Jasnovidnost a sny – o porozumění

Silenter a já

K tomuhle článku se už chystám asi patnáct let, leč stále jsem se necítila dostatečně „zkušená“ na to, abych k tématu napsala pár vysvětlujících slov a protože se ani po letech tak necítím, zřejmě to tak má být a možná svou ne/zkušeností hozenou do pléna pomohu někomu, kdo hledá jak na to.

když změním svou mysl

 

Totiž, zcela zásadní je kontext života toho kterého jedince, co dělal a čím se zabýval v minulosti, co dělá teď a co chce dělat potom a podotýkám, že je pravděpodobná změna směru zájmů během času a pokud chcete zlatou radu – nevažte se nikde a jděte krok po kroku s tím, že kdykoli může nastat zatáčka a vy nevíte, co je za ní. Nemůžete vědět, ani když vidíte až za roh.

Mám-li to vzít stručně od svého života, tak já k jasnovidnosti přišla jak slepý k houslím třídenním půstem před zhruba dvaceti lety a myslím, že nás je víc, co se v době globalizace a oploštění zájmů jedince na komerční jednoduchost konzumního světa včetně jednoduchých vysvětlujících new-age brožurek dostanou shodou náhod k duchovní cestě a pak poraď si jak umíš.

modlící se žena

 

Nejdříve jsem z toho byla vyplašená, viděla jsem různé věci o kterých jsem slyšela jako o energetickém světě kolem nás a viděla jsem spoustu věcí, o kterých jsem ani neslyšela natož pak četla. Říká se, že mnoho neúspěšných esoteriků opisuje od těch úspěšných druhých a přitom „nic nevidí“ a jenom o tom blafají. Může to tak být a pokud to tak je, tak jsem před dvaceti lety nenarazila ani na originálního autora natož na opis těch jevů, s kterými jsem se denně setkávala.

A popravdě řečeno – moc číst nešlo, do knih jsem se propadala, a duchovní literatuře se mé podvědomí natolik brání, že po dvaceti letech nemám načtenou jedinou knihu na spirituální téma od začátku do konce, jen úseky, které jsem potřebovala k poznání a pochopení. Části textu, ke kterým mne kniha pustila a to jen taková kniha, ke které jsem měla důvěru a dovolila jsem jí ovlivnit mé vědomí a podvědomí.

Takže – buď „vidím“ víc a nebo… jsou to takové věci, o kterých se mlčí jak v esoterním bulváru, tak v seriózní literatuře. Tabu věci. Co s tím? Jen to prožít a doufat v pochopení souvislostí. Vzít si z dané situace maximum pro své poznání a vydržet, vytrvat.

strom života

Přiznám se, že pohybovat se ve světě aur a energetických „pozůstatků“ lidí, budov či myšlenek, bylo zároveň s běžným světem „na pozadí“ či „na popředí“ (odkazuji na gestalt psychologii) náročné a víc jsem „viděla“ než věděla. Sebekriticky mohu s klidným svědomím prohlásit, že to tak mám dosud. Pokora před dovednostmi, jež volně přicházejí a odcházejí, vůči proměnlivé realitě, hrami bohů a jinými činiteli, ovlivňujícími přímo vaši realitu, je na místě. Buďte formou po božský obsah ve vás samých, nelpěte a nepřejte si usilovně nic kromě vytrvalosti v setrvání na Cestě přese všechny překážky, poznání, jestli přijde a otevřenosti k pochopení, bude-li vám dopřáno jej získat. Všechno ostatní se dostaví samo ve vhodný čas. Každý krok se počítá, to mějte vždy na paměti.

slunce v ruce

Skloubit intuitivní vhled s přemýšlením o tom, co vidíte a jaký je význam daného obrazu, je bez předchozí prošlapané stezky dost nereálné a jak říkám, já měla místo stezky hustý prales, takže jeden nemůže čekat pochopení obrazu za týden praxe. Po letech tvrdé práce na sobě na to sice už mám trochu grifu, ale stejně – léta, která jiný strávil zabývání se „koníčkem“ na cvičišti, jsem já strávila zcela jinak a proto mi na bojišti chybí. Tím chci říci, že kdo se tím zabývá „celý život“, tak má rozhodně plus a může porozumět lépe, lehčeji a dříve po probuzení.

Nápor na psychiku se zvládnout dá, pokud tomu uzpůsobíte svůj život. Byla jsem schopná chodit do tří prací najednou, dobrovolničit a do toho vystudovat bakaláře, nikde mne nevyhodili pro nekompetentnost či pro bláznivost a já o svém světě nemluvila, protože přeci jenom, mezi námi, už to není hra s vysvětlujícími brožurkami a „jasný andělský new age“, ale realita a ta někdy ukazuje věci, za které se druhý stydí či ho bolí a pak je jednodušší mlčet než byste druhého vyděsili a on před vámi utekl.

mlčení

Pro přežití je důležité mlčet. Ti, co potřebují radu si vás najdou vždycky a pak sami uznáte za vhodné, jakou znalostí pomůžete. I kdybyste stokrát chtěli sdílet, raději se na to vykašlete.

dokazat

Doporučuji pracovat se svými sny, ovšem ne stylem babiččina snáře, ale cestou vlastních asociací ke snům. Pro mě budou potkani ve snu vždy představovat to nejdražší, co mám, co se ve mně rodí a o co pečuji, tj. duchovní cesta a myšlenky, pro druhého budou odporností, která je děsí. Je to zcela individuální a proto je nutné o tom přemýšlet.

12541013_1122004157811819_337737113871098975_n

 

Každý sen je plný symbolů, které jsou nějak poskládané. Každá jasnovidná scéna je plná symbolů, které jsou nějak poskládané. Všechny symboly mají několik významů a je třeba pečlivě rozlišovat symboly a znaky. Důležité je, v jakém pozadí či ději se použijí, jak vypadají, jaký mají tvar, barvu, jak rychle se s nimi zachází, jestli vidíte symbol zezadu, zepředu, z boku a z které strany, co vám symbol asociuje a hlavně pozor na detaily.

emoce

Jako příklad uvedu kupříkladu scénku člověka, který má v ruce cosi jako činku, tu zvedá a s ní pomalu začíná točit. Racionální popis: člověk drží činku a s tou pohybuje. Je třeba k tomu přistoupit jinak, aby to dávalo smysl a to asociacemi. Činka se skládá z tyče a zátěže. Činka ze scénky má v detailu tři zátěže na každé straně, takže podle obecně ustavených pravidel v našich médiích (viz předpověď počasí), je třetí stupeň největší stupeň zátěže, člověku nebezpečný. Člověk je ohnutý pod zátěží, kterou pozvedá, ne však moc, protože je to na něj příliš těžké, a pokouší se s ní zatočit. Takže vysvětlení je: Zatočit s těžkou zátěží.

zátěž

Jako druhý příklad uvedu cvičení. Scénky jsou: muž cvičí na piáno dokola jednu pasáž, muž cvičí na hrazdě, muž dělá kliky. Přistoupím rovnou k asociacím a uvedu rozdíly ke „cvičením“. V první scénce je trénována dovednost, umění, kde je potřeba obou rukou a nohou, mužského nasazení, síly, cílevědomosti a pravidelnému rytmu. Druhá scénka je vzpor na sílu, je třeba silou ucvičit náročný cvik, netřeba žádných zvláštních dovedností. Cvik je dokončený, takže výhra. Třetí scénka platí na posilování. Posilujeme sebe, ducha, reflexy, žádoucí spojení v mozku, svaly. Posilujeme kromě nich i výdrž, mechanicky, cvik není dokončený, takže práce bez konce. Pokud by ve scénkách cvičila žena či dítě, bude vysvětlení odlišné, protože žena znamená ženskost, iracionalitu, něžnost a jemnost, dítě zase cosi započatého v prvních fázích vývoje, nový projekt, pocit, znalost, dovednost.

Alchymie horní a dolní nebesa

Je jedno, k čemu se scénka vztahuje, je to podle mě univerzální symbolika, jenom je třeba se o ní naučit přemýšlet. Pokud budete pracovat se snáři moderního typu, tj. freudovská a jungovská symbolika, vždy mějte na vědomí, že snář je návod, inspirace, ale hlavní smysl snu či jasnovidné scéně musíte dát vy a musíte to tak cítit. Pokud scénku pochopíte, nastanou příslušné pocity uvědomění, což pro vás bude odměnou, protože jsou to pocity příjemné. Řiďte se tudíž podle pocitů, ne podle rozumu. Rozum vám může stokrát říkat, že je to jinak, pokud to neprocítíte, je to jenom racionální pokus o vysvětlení a ten nemá v tomhle světě váhu.

johann_georg_gichtel zasvěcení

Zkoušela jsem také pracovat s Danem Rudhyarem a jeho Astrologickou mandalou, kde jsem pročítala scénky, které viděla jasnovidka Wheelerová na kartičkách s jednotlivými stupni zvířetníku a kterým se říká tzv. Sabiánské symboly. Rudhyar má vytvořený systém 360 fází v pentarytmické sekvenci, přičemž „symbol je klíčem k souladu mezi individuálním činem, problémem nebo situací a univerzálním referenčním rámcem – relativním jako sama tato univerzalita.“sabiánské symboly

Systém může dobře sloužit porozumění jasnovidným osobám a racionálnímu bádání nad každou scénkou, ale popravdě řečeno, v době, kdy jsem hledala jednoduché cesty ve složitém světě jasnovidění, jsem moc neocenila složitý systém, kde se vyjadřovalo k tomu, co viděla Wheelerová, několik lidí a každý na to šel jinak, nehledě na to, že mnoho symbolů mne oslovovalo jinak po průchodu mým nitrem a asociacemi, než bylo vysvětleno. Bylo to zracionalizované a příliš mnoho obrazů, já si naopak potřebovala poradit s obrazy svými, odlišnými, individualizovanými pro mě. Proto jsem i pochopila větu, kterou jsem kdysi četla někde na netu v nějaké hádce ohledně Sabiánských symbolů, že „my chceme vědět jenom to, co Wheelerová viděla a ne to, jak si její scénky vykládáte“.

koule s motylem

Abych se ještě vrátila k těm detailům – je mi zcela pochopitelné, že Pýthie řekla králi Kroisovi o scénce, kterou viděla: „Když překročíš řeku Halys, zničíš velkou říši.“ Mohla vidět vojsko vedené lýdským králem jak překračuje řeku a mohla vidět zničenou říši. Jestli tam viděla i znaky nebo zbroj obou armád, mohla dojít k poznání armády dle účesů, oblečení vojáků a vojenského stylu a vybavení. Následně mohla vidět vpád přes řeku a pak krajinu po bitvě, nijak nesignovanou symboly. Jestli to bylo jinak už nikdo nezjistí.

Čas-mystikum---Delfy-Malá.jpg

Je však třeba brát v úvahu, že pokud se k někomu vydá král na poradu, musí mít ten člověk ověřený rozhled a schopnost rozlišovat. Každopádně si myslím, že dokázala odvodit, kdo bude zničen, protože v detailech to vždycky je. Pokud to ve scénce není jasně pochopitelné, je nutné se ptát znovu a poprosit o jinou formu symbolu či jeho zvýraznění a scénka se upraví podle přání a pak už zase můžete bádat, co scénka zobrazuje. V jejím případě byla nejednoznačná odpověď jejím diplomatickým umem, jeden už se po dlouhé praxi naučí odpovídat tak, aby nedostal za uši od žadatele věštby a přitom mu dal možnost volby.

the_pythie_by_eireen

Co mi v porozumění tomuto světu naopak pomohlo hodně, bylo vykládání snů a vizí nahlas. Já při práci s vizemi mluvím alespoň v duchu, když nemohu mluvit nahlas, či si zapisuji to, co vidím, pro svou vlastní okamžitou zpětnou vazbu a lepší pochopení.

energie.jpg

Léty praxe jste schopni při práci s vizemi a sny zaznamenat myšlenku od myšlenky písemně až po aktu vize samotné a vybavit si každý detail včetně navazujících a souběžných realit, se kterými jste pracovali. Mluvím zde o hodinách vnímání ve stavu změněného vědomí, které pak několik hodin zapisujete.

snění 3

Za tímto je vždy velký kus práce na sobě. Je to něco jako myšlenkový diář, odlišný od práce s Akášou, kterou prohlížíte. Zde jste zúčastněný aktér a lucidně jste schopni pracovat s astrální realitou či na ni pohlížet z pohledu prostého nehodnotícího pozorovatele, což je často těžké, ale dá se naučit poodstoupení od emocí. Těžko, ale dá se to.

zářím

Všechny scénky, které se jasnovidně odehrávají, představují doslovný popis a pokud se pokusíte znovu a znovu pojmenovat co vidíte, za nějakou dobu se trefíte do významu. Kupříkladu píši článek a mám žízeň. Zjeví se mi scénka, kde vidím sama sebe, jak zvedám lahev na vodu (pozor na různé tvary láhví, amfor, hrnků, skleniček a misek – pokaždé jiný význam) k ústům a pak ruka trochu klesá a pak zase stoupá a tak pořád dokola, takže symbol je ne pít, ale popíjet, nedokonavá činnost. Samozřejmě – mám-li inspiraci, mohu vizi ignorovat, na druhou stranu používám k psaní nejenom svého ducha, ale i své tělo a je lepší s tělem vycházet po dobrém a pokud má žízeň a dokonce si o vodu řekne, měla bych minimálně ze slušnosti, především pak z lásky a respektu k sobě samé a svému tělu, vyhovět.

amfora

Tím se dostávám k části poslední a tou jsou idiomy. Budete-li se zabývat hrou jazyka, hodně si pomůžete. Nakonec začnete slyšet významy v původně hluché řeči, kterou jste dosud brali jako automatismus. Tím dostává smysl i doporučení ve Veselého kompendiích o magii, aby adept dobře uměl jazyk a to nejenom svůj, ale i ten, kterým komunikuje s bytostmi, které volá, protože na jazykové hříčky se hraje všude a já dodávám, že nejenom v magii, ale i ve snech, v jasnovidectví, vizích i spontánní komunikaci s přírodními bytostmi. Vlastně je to celé taková velká hra či malá hříčka.

Two babies laughing together.

Dívejme se tedy na svět s pousmáním a laskavýma očima zvídavého dítěte. I proto je třeba jej nebrat tak vážně, živi z něj stejně neodejdeme.

Zažehnání smíchem…

DSC01054

O jasnovidnosti také pojednávají tyto články:

Kojotova série skeptického pojednávání o jasnovidnosti a telepatii a zvláště článek s texty od W. H. C. Tenhaeffa o parapsychologickém výzkumu v Holandsku a námitkám proti hypotéze náhody v telepatii.

 

Pro opravdu zvídavé doporučuji pročíst rubriku Esoterika, Esoterické úvahy a Astro, kde najdete dostatek podrobnějšího materiálu z různých úhlů pohledu, převážně v metaforách.

9 komentářů: „Jasnovidnost a sny – o porozumění“

  1. Převíjení snůJá mám se sny ten problém, že pokud se mi děj snu nelíbí, tak si ho převinu zpátky a aktivuji nějakou dějovou výhybku, takže pak sen plyne jiným (mnou preferovaným) směrem.Občas se však stane, že se některé sny soustavně snaží vrátit do původního děje. Pak nastává proces, že sny neustále převíjím zpátky a pouštím dál, načež sen použije nějakou kličku a vrátí se do původního děje. Já to zase převinu a možnosti zvolené snem zabráním. A tak pořád dokola.Těch prvních snů je řádově víc.

  2. Převíjení snů a dopadVezmi si to tak, že se Ti zdá, že jdeš na nákup s velkou a objemnou taškou. Nelíbí se Ti to a tak si vymyslíš maličký batůžek. Přijdeš k obchodu a najdeš venku nákup v košíku, který neuneseš v batůžku a jinak ho nemáš jak dopravit domů. Upravení snu tudíž bylo neuvážené a bez toho, abys prožil následující děj, nepochopíš důvod „abnormálně velké tašky na nákup“.Preferuji práci se sny, zjistit „proč“ se mi daný sen „nelíbí“, co mě tam děsí či proč se mi různé sekvence vrací v různých obrazech, protože mi to přinese pochopení a tím i důvod těch snů, případně jejich pochopením dám prostor jiným, dosud nepochopeným, dějům v mé psychice, které se mi ještě nezdály tak často a proto mi nejsou podezřelé z nezpracování. Rozlišuji sny archetypální a sny reflektující aktuální děje, následně sny ukazující mi na vnitřní dilemata.Bezdůvodné přeprogramování snu se sice může jevit účelné, ale když jsem to zkusila, moc to jako uklidnění a vyrovnání se se situací nefungovalo.Tohle téma je spíš na článek než komentář a teď o tom psát nechci, takže až na to přijde řada.

  3. Zaujalo mě to protože jsem v teprve poměrně nedávné době zjistil, že v mém okolí tuto (podvědomou) techniku nikdo neovládá. Měl jsem za to, že to umí každý. Další zajímavostí je, že to ovládání snu je naprosto podvědomé. Něco jako sen ve snu. Něco jako když se píše scénář a je třeba prozkoumat všechny dějové možnosti. Rozhodující ovšem je, že pokud se tomu vnějšímu snu vnitřní sen nelíbí, tak převine děj zpátky zvolí jiné řešení dané situace.

  4. Rozumím. Máš vcelku dobře našlápnuto k lucidnímu snění, jak podotkl Kojot. Otázka je, k čemu tuto dovednost využiješ. Zatím máš kino v kině. Můžeš mít víc, jestli chceš. Můžeš vědět, na co konkrétně se vlastně díváš. Co doopravdy chceš, víš jenom Ty sám.

  5. 2 Vlada: Dalším krokem by mohlo být: Najít ve snu své vlastní ruce a fixovat na ně pohled. A pak chtít vidět nějaké konkrétní místo v reálném světě.

  6. Zajimavé myslil jsem že na pěkných pár těchto věcí jsem přišel jen já sám a že je to jen mé osobní poznání…

  7. Pěkný článek 🙂 Mě oslovil ten citát: Slepému neukážeš… teď jsem tohle téma hodně řešila. Mám chuť ukázat lidem, které mám ráda, co si to sami způsobují, ale nedaří se mi to. Jakoby byli slepí, hluší… určitě je to jen dočasné… Ve finále jsou v pořádku, tak jak jsou a já je se snažím brát je s láskou brát takoví jací jsou. Až budou připraveni vidět, slyšet tak to bude v ten správný čas… aspoň takovým postojem utěšuji sama sebe.. 🙂

    1. Děkuji, je v tom letitá praxe a snaha pomoci a přitom nepáchat dobro. Ukazovat lidem, kteří potřebují nabrat zkušenosti, že je možné jít kratší a příjemnější cestou, je nerozumné. Často se stává, že pak dotyční narazí ještě hůř, pokud nepochopí princip a je jim jen „bezbolestně“ pomoženo. Nevyžádané rady jsou buď házením perel sviním, v tom lepším případě, nebo rovnou dostaneš na dršku. Tak to prostě je. Proto vyhledáváme společnost podobného ražení jako jsme my, protože nemáme s komunikací takovou práci a přinese to víc dobrého než zlého.

Komentáře nejsou povoleny.