Stromový muž

Jsem hrdý na to, že jsem pozemšťan

Stromový muž

Silné, hluboké kořeny drží strom

Roste svobodně a je plný ovoce, jak je vidět,

Časy se mění a nic není podivné,

Všechno se mění a jde dál,

Co se zdá být opravdu krásné,

jsou potřeby, které mají být pěstovány uvnitř.

TheGreenManAwakensFin_716

TREE MAN

Strong, deep roots hold the tree
Grow free and fruitful, as One sees
Seasons change and nothing is strange
Everything change and move on

What seems truly beautiful
Needs to be grown within