží v komunikaci v duchovní oblasti. Ano, jasnozřivost souvisí více než dost s telepatií.

Hinduistické:
Muž skrytý ve stínu stromu, noc. U nohou mu leží mrtvá kráva. Stupeň loupení.
Bohatství získané transakcemi, lstí a mnohdy pochybnými prostředky.

Kráva je posvátné zvíře, muž je symbolem stability, strom je příroda a noc je temnota, duše, podvědomí. O tomhle už jsem teď psala mockrát. Nesouhlasím s výkladem jako by posvátno, které s výkladem spojuje pochybné bohatství a loupení, bylo o pochybném bohatství a loupení. Naopak – posvátno nikdy nebylo a nebude o loupení a světském bohatství. Bohatá nejsem, naopak, často nemám ani na základní potřeby. Ale neloupím kvůli tomu, prostě se uskrovním, pak se ještě více uskrovním a když to nepomůže, osekám potřeby na holostromek. Jsem příliš rovná na to, abych se poddávala nečestným návykům. Mrtvá kráva u mne opět symbolizuje mou sílu v temnotě, setkání a práci s mrtvými, s přírodními bytostmi, magii a náboženství. Celkově velký přístup k posvátnu.

Je to jenom jedna z mnoha možností, jak uchopit svůj život. Může vás jenom obohatit…

10 komentářů: „Projikování do horoskopů, sabiánské a hinduistické symboly“

 1. Podle mě si člověk v rámci vývoje potřebuje projít temnotou, minimálně aby poznal odvrácenou tvář světa. Problém nastává, když v té temnotě člověk uvázne nebo se v ní drží příliš dlouho. Prostě když se tam zasekne, nebo si v tom příliš rochní. To je podle mě na škodu. Taky jsem si tím prošel. Teď směřuju nahoru. To je ten správný směr. Bohužel mi stále jakési temné běsy dýchají na záda. Nejhorší je, že nemají tvar, podobu. Nelze je pořádně spatřit, natož uchopit. Těžko se bojuje proti něčemu, co není ani pořádně vidět, jen to cítíš šestým smyslem. Možná je to i ochrana, aby se člověk nepouštěl do boje s něčím, na co zatím nemá síly.

  Nebezpečím člověka zabývajícím se intenzivně duchovnem je, že se potýká s vnějšími silami a často si neuvědomí, že problém se skrývá v jeho mysli.

  Ono následovat boží vůli nebývá o mnoho náročnější a vyčerpávající, než zůstávat v současném svrabu. Jenže člověk je pohodlný tvor, co má rád smrádek a teplíčko, i kdyby to mělo být to, že je po krk zahrabaný v hnoji. Následování vyšší vůle člověku většinou převrátí život vzhůru nohama a bez zásadní změny vlastního myšlení a postojů to prostě nejde. A toho se člověk často obává. Té změny. Myslím, že kdybych byl ochotnější změnit sebe a svůj život, tak bych na tom i já byl lépe.

  Vem si jen, jak spolu často zůstávají partneři, co se po těch letech upřímně nenávidí. A to jen proto, že se bojí změny a jsou na sebe i na tu nenávist navyklí.

  1. Jsou lidé, kteří nepoznají neštěstí nebo srab celý svůj život, i když se píše, že není domu, který by nepoznal neštěstí. Mají prostě šťastnou povahu a šli si sem prožít to dobré. Pár jich znám. Prostě nikdy nejsou smutní nebo na hromádce.

   Temné běsy – zkus Pratchetta a jeho věčný boj s takovými bytostmi. Jinak je dobrý ten poslední článek od Kojota o Lovecraftovi, případně knihu Slovanská magie od Kariky a články o běsech, co tu mám.

   Problém mysli a vnějšího a vnitřního světa právě prakticky prozkoumávám a určitě na tohle téma něco brzo napíšu.

   V minulém článku jsem psala o osudovém směřování a jsem si jistá, že jakkoli člověk jedná, jedná tak, že mu to něco přinese a na vlastní kůži vidím, že každá věc má svůj čas. Tedy i změna.

   V partnerství jsou nutné i negativní pobídky. Pokud nejdou od sebe, tak čas asi ještě nenastal. Hele, všímáš si břevna ve svém oku, když pořád komentuješ o závislých vztazích? Podle Tebe jsem já závislá, nenávidící partneři jsou na sobě závislí…

   1. Já jsem takové věčně šťastné lidi nepotkal. Ani tomuto moc nevěřím. Vždy za tím povrchním zdáním štěstí a dolce vita byly nějaké skryté trable, nebo alespoň spousta dřiny a úsilí, kterou museli dotyční vynaložit, aby jejich život byl happy. Takhle jsem se po 15 letech dozvěděl, že můj pohodový kamarád tehdy zažíval období, kdy neměl skoro co jíst a neměl si za co koupit oblečení. Setkával jsem se s ním denně a neměl jsem o tom ani tušení. Prostě jsem si myslel, že je jen šetrný. Nevím, proč mi to tehdy neřekl. Později se mu začalo velice dařit. Na co sáhl, to se mu povedlo.Zvenku to vypadá, že je dítě štěstěny. Jen jeho blízcí známí ale vědí, kolik je za tím úspěchem dřiny.

    Myslím, že to není ten případ běsů ze tvých zkušeností, případně z Lovecrafta. Je to celkem dobře popsané v knížkách Franze Kafky.

    Jinak jsem ti sem původně chtěl napsat ještě nějaká svoje „moudra“, ale když teď „frčíš“, tak mi to připadá zbytečné, možná až kontraproduktivní. Jako nošení dříví do lesa.
    Někdy je zkrátka mluviti stříbro, mlčeti zlato.

 2. Nojono, co naděláš. Prostě mám teď v tuto chvíli období, kdy frčím a nebojím se to napsat. Každý den hodina jógy a hodina meditace, hodina modlitby, strava pouze živá… je to fajn, nevykládej si to špatně.

  1. Nevykládám si to špatně.Já to nemyslel ironicky, ale doslovně, tak jak to je napsané. Když člověk dostává informace přímou linkou shůry, tak jakékoliv lidské uvažování či filozofování je proti tomu chabé. (snad už jsem to napsal srozumitelněji)

   Zajímalo by mě, jaké jógové cvičení se ti osvědčilo. Jestli děláš klasické asány, či dechová cvičení, nebo spíš nějakou duchovní jógovou meditaci? Já měl zajímavou knížku od Eduarda Tomáše, z jeho pozdního období, ve které tvrdil, že ke sklonku života konečně našel zkratku k cestě „nahoru“, založené právě na speciálních meditacích. Bohužel ji nemůžu najít. Z čeho čerpáš ty? (rád bych zklidnil tu neposednou opici v mojí hlavě, či jak to popisují jogíni)

   Jinak ti držím palce, ať se ti v tom „frčení“ daří.

   1. mám doma Eduard Tomáš – Úvod do integrální jógy. To by mohlo být něco z toho období.

    1. Myslím, že tohle nebude ono. Spíš je to Cesta uskutečnění, nebo Nebeská stezka zkratky duchovní cesty. Naposledy jsem to měl v ruce cca před 10 roky, tak si to už moc nepamatuju. Asi to zkusím najít v knihovně.

 3. Cvičím systém Jóga v denním životě podle jejich knížky – zhruba 600 Kč. Příprava na cvičení zhruba půl hodiny práce s dechem a uvolňováním, pak hodinu cvičím jednoduché cviky a prokládám uvolńováním. Na závěr opět dýchám, ale už Nádí Šódhana Pranájáma 20x každou nosní dírku a nakonec si dám tak půl hodiny meditace. Dvakrát denně se modlím růženec, tedy celkem asi hodinka a jím jenom nevařenou stravu.

Komentáře nejsou povoleny.