Archiv pro rubriku: Kojotinky

O mlčenlivosti – sociální hnutí s individuální spiritualitou v praxi

O MLČENLIVOSTI

Kapitola Metoda výzkumu autorky Kolářové se zabývá popisem metod, které použila ve své knize z roku 2009, „Protest proti globalizaci: Gender a feministická kritika“, která vyšla v sociologickém nakladatelství SLON.  Autorka vysvětluje její přístup, kdy se jedná o převážně kvalitativní výzkum doplněný analýzou alternativních médií kvantitativními technikami, což vnímá jako dialog mezi empirickými daty a stávajícím věděním, kdy se snaží o vzájemnou komunikaci mezi teorií a terénním výzkumem a jejich srovnání.

Text autorek Blee a Verty z roku 2002 o polostrukturovaném rozhovoru ve výzkumu sociálních hnutí ukazuje tuto kvalitativní metodu z několika stran. Zabývá se užitečností právě této metody ve výzkumu sociálních hnutí, poukazuje na fakt, že vlastní postoj a sebeuvědomění pozice výzkumného pracovníka a etické parametry výzkumu, které musí být publikovány tak, aby nemohli být účastníci identifikováni a přesto aby výzkum řekl, co je podstatné a nezamlčel informace, které do majoritního proudu informací nezapadají, jsou nesmírně důležité. Uvádí nás do hlavních podtypů polostrukturovaných rozhovorů – orální historie, osudy, rozhovory s klíčovými informátory a focus groups, nadnáší diskusi o strategiích pro analýzu dat v kvalitativním rozhovoru.

Metodika výzkumu sociálních hnutí, k níž nás tyto texty vedou, zvolení konceptu a jeho operacionalizace, je složitou otázkou nejednoduchou na rozluštění. Nejprve je třeba si klást správně položené otázky, najít vhodné metody, oslovit vzorek respondentů, kteří o daném sociálním hnutí něco vědí v rámci úplnosti výzkumu a zároveň naplnit podobnost i odlišnost v tomtéž – probandi přibývají dokud není naplněna teoretická saturace a data se neopakují. Podobností i odlišností vzniká dostatečně široký vzorek a právě u kvalitativního výzkumu je a priori očekáván posun studia v rámci zjišťování informací, kdy právě průběh rozhovoru může výzkumníka navést na nové výzkumné otázky.

Já bych se ráda zastavila u etické otázky výzkumu, která úzce souvisí s mlčenlivostí, přísahou nemluvit o ničem a utajováním informací z dané oblasti, kterou osobně zkoumám.

Hodně mluvím s lidmi už mnoho let a setkávám se s tím, že někdy dotyčný reaguje natolik přecitlivěle na pokus zjistit obecnou informaci, že je to pro mne až nepochopitelné. Bariéry jsou často tak pevné a neprostupné, že ani letité budování důvěry na tom nic nezmění. Přesto, že informace jsou získávány za výzkumnými účely a pro nějaký abstraktní obraz, hranice posvátného a profánního z hlediska kupříkladu výzkumu v mé diplomové práci „Analýza aktivit a s tím souvisejících právních forem současných českých zájmových sdružení občanů zaměřujících se na individuální přístup ke spiritualitě s kořeny v evropské duchovní tradici“, jsou stejně hluboké a nepřekročitelné jako Mariánský příkop nebo deset Mount Everestů vedle sebe.

Část občanské společnosti, kterou chci zkoumat, je položena na základech pevné pyramidy čtyř – vědět, chtít, odvážit se a mlčet. Mlčení je ve většině případů tak rigidní a nepřekonatelné, že i když se třeba koná veřejná přednáška daného spolku, nedovíte se vůbec nic, což poukazuji níže na citaci z článku Pavla „Codyho“ Ungra, který se se mnou zúčastnil semináře o spolku Univerzalia, společnosti českých hermetiků, 10. 4. 2008, a kde jsem poukázala právě na tuto strnulost v komunikaci s veřejností, i když se jednalo o základní věci.

univerzalia logo

Seminář uváděl PhDr. Zdeněk Vojtíšek, TH. D. a hlavní osobou byl předseda Univerzalie František Pikard. „…na většinu otázek F. Pikard odpovídal velice politicky – tedy vyhýbavě, přičemž málokdy se tazatel dozvěděl přesnou odpověď…  Na závěr jsem si nechal záležitost dle mne nejvtipnější a samozřejmě nejzajímavější a nejdiskutovanější. A to výměna S za Z ve jméně společnosti. Bylo nám sděleno, že výměna na Z byla velice důležitá a nutná a prospěšná a budoucnost ukázala, že velice dobrá. Jako smysl výměny S za Z bylo, že se se Univerzalie přetransformovává do té aktivní, mužské, dynamické polohy. Když poté Lucienne se dotázala, co bylo tím impulsem k této změně v roce 1998, tak F. Pikard řekl, že odpověď na tuto otázku má skvěle připravenou, ale že již není čas to vysvětlit. Poté co se ho pan Vojtíšek zeptal, jestli je možné tu odpověď získat po přednášce, říkal že ne, že kontakty nenavazuje, pan Vojtíšek se zeptal, jestli na nějaké další přednášce a F. Pikard sdělil, že žádná další přednáška nebude. Pan Vojtíšek se decentně usmál a dále se již tato otázka neřešila. F. Pikard se nechal slyšet, že Univerzalie je naprosto uzavřená společnost, která nemá zájem se jakkoliv s kýmkoliv kontaktovat a ani spolupracovat (to by mě zajímalo proč teda vlastní doménu Horev.cz?). Což zcela mistrně glosovala Lucienne, kdy otázkou, jak tenhle rigidní konzervativní přístup souvisí s tím Z, které je symbolem té aktivní, dynamické a mužské části. Myslím, že to pana předsedu trochu vyvedlo z míry a já (nejen) se skvěle bavil.“

Další ukázkou mlčenlivosti, byť vidím do pozadí a nejsou všechny věci, jak se zdají být, je okkultní bratrstvo Fraternitas Coyotii, jež sdružuje jednotlivce, kteří jsou ve spojení s egregorem Trickstera – Šibala. Toto sdružení existuje spíše jako dobrý žert než jako skutečné sdružení, ale vyjádření ohledně stránek a bratrstva je zcela typické pro oblast individuální spirituality s přísahou mlčenlivosti, kdy se spolek rozrůstá na základě referencí a umu daného uchazeče o místo ve spolku.

isle_of_the_blessed_damned_by_kojot333-d3egjmo
Jaroslav A. Polák – Ostrov zatracených

 

Sdružení „…je uzavřenou společností, jež si sama vyhledává vhodné adepty pro členství. Toužíte-li vstoupit do našich řad, to nejlepší, co pro to můžete udělat, je dát o sobě vědět – a to nejlépe nějakým zvláště vypečeným šibalským kouskem… Nemá žádnou pevnou hierarchii, nemá vůdce ani stupně zasvěcení, neboť Šibal je bytostí chaotickou – proto lze o Fraternitas Coyotii hovořit spíše jako o okkultním chaosu nežli řádu. Naše práce spočívá v plném integrování šibalského archetypu do bytosti zasvěcence… Stránky nejsou – a ani nemohou být – stránkami oficiálními, neboť žádný náš člen nesmí prozradit nic o identitě a činnosti ostatních členů bez jejich souhlasu. Proto se zde dozvíte leccos o postavě Šibala, o knihách, jež vyšly, o zajímavých stránkách a podobně; nikoli ale o činnosti bratrstva jako takového…“

modlitba k bohyni
měsíční šperky z dílny Z živého ticha, Fler.cz 

 

Studijní text:

Blee, Kathleen a Verta Taylor. 2002. “Semi-Structured Interviewing in Social Movement Research.” In Bert Klandermans a Suzanne Staggenborg (eds.) Methods of Social Movement Research. London: University of Minnesota Press, s. 105-107.

Kolářová, Marta. 2009. Protest proti globalizaci: Gender a feministická kritika. Praha: Slon, s. 141-145.

http://fraternitas-coyotii.moonfruit.com/

http://moje-kniha-stinu.blog.cz/0908/cesta-carodeje-vedet-chtit-odvazit-se-mlcet

http://bloxxter.info/jak-byla-prednka-seminr-o-univerzalii/comment-page-1/

http://dreamer-s.blog.cz/1312/zaklady-magie

http://www.zeleneslunce.websnadno.cz/Zasady-loze.html

http://univerzalia.cz/

Trojúhelník o čtyřech stranách aneb Posvátné zvíře je vlastně stín Boha. A Bůh vnímá i svůj stín.

Dvanáct hodin jsem dnes probednila. Nad Platónskými tělesy, různými bohy, bohyněmi, i Bohem a Bohyní. Založila jsem si další blog, můj životní už asi šestý a druhý, který bude po blíže neurčenou dobu současně funkční s tímto blogem. Je tak soukromý a utajený, že je založený jako soukromý, do nějž nevidí ani enžíny vyhledávacích strojů a každý článek  je nastavený jako soukromý, takže ho nevidí ani ten, kdo má přístupové údaje, protože je skryt v  psací mašině uvnitř, což je potřeba vědět, kam sáhnout a znát administrátorské heslo. Je to (ne)dokonale hermeticky uzavřené, i já se v tom učím hledat. Samotnou mě někdy systém překvapí.

Těžko říct, jestli si připravuji překvapení já sama, fyzicky asi ano, ale ideově to jsou bohové, kteří mě vedou. Úplně cítím, jak vedle mě tiše stojí a ani nedýchají, když mi seberou článek, který jsem dvě hodiny potila a já ani nevzdechnu po velké práci a hodím to za hlavu. Tak zas tiše vydechnou… Tak prošla…

A pak, za dalších několik hodin, co vypotím další tři články a přepnu se do svého, tohoto, blogu, mi dají na výběr, jestli se chci podívat, co mám rozepsané… No co, podívám se, stejně si to nepamatuju. A on tam kompletní ztracený článek. Já pitomec ho psala na jiné doméně. Ale jinak – dokonalé boží překvapení.

Zas ani nevzdechnu, jen tak valím oči a říkám si, že tohle by ve středověku považovali za jasný zázrak a já bych měla taky. Takže říkám: „Bodujete :)“ Článek uložím, ne sem, pochopitelně, co kdyby… A jedu dál. Další dokonalé překvapení mi přinese Rovenin blog, protože i tam se už doneslo, že trojúhelník může být v kruhu a stále to znamená Oheň.

Já se k tomu dopocuju velice těžce, každou čárku si musím vymyslet a obhájit před sebou a před vesmírem sama, jinak to snad nemá cenu. Ale je to fakt zajímavý. Papír, tužka – zelená. Kreslím různě trojúhelníky a snažím se o jejich 3D podobu, pak ty šišky, co si říkají kruhy, pak do toho různě čárám… Bedním… Posvátná geometrie.

posvatna_geometrie_platonska_telesa_harmonizace

A protože mi bylo vyčteno, že se o něco zajímám jedno odpoledne a píšu instantní články, tak se ode mě o platonských tělesech nedovíte vůbec nic. Veškeré postřehy, trojúhelníkové příběhy, vepsaná tělesa a projekce božích tvorů do nich skončí v mém okultním blogu, který nikdo nikdy nikde nijak nebude číst, kromě mě. A to už je snad v okultních vědách povolené.

Kojot řekl, že ho sice taky strašně štve, jak skáču z tématu na téma, ale že s tím nic nenadělá, a že on dobře ví, že mám dar mít dobré postřehy k tématu, které vůbec neznám a nic o něm nevím, takže proč se s tím zalamovat.

Můj dnešní vhled je: „Posvátné zvíře je vlastně stín Boha. A Bůh vnímá i svůj stín.“ 

Během bednění mi přišel mail: „Automatické prodloužení smlouvy…“ a po práci, kdy jsem šla s košem, jsem našla knihu: „A přece nezemřeš“ od nějakého Lee Childa, tedy pana Dítěte. Super, takže se mnou nahoře prodlužujou smlouvu a přece nezemřu, takže jim to asi evidentně nevadí, takové moje psaní a skákání z tématu na téma. Vždyť pořád přemýšlím o nesmrtelných tématech…

Kolik je to století a lidé pořád čárají do jeskyní a na kameny obrazy bohů s parohy, různých těles, počítají co mohou, dokonce i před mým domem se objeví deset božích očí, jak je nakreslily desetileté holčičky jako velké tajemství… A kdo neví, neporozumí, jako neporozuměly ony, ale někde v nich ten vhled je, jsou jako stín Velkého Boha a Velké Bohyně, kteří se dotýkají tak jemně, že Země se jen chvěje.

CIMG8283

Vždyť ten náš svět je stvořen od nekonečně složitého Boha a Bohyně, do těch nejjednodušších organismů a proto je sever vždy nahoře na každé mapě a jih dole, aby dolů mohly kapat kapky božích milostí… Aby zvířata měla co pít, rostliny co pít, lidé co pít, mašiny co pít a všechny stíny měly své pány, které mají svého Pána a Paní… A my jsme jejich odraz………………..

Cernunnos cernunnos jako jelen Bůh a Bohyně ve stromovém pentagramu

stvoreniposvatna_geometrie_platonska_telesa_seznam archimedovska-telesa

No a pro toho, kdo dočetl až sem, malé překvapení!

Držela jsem tak tu knížku: „A přece nezemřeš“ od toho Dítěte a říkala jsem si: „Podívám se do ní, třeba tam najdu nějaký vzkaz.“ Kniha se tvářila úplně normálně, ale prolistovala jsem ji a vzkaz našla…


CIMG8631

CIMG8632

Takže, milé děti, dobrou noc u platonských těles, květu života, pyramid, bohů, bohyň a světa vůbec. Ten vzkaz radši vůbec nebudeme brát vážně, co? 🙂 Možná totiž, že si můžeme s věděním a posvátností hrát – jen ze začátku!

CIMG8629

Problematika trestání

Shrnu to: jsem proti trestání. Za prvé to moc nepomáhá a zoufalí lidé či zoufalá zvířata dělají zoufalé věci. Trest patří k věcem, které zoufalost vyvolávají. Je to nemohoucnost se bránit, protože pokud už trestám, tak mám převahu nebo tím převahu získávám v té dané věci. Tím u trestajícího i trestaného roztáčím kolo znovuzískávání převahy nad situací a tak dále, do nekonečna.

Když jsem byla malá, říkali mi, že přeci musím být rozumnější, když jsem ta větší. No, rozumná nejsem, ale v této věci si myslím, že mám docela jasno.

Mám hodná zvířata nebo máme s Kojotem hodnou Elišku s Myšinkou, oba jsme je měli dlouhý čas. Nikdy nezlobí. Mají své slabé chvilky – Eliška vyžere uvařené slupky od brambor z koše nebo něco jiného, Myšinka soustavně nažírá pytel s Eliščími granulemi a skáče na zábradlí od balkonu, ač jsme v pátém patře. Netrestám je za to. Za prvé mám klid, za druhé nemám ustrašená zvířata, za třetí mám větší odpovědnost, protože předcházím takovým kolizím a vůbec. Mám klidnější vztahy s oběma, protože když potřebuju, aby něco přestaly dělat, sáhnu do kuchyňské linky pro kokinka a granule a ty je zaručeně odvedou od všech činností, co dělají, ať už dělají cokoli.

Pan domácí chodí a trochu trápí Myšinku. Je vyjeven, že se Myšinka ničeho nebojí. Ano, ničeho se nebojí a to je důsledek mojí výchovy, protože nikdy nic Myšince nedělám. I Kojot jenom tak zlobí laskáním. Prostě Myšinka se nemusela nikdy bránit nebo škrábnout. Dneska jsme Myšince stříhali drápky, pan domácí držel Myšinku, já ji v rychlosti stříhala, přeci jenom mám už něco nastříháno. Říkal, že ho pak bude Myšinka nenávidět, když jí dělá takové věci. Já na to jako proč, když jsem jí nestřihla, celou tu krátkou dobu ani nemňoukla a klidně se posadila ke dveřím, hlavnímu dějišti. Má to za sebou poprvé v životě a pohoda jazz.

Takže – netrestat. Nikdy. Buď je trestáte pravidelně a pak se bojí a nebo je nikdy netrestáte a pak to nechápou. Obojí je na prd. Radši zaveďte kokinka. A je jedno u koho.

Setkání s mimozemšťanem

Mám svojí planetu, které rozumím já a z větší části jí rozumí Kojot. Když o něčem nemluvím, neznamená to, že není co říci, ale že je třeba házet udičky. Když na žádnou extra udičku nezaberu, pak je průšvih někde jinde. Je třeba čekat, opatrně našlapovat, protože díra do země může být extraultrahnusná a podlá. To se pozná podle toho, jak nemluvím, o čem nemluvím, o čem mluvím a k čemu svádím pozornost. Stačí být chvíli ženatý a už vám to vejde do krve.

Dnes jsem ve své ubikaci zvící dvaceti metrů čtverečních, která oplývá nejen nedostatkem té zatracené pračky a minimálně ještě jedné židle a stolu k jídlu, ale také oplývá nedostatkem mužského elementu, uvítala hosta. A nebyl to host ledajaký. Byl to dvoumetrový, dobře stopadesát kilo svalů a tak stopadesát krátkých vlasů, farář. Voják. Když jsem tak trapně zaspala a přiznala se k tomu, že jsem si tedy po probdělé noci vzala ve čtyři ráno prášek na spaní a upadla do komatu, z něhož mne vzbudilo řinčení zvonku na dveřích, styděla jsem se.

„Já, voják!“ Zaznělo mezi větami a mně připomnělo, že on třeba na cvičení i tři čtyři dny nespí a pořád funguje, že támhle někde ve sračkách v Afghánistánu se s ním nikdo nemazlí.

Dokonce proběhla debata o tom, jak koho zabít magií či jinými technikami a co s tím má co dělat Bůh a při přednášce za mnou pronesl, jak koloval ten svatý muž mezi policemi knih o magii, voodoo, andělech, čakrách a jiných hrozných ztrátách mého času, že kdyby mě chtěl zabít, tak to klidně udělá. Normálně mně podřeže jakýmkoli nožem. No vzhledem k tomu, že moje nože jsou strašně tupé by se mu to tedy nepovedlo, kontrovala jsem.

„Ale povedlo, jakýmkoli nožem a je úplně jedno jak. V Afghánistánu se prostě musíte naučit přežít. A Bůh s tím nemá co dělat. A nevěřím na to, že někdo může někoho proklít, protože potom ten, co proklíná, má Satana v sobě a on, farář, když má v sobě Boha, tak ho nikdo takhle napadnout nemůže. Prostě na to nevěří a je to.“

Pravda, Bonaparte nevěřil na bacily a měl ohromnou vůli chodit mezi malomocnými či kýho čerta měli ti ubozí nemocní a neonemocněl, narozdíl od většiny lékařů a sester, co na to prostě zemřeli. Vzpomněla jsem si teď na Čapka a jeho Bílou nemoc. Jak „já, já,“ mlátil se Maršál (Hitler) do prsou, až zjistil, že nic necítí a na prsou má bílou skvrnu. Doktor Galén, který vynalezl lék proti Bílé nemoci byl potom ušlapán davem i se svými léky. Kam mne to jenom tenhle článek vede.

Snažila jsem se promluvit o násilí ve svém životě, z čehož vyplynulo jenom prokletí jako vůdčí stimul k přechodu, souběžnému s ostatními aktivitami, ke křesťanství, přičemž jsem doteď nepochopila Krista, Ježíše nebo jak se všichni ti chlapi jmenovali. Ale to neznamená, že mi to nefunguje. Jenom z toho všeho využívám asi jenom tisícinu toho, co mi to může dát a chci od pana faráře vydyndat těch devětadevadesátdevět setin, protože když zvládnul Afghánistán, snad zvládne jednu Polákovou.

Ne, necítím se jako ovce v davu. Tenhle blog je důkazem, že ovce nejsem. Jsem ale takový kozorožec, ani černý, ani bílý, jak si poskakuje kdesi v osmi tisících metrech na stezičkách, stopu od smrti a kouká na ty ovce, co narozdíl od něj všechno chápou a tak možná trošičku jim závidí, pak se uzalkne čerstvým vzduchem a všudypřítomnými mraky, mezi kterými vidí samé špičky dalších osmitisícovek a sedmitisícovek a na nich další, velmi vzdálené kozorožce, jak sem tam uždibnou kus trávy či kleče, jak ji tam zafoukal vítr a mají se božsky. Mezi skalami létá Milarepa jen tak v košili a oni už si vůbec nemyslí, že tohle je normální svět, ale myslí si, že jsou asi všichni mezi samými šílenci a tam dolů už je nedostane nikdo ani párem koní. Tím myslím svoje trvale svoje blbý názory a těch sto tisíc lidí, kteří tu tyhlety moje výlevy čtou a něco jim to dává. Je to pozice já dávám vám.

Jak se mám z této pozice dostat do komunikativní role k faráři, co prošel Afghánistánem a vyjádřit svoje potřeby, které mi způsobují abstinenční syndrom, když neprojdu rituálem mše svaté a nedostanu hostii s vínem a nedotknu se Boha? Tohle jsem se snažila panu faráři říci, že to prostě moje tělo a moje mysl vyžaduje a jak to nemám a nemám možnost to přijmout a projít si pravidelným rituálem, tak mám prostě problém. Jeden z mnoha. Když ráno necvičím hodinu jógu a hodinu nemedituji a nepročišťuji nervové dráhy Nádí Šódhana Pranájámou, mám taky problém. Když se nevyspím, nefunguji. Chápu, že zrovna tohle je jako aby hladový vysvětloval sytému, že je hladový. Je to nepochopitelné pro lidi, kteří tohle nikdy nezažili. Bez svíčkové se obejdu, ale bez tohoto ne. Možná kuřáci, kdyby si nezapálili, tak by cítili neklid, pak by se cítili blbě no a pak by pro cigáro udělali cokoli. Je to přesně opačný pól – ty dáváš, já přijímám.

Je to těžké v obou aspektech – jak já dávám, vy přijímáte – protože můžu dostat do dršky od nějakého chytrolína nebo si nadobro zkazit pověst léty budovanou, tak vy dáváte, já přijímám – protože tohle mi jde sakra špatně a Kojot to ví. Já jsem nejradši v té blazeované pozici, kdy já vím a vy ne… Ale přiznávat se někomu, že něco nevím a nevím co vlastně nevím, to je jako hrozný. Jak má potom ten druhý začít – a chce vůbec začít? Má tendenci něco vysvětlovat blbovi, který ani neví, co neví? No najít někoho takovýho je těžký.

Totiž ono je to taky o tom, kdo učí koho. Chce pan farář, aby věděl moje praktické zkušenosti, třeba by mu to připadalo jako nějaké přesvědčování, jako nějaká ztráta času. Co já vím, o čem se do krve řežou na těch jejich kongresech, ale o prokletí asi ne. To tak možná v době čarodějnic a to bylo určitě fuj. Pro ženy.

Ale když už jsme u toho prokletí, tak vám řeknu zážitek z praxe. Byla jsem na přednášce ruské léčitelky, která tam ukazovala sejmutí prokletí z batolete. Bylo nás tam asi sto. Přišla mladá maminka s dítětem, které proklela babička, její maminka. Léčitelka si nechala přinést dvě sklenice a dvě domácí vajíčka. Jedno vajíčko dala stranou a vyklepla ho do skleničky. Druhým vajíčkem projížděla nad dítětem, zvláště nad páteří a u toho mumlala zaklínadla. Trvalo to asi pět minut. Pak dala paní posvěcený chleba a aby chlapci dávala žvýkat každý den. Následně vajíčko rozklepla do druhého pohárku. No nebudete věřit, ale ty dvě vajíčka od stejné slepice bylo každé jiné. Ne barvou, ale počtem šňůr a vzduchových bublinek. Léčitelka řekla, že to druhé je plné odsátého prokletí. Všichni jsme to viděli na vlastní oči. No a má v tom co dělat Bůh nebo nemá? Nebo je to jenom lidská záležitost? Tenkrát jsem sama léčila rukama, takže jsem takovou lekci fakt ocenila.

Ale má to smysl říkat faráři, vojákovi, otci od rodiny, co má přímé napojení na Boha a v tomto smyslu mi i řekl, že každý má přímé napojení na Boha, čímž se tedy pozitivně odlišil od všech ostatních, kteří tvrdí, že to tak není a s Bohem lze mluvit jen přes prostředníka, kněze. Takže je moudrý, že uznal takovou věc. To je pozitivní.

Ale zpátky k tomu, jestli to, co buduji, je monolog nebo dialog. Kojot by chtěl, abych budovala dialog. No z mého hlediska je tohle strašně těžký. Nejlíp si pokecám s Kojotem a od nikoho jiného ani neočekávám, že by se mu, byť zdaleka, přiblížil. Já asi chci budovat monolog, tedy cestu od faráře ke mně. K čemu mi bude dialog, když on je na úplně jiné hoře než já a třeba vůbec nic netuší o praktickém proklívání. Co teprve léčení energiemi, jasnovidectví, aury, telepatie… O tom si sice nepokecám ani s Kojotem, ale chápu, na to musím mít jiný lidi.

Já prostě potřebuju zhuštěné praktické křesťanství v nějaké srozumitelné podobě. No, snad to vykomunikuji tímto článkem, který panu faráři posílám k přečtení.

Děkuji za váš čas.