Archiv pro rubriku: Symbolika

Upřímná omluva pronesená mužem s konejšivým hlasem

Dnes, co mi vypadl nůž ze střenky, respektive nože dva, jsem měla návštěvu. Kdo to byl, je vedlejší.

Usadil se v křesle, tablet v ruce a něžným, konejšivým hlasem, uzavřen do sebe bez zrakového kontaktu, nahlas předčítal text, o kterém řekl, že by si ho měli přečíst všichni muži.

Dopis ženě.

Milá Ženo,
stojíme dnes před tebou jako muži odhodlaní stát se v každém ohledu více vědomými. Cítíme hlubokou lásku, velký respekt a rostoucí úctu k ženským darům. Cítíme tak hlubokou lítost nad destruktivními činy nevědomého mužství v minulosti a v přítomnosti. Chceme se za ně dnes omluvit, abychom se společně mohli vydat dopředu, do nové éry spolutvoření. Když se stávám více vědomým, více si uvědomuji hru ženské a mužské energie v sobě, v Tobě a ve všem živém. Vím, že máme všichni přístup k celému spektru těchto energií. Stále více si také uvědomuji dimenzi, která přesahuje všechny duality, která je svobodná a volná jako obloha. Zavazuji se k prožívání mužské síly, která nás uctívá a oslavuje jako rovné.

Vím, že abych Tě mohl skutečně uctívat jako multidimenzionální ženu, musím být plně přítomný sám v sobě a se svými dary, o které se s Tebou mohu dělit. Můžeme společně vytvořit velké zázraky tím, že budeme podporovat jeden druhého vědomým způsobem, chovat se k sobě s respektem a uctívat božství projevené formou mužské a ženské energie. Jako muži jsme se k ženství často chovali nevědomě. Je mi líto, že ženy a ženská energie byly po tak dlouhou dobu podřizovány a utlačovány. V historii vás muži znásilňovali a zneužívali, pálili vás na hranicích a kupovali a prodávali vaše těla pro sexuální potěšení, využívali vás pro politické a náboženské účely, nutili vás skrývat tváře nebo dokonce odřezávali vaše orgány sexuálního potěšení. Možná jsem tyto věci nedělal já sám, ale jsem si vědom sil skrytých v nevědomé mužské psyché, které mají tendenci dominovat. Mnoho mužů, kteří vás zneužívali a utlačovali, již nežijí. Mezi těmi, co žijí, je mnoho těch, kdo nejsou schopni se omluvit, protože stále zůstávají uvěznění ve svém vzteku, strachu a studu.

Jménem všech mužů se vám omlouvám za naše nevědomé činy, které jsme způsobili rozzuření, vyděšení a v zajetí destruktivních sil v našem nitru. Teď činím volbu již dále tyto síly neživit, ani se jimi nenechat ovládat. Nabízím Ti omluvu a doufám, že můžeme začít znova, ve jménu spolutvoření. Přiznávám, že náboženství několika posledních let byla založena a šířena hlavně muži. Často jsme se chovali, jako bychom měli ve věci Boha poslední slovo. Výsledkem bylo potlačení spirituality, která více cítí srdcem a propojuje. Nyní se zavazuji k uctívání ženské spirituality. Vážím si vašeho hlubokého propojení se Zemí. Vztah mužů k naší planetě a jejím zdrojům byl často motivován soutěživostí, ziskem a dominancí. Chybně jsme předpokládali, že expanze nás ochrání před zkázou a v tomto procesu jsme ublížili posvátnosti Země a narušili její přirozené rytmy. Zavazuji se, že budu naslouchat hlasu své intuice, která ví, jak můžeme naši planetu uzdravit. Jako muži jsme často znevažovali cítění a intuici ve prospěch vnímání založeném na datech a logice. Tato cesta byla pravděpodobně nutná k posunu lidského rodu za hranici zvířecích pudů a předsudků, ale cestou jsme ztratili schopnost cítit život srdcem. Slibuji, že budu respektovat umění intuice, cítění a moudrost ženského srdce. Takže společně je můžeme spojit do vyváženého životního pohledu, který zahrnuje všechnu moudrost.

Uctívám krásu a celistvost Tvého těla. Když budeme jeden druhého vědomě uctívat prostřednictvím těla, láska, kterou můžeme vytvořit, nemá hranice. Je mi líto, že muži zneužívali Tvou krásu formou obchodování, prostituce, pornografie. V zajetí touhy jsme často postrádali schopnost požádat o intimitu s vděčností a přijmout NE jako odpověď. Odmítám jakoukoli formu obchodování s ženskou krásou a respektuji, že Tvé tělo patří Tobě. Ctím Tvou schopnost mírového řešení konfliktů, Tvou schopnost se omluvit a velkoryse odpustit. Muži vedli nekonečné války proti vlastním nesouhlasům. Ve jménu obrany našich zemí a ochrany rodin jsme se stali závislými na boji samotném. Je velmi vzácné objevit invazi nebo válku vyvolanou ženami. Omlouvám se za to, že jsme vás vtáhli do těchto konfliktů, a za znásilnění, vraždy, zlomená srdce a zničené rodiny, které byly výsledkem těchto válek, Vítáme Tvou moudrost při vytváření světa, který se obejde bez destrukce. Vážím si Tvé schopnosti naslouchat tělu a jeho potřebám potravy, odpočinku a potěšení. Oslavuji Tvou schopnost věnovat pozornost tomu, co je teď a tady. Muži jsou často tak zaneprázdněni svými cíli a výsledky, že se vyčerpají a stanou se nedosažitelnými pro vztah. Vím, že jste často spoluvytvářeli tuto nerovnováhu tím, že jste byli frustrované z nenaplněné touhy po spojení. Nyní je na nás obou, abychom našli vyváženou cestu. Vážím si Tvého soucitu a smyslu pro spravedlnost. V naší společnosti je systém justice veden muži – soudci, policisty, s vězením a principy trestu. Přeji si, abys s námi spolupracovala a vnesla do tohoto systému své srdce. Uvědomuji si také, že globální ekonomika byla často řízena nevědomým mužstvím, které zanechalo esenci nedostatku a chamtivosti. Vím, že můžeme pracovat společně a vytvořit systém, který přinese více péče. S omluvou za zranění, která jsme Ti způsobili si uvědomuji, že i já a mnoho mých bratrů jsme byli zraněni našimi matkami, sestrami, našimi partnerkami a expartnerkami. Jsem otevřený k bolesti, kterou z toho v sobě cítím a jsem ochotný ji nechat odejít. Odpouštím Ti Tvé jednání, které pramenilo z nevědomosti a odpouštím i sobě a všem mužům, že jsme tak dlouho spali. Od dnešního dne budu ochraňovat Tvé srdce jako posvátný chrám, kterým vskutku je, a zavazuji se uctívat ženský princip v Tobě, v sobě a ve svém vztahu ke všemu živému. Vím, že opuštěním minulosti a spojením našich darů v přítomnosti můžeme vytvořit skutečnou synergii a nebude existovat nic co bychom nedokázali.

SPOLEČNĚ MŮŽEME VYTVÁŘET ZÁZRAKY!

Domluvil. Vážně jsem naslouchala, kdyby chtěl ještě něco dodat, a pak jsem ho plácla přes stehno s tím, že omluva je přijata. Podívali jsme se na sebe a já věděla, že se omluvil všem ženám, naprosto vážně. Byl to další bod jeho Cesty k uzdravení  a pochopení jeho duše.

Globální omluva? Dřív to pro mne bylo jenom slovo. Sem tam zaznělo v rádiu, v televizi, v novinách. Ale omluva pro mne samotnou, pro jednu z miliard žen a za miliardy žen?

Dámy a pánové, byla to síla. Každá slza, která byla díky mužům prolita, najednou získala zadostiučinění, získala na významu. Každá prožitá ozva na krutou bolest srdce povolila.

Všem partnerům, kamarádům a rodinám doporučuji tuto katarzi.

Pomáhá to narovnat vztah nás všech, obyvatel planety Země.

Strom-života

 

 

Moje cesta

Poznání sebe i poznání světa kolem. Sama cesta je cílem, ať jdeme kamkoli. Okultní vědy jsou stejně dobré v poznání jako kupříkladu háčkování. Jsou to prostě složité vzory, které zpracováváte. Ale ať děláte, co děláte, nikdy není hotovo. Čím větší je uháčkovaný kus hadru, tím větší má obvod, který je třeba opět obháčkovat. Když si do toho hodíte třeba fraktální geometrii, dostanete se k dalším miliardám objektů a jejich spojením. Tolik spojení, které je třeba naplnit. To mě vede k předurčení Bohyně a Boha jako těch, kdo spřádají božskou hru Lílu a vedou své hráče . A to zase k dualitě energií, dualita k jednotě a jednota k nekonečnu, neustále se měnícímu se jsoucnu, které bylo, jest a bude…

Tento text vznikl jako komentář na FB jako odpověď na tuto otázku: „Chtěl bych se vás na něco zeptat…..co vás lákalo do magie(okultismu),co si myslíte že vám to přinese?co obdržíte?“

koucing05