Modlitba pro Bohyni a Boha

Požehnání Matky Bohyně a Rohatého Boha všem,

ať nás živly ochraňují a zabezpečují nás,

ať jsou naše dny naplněny radostí a láskou,

ať naše srdce překypují smíchem a štěstím. 

Ať vždy vyhlížíme kupředu k novému, 

tak, jako je čas učit se a růst,

tak je čas léčit a předávat Cestu dál,

žít v jednotě s přírodou a respektovat ji.

Staniž se!

☽✪☾

Blessings of the Goddess and Green Man to All
May the Elements Protect us and keep us
May our days be filled with Joy and Love
Our Hearts with Laughter and Joy
May we look ahead to the new
As a time to grow and learn
Heal and Teach
Live in one with Nature and respect her majesty
So Mote it Be

☽✪☾

Pentagram3