Archiv pro rubriku: Baví mě

Dobrodružství s kulturou

Jsem hlubokou obdivovatelkou Dr. Dany Moree. Tahle žena na mě zapůsobila před deseti lety natolik, že kdykoli mohu a narazím na problematiku mládeže, rasy a přesvědčení, střetu kultur, tak ji prostě cituji a doporučuji.
Její vlastnoruční rozbor situace vedení hodiny a řízení konfliktu v místnosti… Jednou bych chtěla umět to, co ona. To, co mě ona tenkrát naučila svým náhledem, to nikdy nezapomenu. Jestli já jsem klidná síla – a já jsem – tak ona je živoucí úsměvný klid.
 
Dokonce jsem zaujala nedávno i ředitelku základní školy, se kterou jsem jela dvě a půl hodiny v autobuse. Kultura a její proměny nám způsobily lehkou hodinku cesty, přečetli jsme si pár jejích článků na mobilu a tedy – znovu a znovu mě obohacuje.
 
Momentálně je vedoucí Katedry studií občanské společnosti na Karlovce, kde studuji.
867_dobrodruzstvi-s-kulturou_100_150
 
Dobrodružství s kulturou, jež si zde můžete nechat zaslat jen za poštovné, je taková kniha, kterou žádný člověk, který pracuje se svým nitrem, nemůže opominout. Má tak důležité náhledy na vnitřní vzory, na čas mezi kulturami, na rozdíly a spojitosti v uvažování, že je naprosto nedocenitelným skvostem v mé knihovně.
 
Doporučuji!
 
Dobrodružství s kulturou
 
Vydal: Tandem, 2007
Rozsah: 148 stran
Jazyk: Čj
Kontakt: Tandem Plzeň
Anotace: Transkulturní učení v práci s česko-německou mládeží je jedním z mnoha dobrodružství, která se v současné Evropě odehrávají. „Naším cílem je především překonat tradiční „škatulkování“ kultur, které nám říká, co si myslí, co cítí a jak jedná „Čech“ nebo „Němec“. Chceme být vůči osobě, se kterou se setkáváme, otevření a chceme se naučit klást otázky, nikoli soudit. Chtěli bychom vás, milí čtenáři, pozvat, abyste se s námi vydali na dobrodružnou cestu a objevili, jak různorodé a obohacující může mezinárodní setkání být. Tato kniha by vás k tomuto poznání měla svést. Najdete v ní mnoho praktických tipů a triků, jak mezinárodnímu setkání zajistit úspěšný průběh, jak dát důležitým kulturním tématům kreativní tvář nebo jak vy sami můžete v případě konfliktu nalézt zdárné řešení,“ říkají sami autoři.
 
Poznámka: Příjemce hradí pouze poštovné a balné v minimální výši 50,- Kč (navýšení poštovného a balného dle počtu publikací)
 
Cena zdarma

Jak se sešel osud s krásou Umění

Oheň ve mně stravuje vše. Minulost, současnost i budoucnost. Život jako květ ohně. Světlo. Dívejte se do světla. Vytvářejte světlo. Zapalujte oheň ve svém srdci, je to prudce nakažlivé!

Oheň a jsoucno. Oheň jako božská jiskra. Oheň jako součást ducha, který tvoří i ostatní živly. Být živlem, být životem, být…

20160808_202141[1]

Pět let čekal. Čekal na mě. Již šest týdnů po vyrovnání závazku čeká na vhodnou ochranu pro své Umění. Leží na jím určeném místě u svého tvůrce. Trpělivě čeká, čas nehraje žádnou roli. Teď už ne…

pazourkový nůž 1

Dvě magické věci k sobě našly cestu časem. Obě se dočkaly svého budoucího určení.

20160811_004026[1]

pazourkový nůž 3

 

 

 

Mohendžodáro s Hankou Radostnou open lekce v Otevřené zahradě v Brně 2.8.2016

Systematicky vás připravíme na umění tantrické jógy. Znovu objevíte své ženské vlastnosti a jejich moc. Povedeme vás k tomu, abyste jako žena byla atraktivní, šťastná, plná života. Naučíme vás legendární cvičení a ženské meditace, které  mají omlazující a zkrášlující efekt. Získáte schopnosti rozvíjet intuici, budovat láskyplný partnerský vztah, objevíte tantrické milování a kouzlo intimity. Ponoříte se do hlubokých zážitků a zvýšíte své vědomí.

Dotkla jsem se ženských mystérií. Lehce. Doporučuji.
Osobní zkušenost s Hankou Růží Radostnou: vnímá, cítí, dokáže to předat dál. Pohoda v kolektivu žen, cvičení má logiku a náboj. Práce s energií nebeskou a energií Země, práce se směry, s živly a dalšími korespondencemi, jak kdo zná a co se mu s tím spojí. Fyzické uvolnění. Doporučuji.
Hanka Radostná a Delfína 02082016

Druhá šance : Fakulta humanitních studií, Studia občanského sektoru – PŘIJATA V PRVNÍ DESÍTCE!

„Občanská společnost, aspoň jak já jí rozumím, je prostě jednou z velkých příležitostí pro lidskou odpovědnost za svět.“ Václav Havel

Přihláška č. 579965 – obor: Studia občanského sektoru

Fakulta: Fakulta humanitních studií
Druh studia: navazující magisterské
Forma studia: kombinovaná
Studijní program: Humanitní studia (N6107)
Jazyk výuky: čeština
Číslo jednací: FHS-0970/P-2016
Stav přihlášky: zaevidována, zaplacena

Termíny zkoušek

Datum: 12.07.2016 v 09:30
Budova: Jinonice
Místnost: Prezence přízemí

Výsledky zkoušek

jazyk (min. 1) literatura (min. 1) Celkem
9 6 15

Celkový výsledek

Celkový výsledek: splnil/a bodovou hranici nutnou pro přijetí
Podmínka: Rozhodnutí o přijetí vám bude předáno u zápisu do studia v září 2016 po předložení ověřené kopie VŠ diplomu a Přílohy k diplomu, případně potvrzení studijního oddělení o absolvování VŠ studia.
Pořadí: 8. – 10. místo

Zápis do studia určen na termín

Datum: 26.09.2016 v 10:00
Budova: Jinonice – budova B, U Kříže 8, Praha 5
Místnost: 1034 Aula

Imatrikulace

Termín: 12.10.2016 15:00

Informace pro uchazeče:

Hranice pro přijetí na obor Studia občanského sektoru byla stanovena na 5 bodů.

  • Zápis do studia a informační schůzka s Vaší katedrou se bude konat 26. 9. 2016 v budově naší fakulty v Praze – Jinonicích.
  • U zápisu je třeba předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, zbrojní průkaz nebo průkaz o trvalém pobytu v ČR). Během zápisu je také třeba odevzdat úředně ověřenou kopii dokladu o dokončení bakalářského nebo magisterského studia, což je zbývající podmínka přijetí ke studiu, nebo v případě zahraničního vzdělání (vyjma Slovenska) nostrifikační doložku. Nebudete-li moci přijít osobně, můžete být někým zastupováni na základě plné moci; v tom případě je třeba odevzdat i tuto plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Ze závažných důvodů lze též požádat o náhradní termín zápisu.
  • Při zápisu dostanete Rozhodnutí o přijetí, kupón ke studentskému průkazu, můžete získat potvrzení o studiu a koupit si Karolinku (přehled studijních plánů, kontaktů, předpisů, doporučení ke studiu aj.).
  • „Letní škola“, tj. setkání, kde proběhne uvedení do studia a seznámení s jeho podmínkami, bude 27. 9. 2016 od 10:00 v budově naší fakulty v Praze – Jinonicích. Toto setkání je společné pro všechny navazující magisterské obory.