Cesta vody, nositelky života a emocí, k Zemi pod blankytně černou oblohou

This slideshow requires JavaScript.

Představte si, že o něco usilujete několik let. Za každou kapku potu, hořkou slzu a odplivnutou slinu z vyčerpáním vysušené dršky se střádají kapky emocí v podobě vody do nádrže. Postupem měsíců a let je nádrž naplněna a pomalu přetéká.

když změním svou mysl

Je to jak kácení deštných pralesů. Postupem času se zastavuje koloběh vody na Zemi, Golfský proud mění směr, moře je neklidné, bouře jsou nevyzpytatelné, počasí se mění.

CIMG9130
Najednou už s tím člověk se sirkami, dynamitem a rozbuškami nehne, jen zírá. Ještě pár rozbušek, pár výbuchů, vždyť dosud se nic nestalo a určitě se nikdy nic nestane. Prázdné pohledy, prázdná slova, prázdná gesta. Nádrž uvnitř na svém dně pukla a voda se začala ztrácet.

vodárenské kaly

Roční období mezitím probíhala. Počasí kolem nádrže se postupně začalo měnit. Díky těžkým kovům a radioaktivitě z neustálého osvěcování a nuceným reakcím vody s chemickými látkami, se zvířata a rostliny změnily, zmutovaly, aby přežily.

tříhlavý pes

Z mírného podnebí se stalo podnebí 92x více než Země natlakované, těžké a horké Venuše spojené s doruda rozpáleným Martem bez kapky vody. Voda, kdysi tak plodná a přinášející život všemu a všem, se skryla postupně do podzemí.

venus-mars-art-copy_88671_990x742

Voda protekla rozpukanou zemí blíže k jádru Země a nastala proměna do dalšího skupenství, páry, jež rozšiřovala spáry u litograficky se tvářících puklin, vzor vody tak změnil členitost v jednotu, že kamenotisk byl logickým vyústěním. Voda ve formě kapaliny, ledu a páry podráždila Zemi, vytvořila cestu ven magmatu. Začala vznikat sopka. Pomaličku ale jistě.

fotky-35-sopka-hualalai

Krajina je tichá. Ale magma tiše stoupá vzhůru, pekelná teplota spaluje nitro a tlak uvnitř Země je nesmírný.

 

Žádné emoce navenek, Cesta vedla do podzemí a dál bude probíhat skrytě…

slunce v ruce

Smaragdová deska

Překlad Pierra de Lasenica:

 1. Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.
 2. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.
 3. Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.
 4. On jest otcem universálního telesmatu celého světa.
 5. Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.
 6. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.
 7. On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.
 8. Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá temnota prchne před tebou.
 9. Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.
 10. Takto stvořen byl vesmír.
 11. Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.
 12. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.
 13. Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.

Rosicrucian_Rose