Archiv pro štítek: jupiter

Čarodějná cesta 27.8.2016, cesta konjunkce Jupitera a Venuše

Za posledních dvacet let jsem neslyšela tolikrát „miluji Tě… lásko…“ a podobně. Užasla jsem nad personifikovanou silou konjunkce Jupitera s Venuší, které jsem, kromě jiné své práce, rituálně uctila.

Nejdříve prošel stařec tmou, symbol velekněze. Mohla jsem začít. Za nějakou dobu, to už jsem skoro končila, šla kolem dvojice mužů. Jeden se hluboce sehnul a zjihle mi políbil ruku.

„Já Tě miluju, abys věděla. Jsi skutečná, panenko Maria?“ Štípnul mě opatrně na ruce, až jsem řekla:“Au.“Dloubnul mě prstem do nohy, jestli jsem se mu nezjevila. Nezjevila.

„Jsem stejně skutečná jako tohle jablko, které vám nabízím.“ Vzala jsem z oltáře jablko a podala ho poutníkům.

„A co v něm je?“

„Je v něm síla matky Země, spraví vám to pajšl a dá vám to sílu.“ Začali se přetahovat o jablko a nakonec ho společnou silou snědli.

„Fakt mi to dalo sílu!“ Užasl ten, co mě zahrnoval oslovením „lásko“ a „miluju Tě“.

„Mně taky!“ Radovali se oba až s torničkami poskakovali.

„Miluju Tě, miluju Tě, má lásko!“

Tak tohle mi nikdo neřekl už hromadu let. Ani jsem nevěděla, co na to říct. Jenom jsem důstojně stála v hábitu a mlčela…

Nepodceňujte bohy, jejich síla je bezmezná.

20160827_21385920160827_21400620160827_21393820160827_21394920160827_21404920160827_21405620160827_214039

 

 

 

Projikování do horoskopů, sabiánské a hinduistické symboly

„Čím je situace méně jasná a strukturovaná, tím víc se v ní odrazí to, kým jsme a o čem přemýšlíme: Lawrence Frank vyslovil v roce 1939 myšlenku, že to, co projikujeme, pomáhá odkrýt nejen utajované „záležitosti“, ale také skryté vlastnosti osobnosti.

Čím je materiál, ke kterému se vyjadřujeme, vágnější a víceznačnější, tím víc je naše interpretace závislá na pocitech, přáních, potřebách, zkušenostech, předpokladech, myšlenkových procesech a stavech, které máme. Proto Hamlet říká, že nic není dobré ani špatné: dobrými a špatnými dělá věci naše myšlení.“ (http://psychologie.cz/zrcadlo-duse-nemame/)

V horoskopu se objevují jako základní výklady tzv. sabiánské a hinduistické symboly. Jakmile si přečtete dané věty k úhlům dané planety, naskočí vám představy a intuitivní výklady. K nim výklad, třeba zde: http://astrolot.cz/apraxe1/astropsabby.html a podle toho, jaké už máte odžité zkušenosti, můžete aplikovat vědomosti a projikovat si do symbolu to, co je třeba k vašemu rozpoznání poznání. Takový malý interní brainstorming.

Já sama jsem byla v situaci, kdy jsem také vidívala scénky, je to úchvatná schopnost, ale je to strašně únavné v běžném životě. Chápu poustevníky, je to životní nutnost být sám a osamocen na své vize. Chvíli jsem si říkala, že bych mohla vytvořit další symboly, ale vidina popisování 365 stupňů horoskopu a vytvoření souvislostí byla nad moje síly. Ani dneska na to nemám, prostě každá chvíle života je na něco užitečná. Možná, kdybych se tenkrát překonala a měla svoje současné zkušenosti, tak bych to prostě vytvořila. Dneska tvořím hned, jak na něco přijdu, protože vím, že za pár minut na to zapomenu. A teď k výkladům pár stupňů mého horoskopu.

Už jsem to tu před asi sedmi lety (1. 8. 2007) nakousla. (https://lucienne.cz/2007/08/01/569934-duha-sabianske-symboly-a-pratelstvi/)

Sabiánské symboly vznikly v roce 1925 v Kalifornii v San Diegu, kdy astrolog Marc Jones vzal jasnovidku Wheelerovou do parku a na klidném místě ji předkládal kartičky s jednotlivými stupni Zodiaku. Kartičky se ji zjevovaly jako scénky. Později stupně upřesňoval s touž jasnovidkou astrolog Dan Rudhyar.“

Astrologická mandala Rudhyar

To jen k dokreslení symboliky. Pikantní, ale důležitá, perlička, je, že měl symboly předat komusi tak, jak je vidí jasnovidka, protože „je naprosto nezajímá, co si o konkrétní symbolice myslí, ale co konkrétně na daném stupni jasnovidka vidí.“ A já tu teď ukážu proč, tedy, každý si může udělat výklad podle svých vlastností, schopností a projekcí sám, jako  vám to tu předvedu teď.

Slunce ( 12 BL 25)
Sabiánské:
Slavný pianista okouzluje publikum.
Schopnost inspirovat a dojmout masy více či méně schopné přijmout lidství. Psychologické nebezpečí velkého úspěchu.

Polovinu života mám za sebou. Ve dvaceti jsem nevěděla, co s větou „Slavný pianista okouzluje publikum.“ dělat. V pětadvaceti jsem už pilně jasnoviděla a zabývala se krajinou a zemřelými, studovala tarot, ale zase byla velmi uzavřená. Ve třiceti jsem jasnoviděla už tak nějak mimochodem a docela mě to už otravovalo. Dva roky jsem psala na blogu a už měla stálé čtenáře. První články v tisku. V pětatřiceti jsem vydala první článek knižně. V šestatřiceti se chystám na vlastní knihu. Jsem schopna inspirovat a dojmout masy, některé články jsou nesmrtelné a stále vyvolávají bouřlivou diskusi. Psychologické nebezpečí velkého úspěchu prožívám v každé větší chvilce v duchovním životě. Velice rychle se stáhnu, abych náhodou nespadla. Odmítám být na špičce, neumím to udržet se tam. Jakmile jsem na přímé stezce s Bohem, utíkám zpátky k jistotě nevědomosti. Přímá linka k Bohu je pro mě strašně náročná.

Slunce ( 12 BL 25)
Hinduistické:

Dva vlci za svitu měsíce trhají kostru. Stupeň nenasytnosti a egoismu.
Lstivost, nestálost.

Vlk je divoký pes rozumu. Měsíc je naše podvědomí, v tarotech se luna spojuje s rakem, krabem, vodou, nocí, vlkem, psem. Podle jednoho výkladu je karta „Luna dějištěm tajuplných změn, pomalého vývoje, nepředvídatelných cyklů a prudkým posunem ve vnímání. Vědomí tu není vůbec k ničemu. Luna může být děsivým místem plným znepokojivých snů a nočních můr. Lze ji proto vykládat nejen jako tvůrčí očekávání, ale také jako celkový pocit úzkosti a obtíže s rozlišením skutečnosti od iluzí.

Horský pramen představuje hlubiny podvědomí, což v tarotu obvykle platí pro vodu ve všech podobách. Pramen je aktivní, řítí se přes skály, protože na rozdíl od jiných karet, které zobrazují vodu, se zde nedíváme na hladkou, nezčeřenou hladinu podvědomí, nýbrž jsme ponořeni do jeho vířících hlubin.

luna tarot 18

Z karty na nás hledí vlk a pes. Vlkův pohled je zlověstný, psův dobrosrdečný. Tato zvířata symbolizují rozdíly v našem vztahu k podvědomí. Jak jsme viděli u karty Síla a Ďábel, občas se podvědomí projeví v našem životě jako něco divokého, nekontrolovatelného, jindy však jako energie, která může být ovládnuta a využita jako pomocník. Zvířata nás sledují s očekáváním, jako by se ptala, jak na ně hodláme reagovat. Na tom pak bude záviset, zda na nás z karty vyskočí divoký vlk, nebo ochočený pes.“ (http://probud.se/index.php/tarot/tarot-sn/snyvelkaarkana/247-tarot-snu-18-mesic)

Mít ve slunci měsíc pro mě znamená právě onu jasnozřivost a život v temnotách. Koneckonců i život s Kojotem byl pěkně temný, protože Kojot je temnota sama. Nekonečné překonávání ataků vrozené choroby u Kojota a u sebe a život v její temnotě je taky strašlivý záhul. Jako Kojotova žena jsem ztvárnila dva vlčí tvory víc než v symbolu obrazu. Zajisté se mnoho jednalo o cesty ega, neboť bez „já“ bychom nemohli procházet svoje cesty životem. Temnotu a světlo luny přijímám plnými hrstmi a nenasytně jako máloco. Život na světle v odlescích blyštících se pohárů pro mě není. Bez temnoty umírám. Jsem víc uzavřená než otevřená a jenom ten, kdo dokáže číst ve stínech, dokáže přečíst kus mě. Koneckonců jsem Blíženec s ascendentem v Blížencích, což je zase dvojnost, jako jsou dva vlci, co jdou „na kost“. Noc a den. Temnota je součást mne samé. Koneckonců, v temnotě dokážu být i agresivní jako vlk, co se rve o kořist. Nejsem žádný beránek. V temnotě beránci nemají šanci.

Měsíc ( 0 KO 29)
Sabiánské:
Udatný válečník požaduje na shromážděném kmeni vůdcovskou moc.
Zvláštní schopnost načerpat z každé příležitosti rozšíření své společenské činnosti. Silná vůle.
Hinduistické:
Mládenec a dívka zavěšeni do sebe. Stupeň dvojí volby.
Jemnost a rozlišování. Možnost dvojího života.

V podstatě potvrzuje silnou stránku podvědomí a temnoty, která vede k velké roli podvědomí v životě. Jsem schopna vést sama svůj temný život. Jsem vůdčí tvor. Vůdčí role je mi ve společnosti vlastní. Dvojí život opět odkazuje na dualitu vnějšího a vnitřního života, dne a noci, dvou blíženeckých stran. Jiný je život ve skrytu než život navenek.

Merkur ( 18 BÝ 42)
Sabiánské:
Nový kontinent se vynořuje z oceánu.
Čelíme-li novým možnostem, vždy se objevuje závažná otázka: co s nimi budeme dělat?

Z naprosté nevědomosti k vědomosti. Opět odkazuji na skrytou schopnost psát o věcech mezi nebem a zemí a tedy objevovat je pro svět, stejně jako nové náhledy a dovednosti.

Hinduistické:
V poli mezi fialovými květy spí lehce oděná žena. Stupeň nezpůsobilosti.
Sklon k netečnosti, nerozhodnost.

Tady nesouhlasím s výkladem. Není důvod, proč by lehce oděná žena nemohla spát v poli mezi fialovými květy. Naopak to odkazuje na důvěru k vyšším duchovním silám (symbol fialového květu na poli), jeho přirozené směřování k silám přírody a život v temnotě snu na denním světle.  Tohle opět jen potvrzuje to, co jsem řekla před chvílí. Netečnost a nerozhodnost snad je pouze k silám přírody, které nechávám jít svou cestou místo toho, abych chtěla vše řídit. Ostatně o tom je snad celý obrázek.

Jupiter ( 13 BL 21)
Sabiánské:
Dvě osoby spolu telepaticky komunikují.
V každé lidské bytosti je ukrytá schopnost zvítězit nad dálkou a časem, který rozděluje to, co je bytostně jedno.

Jupiter je planeta štěstí a moje štěstí leží v komunikaci v duchovní oblasti. Ano, jasnozřivost souvisí více než dost s telepatií.

Hinduistické:
Muž skrytý ve stínu stromu, noc. U nohou mu leží mrtvá kráva. Stupeň loupení.
Bohatství získané transakcemi, lstí a mnohdy pochybnými prostředky.

Kráva je posvátné zvíře, muž je symbolem stability, strom je příroda a noc je temnota, duše, podvědomí. O tomhle už jsem teď psala mockrát. Nesouhlasím s výkladem jako by posvátno, které s výkladem spojuje pochybné bohatství a loupení, bylo o pochybném bohatství a loupení. Naopak – posvátno nikdy nebylo a nebude o loupení a světském bohatství. Bohatá nejsem, naopak, často nemám ani na základní potřeby. Ale neloupím kvůli tomu, prostě se uskrovním, pak se ještě více uskrovním a když to nepomůže, osekám potřeby na holostromek. Jsem příliš rovná na to, abych se poddávala nečestným návykům. Mrtvá kráva u mne opět symbolizuje mou sílu v temnotě, setkání a práci s mrtvými, s přírodními bytostmi, magii a náboženství. Celkově velký přístup k posvátnu.

Je to jenom jedna z mnoha možností, jak uchopit svůj život. Může vás jenom obohatit…