Archiv pro rubriku: Čarodějnictví

USA použily poprvé v boji GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) na Afghánistán zhruba ve 23:45 našeho času dnes v noci

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) se přezdívá Matka všech bomb. Není to atomová bomba, ale je to nejničivější a nejsilnější neatomová bomba, kterou USA mají k použití, zde informace dle CNN.

bomba moab

GBU-43/B je bomba dlouhá něco přes devět metrů, v průměru má přes metr a váží deset a čtvrt tuny. Poloměr výbuchu je 138 metrů, ale masivní tlaková vlna vytvořená výbuchem je schopna zničit oblast velkou jako 9 městských bloků. Kvůli svým rozměrům a váze musí být bomba shazována z nákladního letadla, obvykle MC-130 a to bylo použito i v tomto případě. Bomba je naváděna systémem GPS, obsahuje 8 482 Kg výbušné náplně H6. Ačkoli její efekt byl často srovnáván s jadernou zbraní, má pouze zhruba tisícinu síly atomové bomby shozené na Hirošimu.

foab father of all bombs

O souvislosti živlů, japonského přístupu k životu, atomové bombě a přesvědčení o správnosti jejího využití jsem psala před čtyřmi dny v článku Japonsko, sociální kapitál, destrukce a živly ostrovní říše.  

O válce, jež nakonec končí použitím atomové bomby, pojednává i film Threads / Vlákna z roku 1984. Ke stažení zde.

Na CSFD.cz získal hodnocení 88%.

„Děsivý, nesmírně působivý a strhující film. Zachycuje pravděpodobné následky celosvětové jaderné války na Velkou Británii. Film zabírá časový děj od několika týdnů před útokem, až po 12 let po útoku. Má děj a hlavní postavy, ale je zpracován dokumentární formou – provází nás komentátor a občas ve filmu vidíme statistiky. Naturalistickým způsobem zachycuje všechny aspekty jaderné katastrofy – od demostrací před válkou, přes útok, destrukci, umírání, hladomor, nemoci, jadernou zimu až třeba po nevzdělanost dětí, které vyrostly po válce. Film ukazuje selhání společnosti a celkový kolaps civilizace. Threads byl po svém prvním uvedení stažen a dlouho se nesměl ve Velké Británii promítat.(oficiální text distributora)

Threads-Nuclear-Flash.

Bombou operovalo Air Force Special Operations Command, Pentagon řekl CNN mluvčí Adam Stump. „Toto je správná munice na eliminaci překážek, jimž čelíme, a na udržení naší ofenzívy proti ISIS-K v pohybu,“ řekl agentuře Reuters šéf amerických a mezinárodních sil v Afghánistánu generál John Nicholson.

moab-mother-of-all-bombs_530642bc1d92b_w1500

Jak někde máme „Matku všech bomb“, je tu i Otec (F.O.A.B. Father of all bombs), sourozenci, tety, strýčkové a potomci. A také předkové. Tato bomba byla testována už v roce 2003, před začátkem války v Iráku a byla Pentagonem posouzena jako akceptovatelná zbraň. Dospěl totiž k závěru, že z hlediska mezinárodního práva nejde o nahodile zabíjející prostředek.

MOAB AFAM

„Otce všech bomb“, si otestovalo Rusko v roce 2007 a je čtyřikrát silnější než „Matka“ z USA. Nějak se mi nechce věřit, že by se USA v tomto neposunuly hodně dopředu. Je to deset let od ruského Otce. Jako hoňme si tričko nad tím, kdo sestrojí nejničivější vakuovou bombu.

father of all bombs

Co vyvíjely USA dál? Co vyvíjelo a vyvíjí Rusko a další vojenské mocnosti? Jak dál se změní Trumpův názor, který už tři měsíce po volbách posílá bombu MOAB a vytváří peklo na Zemi? Co na to Rusko? Není už otázkou jestli, ale kdy budou použity zbraně s ničivějším účinkem, atomové a jiné.

Ze svého hlediska člověka pracujícího pro Zemi a se Zemí, který Zemi uctívá jako matku svou a Vesmír jako otce svého, hluboce nesouhlasím s jakýmikoli takovýmito zásahy do planety.

strom života

Z pohledu komunikace planety  s námi, kdy devastujeme vše beze smyslu kromě ospravedlnění destruktivních celoplanetárních kroků penězi, vlivem, mocí a úspěchem, se nesmíme divit, že nás to dříve či později všechny smete.

černý jaguár

 

 

 

Japonsko, sociální kapitál, destrukce a živly ostrovní říše

Sociální kapitál

Text profesora Kennetha Newtona z Univerzity Southampton se zabývá sociálním kapitálem, občanskou společností a politickým a ekonomickým představením těchto politických pojmů.

Newton si dal v tomto textu za úkol porovnat dvě hlavní teorie úpadku politické podpory v západních zemích. První teorie je postavena na konceptu sociálního kapitálu, důvěře a občanské společnosti, přičemž sociální kapitál je poměrně nový pojem z 70. – 80. let 20. století a vyjadřuje, že kromě ekonomického kapitálu disponuje jedinec či sociální skupina sociálními vztahy a dovednostmi, symboly, které je možno směňovat za podobné vztahy či přímo za peníze. Druhá teorie je politicky zaměřena na výkonu vlády a ekonomiky, přičemž je každá z nich většinou brána samostatně. Tyto teorie byly křížově testovány na porovnání národních dat a případových studiích čtyř zemí, které odmítají podporu a/nebo politický výkon.

Důvěra, formální a neformální sítě a politická angažovanost jsou domény, na kterých se zkoumá kvalita sociálního kapitálu.

Ve skupině bílých studovaných labutí totiž objevil Newton čtyři černé – Švédsko, Finsko, Nový Zéland a Japonsko, které mají vysokou úroveň sociálního kapitálu, stejně jako úpadek politické podpory.

Výjimka však potvrzuje pravidlo, tyto hraniční případy neznamenají, že máme hodit souvislosti mezi sociálním kapitálem a politickou podporou do koše. Dají se však interpretovat tak, že výkon může mít více co do činění s úpadkem politické podpory než se sociálním kapitálem. Důkazy představuje naše puzzle vnitřních poměrů studovaných zemí, přestože se čtyři země liší.

Já bych ráda poukázala na historii a náboženství Japonska z hlediska sociálního kapitálu a politické podpory.

Japonsko je ostrovní říše, která tedy mohla a také využívala možnosti dobrovolné izolace, vzhledem k historii, kultuře a víře je plná extrémních radikálních změn politických a společenských podmínek.

Šintoismus je původní japonské náboženství, dnes je praktikováno většinou zároveň s buddhismem, křesťanství je velmi omezeno. Hluboce zakořeněný synkretický postoj k šintoismu a buddhismu silně ovlivňuje postoje Japonců k autoritě, především politické a také jejich rodinnou sounáležitost místo budování silné občanské společnosti, i když se to pozvolna mění, jak ukáži dále.

Šintoismus je založený na polyteismu, božstva jsou známa pod názvem kami. Božstva jsou personifikovanými přírodními silami a úkazy, s uctíváním přírody. Právě díky obklopení mořem a v sopečné oblasti jsou Japonci tak poddajní moci, protože jsou mocí obklopeni. Moc živlů se vlila do jejich žil a autorita je pro ně svatá. Japonská historie je bojem o zvětšení území v Asii, první i druhá světová válka souvisí úzce s výkonem ekonomiky a politickou mocí, která s vrozenou skromností, pracovitostí a oddaností vytváří doslova granát, který kam se hodí, tam vytváří destrukci na zakázku, viz kamikaze (božský vítr, viz kami výše), Nagasaki a zastavení Japonců atomovou bombou. Jinak se prostě zastavit nedali.

V Japonsku je velice aktivní mafie a korupce je zcela běžná. Co se nevybojuje silou se vybojuje penězi a projevovanou mocí elit.

V časných devadesátých letech, po přerodu Japonska v letech osmdesátých do druhé nejsilnější světové ekonomiky a znovuobnovení členství v mezinárodních organizacích se politická podpora snížila z obecně nízké podle standardů OECD na rekordně nízké úrovně. V devadesátých letech přišlo období deflace a minimálního růstu, přesto postupně víra v demokracii jako formu vlády vzrostla v letech 1968 až 1993 (Inoguchi, Kobayashi), ale důvěra v politiky prudce klesla, stejně jako spokojenost s demokracií, důvěrou v parlament a mnoho dalších veřejných institucí.

V roce 2003 se Japonsko umístilo na samém konci tabulky porovnání deseti asijských zemí AsiaBarometer díky důvěře ve státní správu a samosprávu, parlament, armádní, právní, vzdělávací a veřejné zdravotnické systémy. Eroze japonského sociálního kapitálu je ukázána na stabilní čtyřiceti dvou procentní sociální důvěře v rocích 1980, 1990 a 1995. Kompozitní indikátor občanské aktivity také zůstává v tomto období konstantní, ale počet dobrovolných sdružení se dramaticky později násobí. Japonci přikládají postupně větší význam působení v klubech a zájmových skupinách, než občané jakékoli jiné země zahrnuté do AsiaBarometru.

Národ tak svébytný jako Japonsko je napůl ukrytý v neformálních strukturách podsvětí, peněz a skrytého vlivu. Přestože se občané druží, spolčují a mají důvěru v demokratický systém, nemají důvěru ve výkon politického systému a politiků, kteří Japonsko řídí.

Smrtí císaře Šówa (Hirohito) v roce 1989 a s nástupem císaře Akihita na trůn začalo nové období japonské historie – období Heisei. Doba je ještě příliš těhotná změnami, které v Japonsku postupují vzhledem k mocenské kultuře zažité po tisíciletí velmi pomalu. Široká rodina bude vždy v Japonsku základní jednotkou. Jedno jejich přísloví totiž zní: „Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady.“

Další japonské přísloví totiž zní: „Meditovat nad svou příští dráhou – dobře bavit myši pod podlahou.“

A to je přímá výzva k akci, japonský přístup k životu v kostce.

Studijní text:

Kenneth Newton 2006 „Political Support: Social Capital, Civil Society and Political and Economic Performance.“ Political Studies, 54(4), pp. 846-864.

ALTERNATIVA KE ČTYŘEM DENNÍM ADORACÍM KE SLUNCI

Mám pro vás, přátelé bílé kopretiny, dobrou zprávu. Mé články s lehkou duchovní tématikou budou vycházet na facebookové skupině Magická domácnost  Zbyňka Milnera a Hany Pernikářové.

západ slunce s ptákem

ALTERNATIVA KE ČTYŘEM DENNÍM ADORACÍM KE SLUNCI

Máte chuť komunikovat se sluncem a nechce se Vám do žádného systému?

Následující denní systém čtyř adorací jsem upravila pro nepersonalizovanou formu adorací, to znamená, že zde není ani slovanský systém se slunečním bohem Dažbogem nebo třeba egyptský systém se slunečním bohem Ra či Hórem, do kterých se slunce škatulkuje.

Vše, co zbyde po oproštění se od personalizované formy je… Slunce!

Slunce dohlíží na štěstí, úspěch, slávu, vzestup, ušlechtilost, počestnost, autoritu a úctyhodnost.

východ slunce

RANNÍ ADORACE
Otoč se čelem k východu. Imaginuj vycházející slunce a Jitřenku jako modrou oblohu s hvězdou stojící nad ním a provázející východ slunce. Cítíš se slavnostně, honosně a vzpřímeně.

Ve Tvé kráse, Jitřenko, otevři brány rána.
Ó planoucí slunce, mladé a plné sil,
plamen můj ať se v ně také mění.
Plameny naše spojily se. Ctím Tvůj majestát!

POLEDNÍ ADORACE
Otoč se čelem k jihu. Imaginuj slunce zářící ve středu nebes. Cítíš se slavnostně, honosně a vzpřímeně. Zářící slunce sálá až hoří, všechno pod ním vzkvétá. Má za sebou polovinu své cesty oblohou.

Ó planoucí slunce na vrcholu svých sil,
předej mi svou sílu a aktivuj mé sluneční Já,
mou Pravou vůli, Boží vůli.
Ať daří se mi procházet svým životem tak jasně,
jako Ty procházíš oblohou.
Plamenem Tvým proto rozžíhám své srdce.
Nechť spolu hoří nám.
Plameny naše spojily se.
Ctím Tvůj majestát!

VEČERNÍ ADORACE
Otoč se čelem k západu. Imaginuj zapadající slunce a Večernici stojící nad ním a zahalující ho do večerní temnoty. Cítíš se slavnostně, honosně a vzpřímeně.

Ó vznešené slunce, pálíš méně,
nesa hlubokou moudrost.
Plamen můj ať mění se v moudrost zapadajícího slunce.
Plameny naše spojily se.
Ctím Tvůj majestát!
Ve Tvé kráse, Večernice, zavři brány večera.

PŮLNOČNÍ ADORACE
Otoč se čelem k severu. Imaginuj půlnoční Slunce na odvrácené straně planety zlatě zářící ve tmě. Cítíš se slavnostně, honosně a vzpřímeně. Slunce žhnoucí ve tmách prochází nocí, aby mohlo ráno znovu čerstvé vyjít na východním obzoru.

Ó žhnoucí slunce ve tmách,
ty neviděná záře,
vím, že tam jsi a očekávám Tě.
Procházíš nocí, abys ráno opět vyšlo
silné a hravé, odpočaté.
Plameny naše spojily se.
Ctím Tvůj majestát!

©Lucienne Delfína Poláková, 2017

http://lucienne.cz

Suchý půst kontra mokrý půst

Rozdíl mezi suchým půstem a půstem mokrým je ten, že u mokrého se může pít čistá voda a nejí se nic. Ano… Slyšíte dobře… U suchého půstu si nevypijete vody ani kapičku. Prostě jenom jste. Vy a vaše myšlenky, situace, které se vám stávají.

orel

Budu citovat admina ze stránek www.breatharian.eu:“Kromě čerpání energetických zásob si musí organismus vystačit i se svými zásobami vody. Tu získává rozpadem tkání a přeměnou z tuků, proto je suchý půst účinnější než běžný půst o vodě.

I jeho průběh je náročnější a daleko více se projeví příprava před půstem. Stravujete-li se před suchým půstem „klasicky“, bude vaše tělo zaneseno množstvím odpadních látek, ale kvůli nedostatku vody je nemůžete dostatečně odplavovat a může tak snadno dojít k otravě organismu. V případě nevhodné stravy (např. příliš solené) může proto být bezpečná délka suchého půstu např. jen 1 nebo 2 dny. Stravujete-li se před půstem dlouhodoběji vhodnou stravou, nejlépe vitariánskou (minimálně týden), nebude vám činit problém suchý půst o délce 7 dnů.

U suchých půstů platí více než kdy jindy – nepřekonávejte se. Pokud cítíte, že vám dochází síly nebo že něco není v pořádku, přerušte půst. Máte dost času a můžete kdykoliv to zkusit znovu – a je velmi pravděpodobné, že každý další pokus bude čím dál snazší.“

Půst obecně je hodně účinná očišťující praktika. Jak těla, tak mysli, tak ducha. Je třeba umět zacházet s myšlenkami a umět rozpustit myšlení.

mattoni-lahev-orel

Vracela jsem se z města a šla dlouhou cestu na autobusovou zastávku. Cestou jsem přecházela vodovodní trubky, kanály na silnici měly velký název VODA, dělníci, co opravovali zatopenou silnici, měli na plotech nádherné, lákavé, skoro plné láhve vody, potkala jsem dvojici, co nesla karton mattonek, jazyk se mi lepil na patro a bolely mě sem tam ledviny a klouby.

Přemýšlela jsem o poušti a žízni, o vězení a žízni, o poustevnických jeskyních a žízni a o tom, jak člověk vydrží bez vody tak den, dva a pak přece musí umřít a jak lidé zešíleli žízní a hlady a jak to doopravdy chápu. Překonala jsem to a šla vytrvale dál. Rozpustila jsem myšlenky.

poušť se skálou

V další vhodnou chvíli se mi zjevilo šest nádherných, přenádherných šálků černého anglického čaje, který tolik miluji. Čaj lákal a voněl. Jenom po něm sáhnout a napít se. Jenom trošku. Jenom úplně malinko… Bolela mě hlava.

anglický čaj

Rozpustila jsem myšlenky a přestala myslet na čaj. Utěšila svou mysl a své tělo. Věděla jsem, že cesta tudy nikam nevede. Chvilková úleva a pak výčitky, že jsem zklamala sama sebe. Vydrž! Už to nebude dlouho trvat. Je to proces čištění. Nic víc.

Jo, zapomněla jsem dodat, že k tomu patří taky žádný sex. Ani orgasmus. A že vás to bude taky lákat.

Vzpomněla jsem si, že snad vypláznout na chvíli jazyk na slunce a požádat o vodu. Plazila jsem jazyk na slunce a viděla konev, jak mi nalévá do dlaní vodu a také na ten vyplazený jazyk. Poděkovala jsem, zandala vyschlý a sluncem vysušený jazyk do suché dršky a šla dál. Kupodivu, za několik minut jsem už měla ústa plná slin a byla jsem jak  po vypití aspoň litru vody. Fungovalo to.

Co radím?

Zastavte se na chvilku, sedněte si, když máte slabost. Noste s sebou láhev vody a jablko, kdyby přišla slabost, co se nedá překonat. Znám to z klasických mokrých půstů. Myšlenky mají jenom takovou sílu, jakou jim dáte a dovolíte, aby měly. Ale když je fakt zle, je třeba mít veškerou záchranu při sobě. Nemusíte ji použít, ale je tam. Máte jistotu, že se nic nestane.

citron a máta

Vy vládnete nad myšlenkami a tělem, váš duch. To je ta síla, ke které se upínáte. Božství v nás skrze které poznáváte božství jako takové.

Tělo je nástroj, důležitý pro poznání. Ale tělo není všechno. Respektujte a milujte své tělo nejenom, když je mu dobře, ale i když mu je zle a zvláště když mu je zle. Patří mu veškerá úcta a respekt. Ono vás nosí a vše vám umožňuje, starejte se o něj, jak nejlépe umíte.

Zkuste si o půstu, myšlenkách a těle něco přečíst. Cviky, techniky, meditace. Všechno se počítá.

No a nakonec to nejdůležitější – návratovka, tedy návrat k běžné stravě, která trvá tolik dní, kolik půstujete, je ještě důležitější, než půst jako takový. Je nesmírně léčivá a taky si lehce potrénujete vůli. To si ale musí vyzkoušet každý sám na sobě.

Půstu zdar!

consciousnesss

Jaguár, posvátné denní znamení Mayů, duch Matky Země

O víkendu jsme byli s partnerem v jeskyních. V jeskyních je tma jak v pytli. Měla jsem baterku, ta však začala blikat a nakonec pohasla. Strčila jsem ji do kapsy a mentálně se přepnula na vnitřní smysly.

Cítila jsem překážky v podobě kaluží a kamenů, strop a kameny vyčuhující do prostoru. Vnitřní vedení mám v neviditelném světě vždy, ale kdo rozumí, ten ví co vidím. Pro ostatní nechť jsou detaily skryty.

Přijala jsem temnotu Země jako součást sebe samé a stěny začaly zářit zlatým světlem. Viděla jsem naprosto vše. Každý kámen a to i za něj. Stala jsem se součástí Země a Země mne prostoupila.

Další rovina vidění mne prostoupila v míru a pokoji.

Doma jsem se podívala, proč mě oči pálí a přičítala to tomu, že vidím v běžné realitě tak hrozné věci, že mi to sežehlo oči do zánětu. Ale ono se ukázalo ještě další vysvětlení. Skrz vnitřní utrpení se mi začala měnit struktura a barva očí. Začala mi v mých modrých očích  prosvítat u panenky medová, žlutá. Zcela zmizela zelená a šedá. Začaly se rýsovat tvary medových oblastí do tvaru panenek šelem.

Kdysi jsem četla, že po dlouhé Cestě se lidem změnila barva očí do průzračné modré. No, já se měním do jaguára, takové vcelku nebezpečné kočičky. Také jsme právě začali nový Mayský rok, proměna probíhá v souladu s Mayskými cykly.

Jaguár je tajnůstkářská bytost, která se plazí kolem v noci. Je to typické denní znamení pro proroky mezi Mayi a kvůli schopnosti vidět ve tmě mají často osoby s tímto znamením jasnovidecké schopnosti spojené se značnou dávkou inteligence. Je to typické denní znamení mezi strážci dne. Intelektuální schopnosti Jaguára spojené s jeho typicky ženskou mentalitou mohou v nositelích tohoto znamení vytvořit léčivé schopnosti. Jejich síla jim dodává trpělivost, která může rychle přejít v náhlé záchvaty činnosti. Jejich úsilí je však často velmi úzce soustředěno a zřídka jsou otevření ke zkoumání alternativních cest života. Mají sklon k tomu, že je druzí obtížně chápou, a pak se jen obrátí a mizí v životech jiných lidí.

Váše Mayské Sluneční Znamení

Vaše datum narození: 02.06.1977
Mayský dlouhý počet: 12.18.3.16.14
TZOL’KIN: 5 Ix (Jaguár, mág)

Ix

Česky: Jaguár, šaman
K’iché: Ix-Balam
Yucatecan: Ix
Dreamspell: Bílý Mág

Charakteristika:
Ix-Balam, Jaguáří samice, je královnou a hlasem džungle, divoká, tajemná, silná. Mayové jaguára často zobrazovali jako sochy, reliéfy v kameni, malovali jej na keramiku, vyráběli jaguáři masky. Je to mocná energie Matky Země, která se může kouzelně zhmotnit kdekoliv a v jakékoliv podobě. Je to energie kouzelníků a šamanů.

Symbolika glyfu:
Jaguár: Glyf zobrazuje tvář a skvrny Jaguára-samice, královny džungle. Skvrny můžeme také chápat jako duchovní dimenze, do kterých má vědomí Jaguára přístup, jako energii Země, nebo jako ženské reprodukční orgány.

Více zde: http://rozbor-narozeni.webnode.cz/mayove/jednotliva-znameni/jaguar/

Jasnovidnost a sny – o porozumění

Silenter a já

K tomuhle článku se už chystám asi patnáct let, leč stále jsem se necítila dostatečně „zkušená“ na to, abych k tématu napsala pár vysvětlujících slov a protože se ani po letech tak necítím, zřejmě to tak má být a možná svou ne/zkušeností hozenou do pléna pomohu někomu, kdo hledá jak na to.

když změním svou mysl

 

Totiž, zcela zásadní je kontext života toho kterého jedince, co dělal a čím se zabýval v minulosti, co dělá teď a co chce dělat potom a podotýkám, že je pravděpodobná změna směru zájmů během času a pokud chcete zlatou radu – nevažte se nikde a jděte krok po kroku s tím, že kdykoli může nastat zatáčka a vy nevíte, co je za ní. Nemůžete vědět, ani když vidíte až za roh.

Mám-li to vzít stručně od svého života, tak já k jasnovidnosti přišla jak slepý k houslím třídenním půstem před zhruba dvaceti lety a myslím, že nás je víc, co se v době globalizace a oploštění zájmů jedince na komerční jednoduchost konzumního světa včetně jednoduchých vysvětlujících new-age brožurek dostanou shodou náhod k duchovní cestě a pak poraď si jak umíš.

modlící se žena

 

Nejdříve jsem z toho byla vyplašená, viděla jsem různé věci o kterých jsem slyšela jako o energetickém světě kolem nás a viděla jsem spoustu věcí, o kterých jsem ani neslyšela natož pak četla. Říká se, že mnoho neúspěšných esoteriků opisuje od těch úspěšných druhých a přitom „nic nevidí“ a jenom o tom blafají. Může to tak být a pokud to tak je, tak jsem před dvaceti lety nenarazila ani na originálního autora natož na opis těch jevů, s kterými jsem se denně setkávala.

A popravdě řečeno – moc číst nešlo, do knih jsem se propadala, a duchovní literatuře se mé podvědomí natolik brání, že po dvaceti letech nemám načtenou jedinou knihu na spirituální téma od začátku do konce, jen úseky, které jsem potřebovala k poznání a pochopení. Části textu, ke kterým mne kniha pustila a to jen taková kniha, ke které jsem měla důvěru a dovolila jsem jí ovlivnit mé vědomí a podvědomí.

Takže – buď „vidím“ víc a nebo… jsou to takové věci, o kterých se mlčí jak v esoterním bulváru, tak v seriózní literatuře. Tabu věci. Co s tím? Jen to prožít a doufat v pochopení souvislostí. Vzít si z dané situace maximum pro své poznání a vydržet, vytrvat.

strom života

Přiznám se, že pohybovat se ve světě aur a energetických „pozůstatků“ lidí, budov či myšlenek, bylo zároveň s běžným světem „na pozadí“ či „na popředí“ (odkazuji na gestalt psychologii) náročné a víc jsem „viděla“ než věděla. Sebekriticky mohu s klidným svědomím prohlásit, že to tak mám dosud. Pokora před dovednostmi, jež volně přicházejí a odcházejí, vůči proměnlivé realitě, hrami bohů a jinými činiteli, ovlivňujícími přímo vaši realitu, je na místě. Buďte formou po božský obsah ve vás samých, nelpěte a nepřejte si usilovně nic kromě vytrvalosti v setrvání na Cestě přese všechny překážky, poznání, jestli přijde a otevřenosti k pochopení, bude-li vám dopřáno jej získat. Všechno ostatní se dostaví samo ve vhodný čas. Každý krok se počítá, to mějte vždy na paměti.

slunce v ruce

Skloubit intuitivní vhled s přemýšlením o tom, co vidíte a jaký je význam daného obrazu, je bez předchozí prošlapané stezky dost nereálné a jak říkám, já měla místo stezky hustý prales, takže jeden nemůže čekat pochopení obrazu za týden praxe. Po letech tvrdé práce na sobě na to sice už mám trochu grifu, ale stejně – léta, která jiný strávil zabývání se „koníčkem“ na cvičišti, jsem já strávila zcela jinak a proto mi na bojišti chybí. Tím chci říci, že kdo se tím zabývá „celý život“, tak má rozhodně plus a může porozumět lépe, lehčeji a dříve po probuzení.

Nápor na psychiku se zvládnout dá, pokud tomu uzpůsobíte svůj život. Byla jsem schopná chodit do tří prací najednou, dobrovolničit a do toho vystudovat bakaláře, nikde mne nevyhodili pro nekompetentnost či pro bláznivost a já o svém světě nemluvila, protože přeci jenom, mezi námi, už to není hra s vysvětlujícími brožurkami a „jasný andělský new age“, ale realita a ta někdy ukazuje věci, za které se druhý stydí či ho bolí a pak je jednodušší mlčet než byste druhého vyděsili a on před vámi utekl.

mlčení

Pro přežití je důležité mlčet. Ti, co potřebují radu si vás najdou vždycky a pak sami uznáte za vhodné, jakou znalostí pomůžete. I kdybyste stokrát chtěli sdílet, raději se na to vykašlete.

dokazat

Doporučuji pracovat se svými sny, ovšem ne stylem babiččina snáře, ale cestou vlastních asociací ke snům. Pro mě budou potkani ve snu vždy představovat to nejdražší, co mám, co se ve mně rodí a o co pečuji, tj. duchovní cesta a myšlenky, pro druhého budou odporností, která je děsí. Je to zcela individuální a proto je nutné o tom přemýšlet.

12541013_1122004157811819_337737113871098975_n

 

Každý sen je plný symbolů, které jsou nějak poskládané. Každá jasnovidná scéna je plná symbolů, které jsou nějak poskládané. Všechny symboly mají několik významů a je třeba pečlivě rozlišovat symboly a znaky. Důležité je, v jakém pozadí či ději se použijí, jak vypadají, jaký mají tvar, barvu, jak rychle se s nimi zachází, jestli vidíte symbol zezadu, zepředu, z boku a z které strany, co vám symbol asociuje a hlavně pozor na detaily.

emoce

Jako příklad uvedu kupříkladu scénku člověka, který má v ruce cosi jako činku, tu zvedá a s ní pomalu začíná točit. Racionální popis: člověk drží činku a s tou pohybuje. Je třeba k tomu přistoupit jinak, aby to dávalo smysl a to asociacemi. Činka se skládá z tyče a zátěže. Činka ze scénky má v detailu tři zátěže na každé straně, takže podle obecně ustavených pravidel v našich médiích (viz předpověď počasí), je třetí stupeň největší stupeň zátěže, člověku nebezpečný. Člověk je ohnutý pod zátěží, kterou pozvedá, ne však moc, protože je to na něj příliš těžké, a pokouší se s ní zatočit. Takže vysvětlení je: Zatočit s těžkou zátěží.

zátěž

Jako druhý příklad uvedu cvičení. Scénky jsou: muž cvičí na piáno dokola jednu pasáž, muž cvičí na hrazdě, muž dělá kliky. Přistoupím rovnou k asociacím a uvedu rozdíly ke „cvičením“. V první scénce je trénována dovednost, umění, kde je potřeba obou rukou a nohou, mužského nasazení, síly, cílevědomosti a pravidelnému rytmu. Druhá scénka je vzpor na sílu, je třeba silou ucvičit náročný cvik, netřeba žádných zvláštních dovedností. Cvik je dokončený, takže výhra. Třetí scénka platí na posilování. Posilujeme sebe, ducha, reflexy, žádoucí spojení v mozku, svaly. Posilujeme kromě nich i výdrž, mechanicky, cvik není dokončený, takže práce bez konce. Pokud by ve scénkách cvičila žena či dítě, bude vysvětlení odlišné, protože žena znamená ženskost, iracionalitu, něžnost a jemnost, dítě zase cosi započatého v prvních fázích vývoje, nový projekt, pocit, znalost, dovednost.

Alchymie horní a dolní nebesa

Je jedno, k čemu se scénka vztahuje, je to podle mě univerzální symbolika, jenom je třeba se o ní naučit přemýšlet. Pokud budete pracovat se snáři moderního typu, tj. freudovská a jungovská symbolika, vždy mějte na vědomí, že snář je návod, inspirace, ale hlavní smysl snu či jasnovidné scéně musíte dát vy a musíte to tak cítit. Pokud scénku pochopíte, nastanou příslušné pocity uvědomění, což pro vás bude odměnou, protože jsou to pocity příjemné. Řiďte se tudíž podle pocitů, ne podle rozumu. Rozum vám může stokrát říkat, že je to jinak, pokud to neprocítíte, je to jenom racionální pokus o vysvětlení a ten nemá v tomhle světě váhu.

johann_georg_gichtel zasvěcení

Zkoušela jsem také pracovat s Danem Rudhyarem a jeho Astrologickou mandalou, kde jsem pročítala scénky, které viděla jasnovidka Wheelerová na kartičkách s jednotlivými stupni zvířetníku a kterým se říká tzv. Sabiánské symboly. Rudhyar má vytvořený systém 360 fází v pentarytmické sekvenci, přičemž „symbol je klíčem k souladu mezi individuálním činem, problémem nebo situací a univerzálním referenčním rámcem – relativním jako sama tato univerzalita.“sabiánské symboly

Systém může dobře sloužit porozumění jasnovidným osobám a racionálnímu bádání nad každou scénkou, ale popravdě řečeno, v době, kdy jsem hledala jednoduché cesty ve složitém světě jasnovidění, jsem moc neocenila složitý systém, kde se vyjadřovalo k tomu, co viděla Wheelerová, několik lidí a každý na to šel jinak, nehledě na to, že mnoho symbolů mne oslovovalo jinak po průchodu mým nitrem a asociacemi, než bylo vysvětleno. Bylo to zracionalizované a příliš mnoho obrazů, já si naopak potřebovala poradit s obrazy svými, odlišnými, individualizovanými pro mě. Proto jsem i pochopila větu, kterou jsem kdysi četla někde na netu v nějaké hádce ohledně Sabiánských symbolů, že „my chceme vědět jenom to, co Wheelerová viděla a ne to, jak si její scénky vykládáte“.

koule s motylem

Abych se ještě vrátila k těm detailům – je mi zcela pochopitelné, že Pýthie řekla králi Kroisovi o scénce, kterou viděla: „Když překročíš řeku Halys, zničíš velkou říši.“ Mohla vidět vojsko vedené lýdským králem jak překračuje řeku a mohla vidět zničenou říši. Jestli tam viděla i znaky nebo zbroj obou armád, mohla dojít k poznání armády dle účesů, oblečení vojáků a vojenského stylu a vybavení. Následně mohla vidět vpád přes řeku a pak krajinu po bitvě, nijak nesignovanou symboly. Jestli to bylo jinak už nikdo nezjistí.

Čas-mystikum---Delfy-Malá.jpg

Je však třeba brát v úvahu, že pokud se k někomu vydá král na poradu, musí mít ten člověk ověřený rozhled a schopnost rozlišovat. Každopádně si myslím, že dokázala odvodit, kdo bude zničen, protože v detailech to vždycky je. Pokud to ve scénce není jasně pochopitelné, je nutné se ptát znovu a poprosit o jinou formu symbolu či jeho zvýraznění a scénka se upraví podle přání a pak už zase můžete bádat, co scénka zobrazuje. V jejím případě byla nejednoznačná odpověď jejím diplomatickým umem, jeden už se po dlouhé praxi naučí odpovídat tak, aby nedostal za uši od žadatele věštby a přitom mu dal možnost volby.

the_pythie_by_eireen

Co mi v porozumění tomuto světu naopak pomohlo hodně, bylo vykládání snů a vizí nahlas. Já při práci s vizemi mluvím alespoň v duchu, když nemohu mluvit nahlas, či si zapisuji to, co vidím, pro svou vlastní okamžitou zpětnou vazbu a lepší pochopení.

energie.jpg

Léty praxe jste schopni při práci s vizemi a sny zaznamenat myšlenku od myšlenky písemně až po aktu vize samotné a vybavit si každý detail včetně navazujících a souběžných realit, se kterými jste pracovali. Mluvím zde o hodinách vnímání ve stavu změněného vědomí, které pak několik hodin zapisujete.

snění 3

Za tímto je vždy velký kus práce na sobě. Je to něco jako myšlenkový diář, odlišný od práce s Akášou, kterou prohlížíte. Zde jste zúčastněný aktér a lucidně jste schopni pracovat s astrální realitou či na ni pohlížet z pohledu prostého nehodnotícího pozorovatele, což je často těžké, ale dá se naučit poodstoupení od emocí. Těžko, ale dá se to.

zářím

Všechny scénky, které se jasnovidně odehrávají, představují doslovný popis a pokud se pokusíte znovu a znovu pojmenovat co vidíte, za nějakou dobu se trefíte do významu. Kupříkladu píši článek a mám žízeň. Zjeví se mi scénka, kde vidím sama sebe, jak zvedám lahev na vodu (pozor na různé tvary láhví, amfor, hrnků, skleniček a misek – pokaždé jiný význam) k ústům a pak ruka trochu klesá a pak zase stoupá a tak pořád dokola, takže symbol je ne pít, ale popíjet, nedokonavá činnost. Samozřejmě – mám-li inspiraci, mohu vizi ignorovat, na druhou stranu používám k psaní nejenom svého ducha, ale i své tělo a je lepší s tělem vycházet po dobrém a pokud má žízeň a dokonce si o vodu řekne, měla bych minimálně ze slušnosti, především pak z lásky a respektu k sobě samé a svému tělu, vyhovět.

amfora

Tím se dostávám k části poslední a tou jsou idiomy. Budete-li se zabývat hrou jazyka, hodně si pomůžete. Nakonec začnete slyšet významy v původně hluché řeči, kterou jste dosud brali jako automatismus. Tím dostává smysl i doporučení ve Veselého kompendiích o magii, aby adept dobře uměl jazyk a to nejenom svůj, ale i ten, kterým komunikuje s bytostmi, které volá, protože na jazykové hříčky se hraje všude a já dodávám, že nejenom v magii, ale i ve snech, v jasnovidectví, vizích i spontánní komunikaci s přírodními bytostmi. Vlastně je to celé taková velká hra či malá hříčka.

Two babies laughing together.

Dívejme se tedy na svět s pousmáním a laskavýma očima zvídavého dítěte. I proto je třeba jej nebrat tak vážně, živi z něj stejně neodejdeme.

Zažehnání smíchem…

DSC01054

O jasnovidnosti také pojednávají tyto články:

Kojotova série skeptického pojednávání o jasnovidnosti a telepatii a zvláště článek s texty od W. H. C. Tenhaeffa o parapsychologickém výzkumu v Holandsku a námitkám proti hypotéze náhody v telepatii.

 

Pro opravdu zvídavé doporučuji pročíst rubriku Esoterika, Esoterické úvahy a Astro, kde najdete dostatek podrobnějšího materiálu z různých úhlů pohledu, převážně v metaforách.