Druhá šance : Fakulta humanitních studií, Studia občanského sektoru – PŘIJATA V PRVNÍ DESÍTCE!

„Občanská společnost, aspoň jak já jí rozumím, je prostě jednou z velkých příležitostí pro lidskou odpovědnost za svět.“ Václav Havel

Přihláška č. 579965 – obor: Studia občanského sektoru

Fakulta: Fakulta humanitních studií
Druh studia: navazující magisterské
Forma studia: kombinovaná
Studijní program: Humanitní studia (N6107)
Jazyk výuky: čeština
Číslo jednací: FHS-0970/P-2016
Stav přihlášky: zaevidována, zaplacena

Termíny zkoušek

Datum: 12.07.2016 v 09:30
Budova: Jinonice
Místnost: Prezence přízemí

Výsledky zkoušek

jazyk (min. 1) literatura (min. 1) Celkem
9 6 15

Celkový výsledek

Celkový výsledek: splnil/a bodovou hranici nutnou pro přijetí
Podmínka: Rozhodnutí o přijetí vám bude předáno u zápisu do studia v září 2016 po předložení ověřené kopie VŠ diplomu a Přílohy k diplomu, případně potvrzení studijního oddělení o absolvování VŠ studia.
Pořadí: 8. – 10. místo

Zápis do studia určen na termín

Datum: 26.09.2016 v 10:00
Budova: Jinonice – budova B, U Kříže 8, Praha 5
Místnost: 1034 Aula

Imatrikulace

Termín: 12.10.2016 15:00

Informace pro uchazeče:

Hranice pro přijetí na obor Studia občanského sektoru byla stanovena na 5 bodů.

  • Zápis do studia a informační schůzka s Vaší katedrou se bude konat 26. 9. 2016 v budově naší fakulty v Praze – Jinonicích.
  • U zápisu je třeba předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, zbrojní průkaz nebo průkaz o trvalém pobytu v ČR). Během zápisu je také třeba odevzdat úředně ověřenou kopii dokladu o dokončení bakalářského nebo magisterského studia, což je zbývající podmínka přijetí ke studiu, nebo v případě zahraničního vzdělání (vyjma Slovenska) nostrifikační doložku. Nebudete-li moci přijít osobně, můžete být někým zastupováni na základě plné moci; v tom případě je třeba odevzdat i tuto plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Ze závažných důvodů lze též požádat o náhradní termín zápisu.
  • Při zápisu dostanete Rozhodnutí o přijetí, kupón ke studentskému průkazu, můžete získat potvrzení o studiu a koupit si Karolinku (přehled studijních plánů, kontaktů, předpisů, doporučení ke studiu aj.).
  • „Letní škola“, tj. setkání, kde proběhne uvedení do studia a seznámení s jeho podmínkami, bude 27. 9. 2016 od 10:00 v budově naší fakulty v Praze – Jinonicích. Toto setkání je společné pro všechny navazující magisterské obory.