Volání bohů

Volám Tě Háde a Persephono, v záležitosti, o níž již víte. Vše se bude dít pod vašimi bedlivými přísnými zraky.

hades_and_persephone_2_by_sandara-d3hkrew_large-1

 

Volám vás, Erínye, bohyně pomsty a kletby, jež trestáte viníky posmrtně hlavně tam, kde selhalo uplatnění lidských zákonů. Jste služebnice boha podsvětí Háda a vaší vládkyní je Persefona. Volám vás Aléktó, Tísifoné a Megairo. V souladu s Hádem a Persefonou zjednejte nápravu!

erinye

Volám Tě Nemesis, která jsi bohyní spravedlivé odplaty, která obdarováváš lidi štěstím nebo neštěstím, podle jejich zásluh. Ztělesňuješ hněv bohů a hybnou sílu odplaty a smrtelníky stíháš tak dlouho, dokud nebude spravedlnost naplněna. A o to Tě prosím.

hel

Volám Tě Athéno, jež jsi bohyní moudrosti a vítězné války, ochránkyní statečnosti, spravedlnosti a umění. Pomoz mi dobře ovládat taktiku a strategii ve válce, kterou povedu pod Tvým vedením moudře a rozvážně až k vítězství.

athena

Volám Tě Héro, jež jsi nejvyšší řeckou bohyní, patronkou manželství a zrození, která vládneš mlhám, bouřím a bleskům. Tvým manželem je Zeus, vidíš do budoucnosti, ovládáš počasí a dovedeš se měnit do podoby zvířat a lidí. I Ty mi, prosím, pomoz. Vím, že do mého aktuálního řeckého bojového uskupení patříš a Ty víš proč. Máš velkou zodpovědnost a já to vím a ctím Tě pro to.

hera

A nakonec volám Tebe, Hekaté, bohyni cest, křižovatek, vládkyni tajemných sil, kouzel a strašidel, jež se proháníš za noci v doprovodu černých psů po cestách. Jsi čarodějnice a zároveň vládkyně mrtvých, která ses nakonec proměnila v mocnou vládkyni démonů. I Ty patříš do mého bojového uskupení a je na Tobě, jak se s danou situací, do které jsem Tě přivolala, vypořádáš.

hekate

Prosím všechny zúčastněné o rychlé a efektivní vyřešení situace ať už nahoře nebo dole. Sama zůstávám bez přání, vše odevzdávám do vašich rukou. Budu se řídit vašimi radami a postupovat s vaším vedením krok za krokem.

Velké díky všem!

Staniž se!

2 komentáře: „Volání bohů“

Komentáře nejsou povoleny.