Archiv pro štítek: modlitba

Rituál Novoluní ve Vahách 19. 10. 2017

Modlím se za to, aby se staré rány zhojily a zůstaly jen jizvy na památku.

Modlím se za to, aby se kolo života otočilo o stupeň dál a poznání, které vzešlo z utrpení, nebylo zapomenuto.

Modlím se za to, aby odešlo to, co bylo odestáto a odtrpěno a začal nový cyklus.

Modlím se za to, aby začal nový život.

Modlím se za všechny oběti a všechno utrpení, které bylo způsobeno a prosím upřímně za odpuštění.

Modlím se, aby moře bouřící krve bylo utišeno a krev klesla a nastala klidná modrá hladina čiré vody.

Modlím se k nebi, aby nám bylo odpuštěno a přestaly se stahovat bouřkové  mraky a uviděli jsme hvězdy.

Modlím se opět ke krvi, která byla prolita, aby už přestala vřít a bublat a ztišila se.

Modlím se k vodě, aby nám dala napít chladné čisté vody.

Modlím se k prsti, k půdě našich předků, jež v ní zejí kostry a tolika děr bylo vykopáno hrobů, že není vidět konce.

Odpusť nám Země, že tolika násilí jsme dopustili, že tolika násilí jsme stvořili, tolika děr kvůli nám bylo vykopáno, tolika zraněných a mrtvých bylo pohlceno.

Zvěř je lekavá a utíká před námi. Ach odpusť zvěři, že jsme Tě pronásledovali bezcílně za nocí a dní,  bezúčelně jen pro radost z násilí, hleděli na plece škubající a pokryté potem, škvířící se oči umírající. Odporné je mi to teď. Odpusťte mi  zvěři a přijďte blíže. Já nechci již ubližovat vám.

Pernatci, škubající se na silnici, na polních cestách, visící na větvích stromů hlavou dolů, jak bych mohla zapomenout. I vy mi odpusťte.

Nedopustím toho již více!

Zříkám se těchto činů!

Odpusť, Bohyně a Bože, odpusťte všichni!

Tak se staň!

hroby

Modlitba pro toho, kdo ztratil sám sebe

Cítím se být studánkou. Studánka tu byla odjakživa a pořád tu bude. Její voda je tak osvěžující, že uzdraví úplně každého… I Tebe.
Napij se z ní a osvěž své hrdlo poutníka. Zregeneruj své tělo, svou mysl, svou duši a svého ducha.
Ožij, raněná mysli!
Pamatuješ, jak pleskají vlnky na pláži?
Dlouhé šumění a žuchchchch do plosek nohou, jak sedíš na pláži v podvečer… A znovu, a znovu… Hvězdy vychází…
Držím Tě za ruku a sedíme vedle sebe. Úplně tiše, tichounce. Posloucháme vlnky…
Vnímáme teplou vlhkou noc pod nebem plným hvězd.
Vnímáš písek pod nohama, jak trošku zavrtíš prsty a vyhloubíš důlky pro maličká jezírka.
Podívej, támhle padá hvězda………
Jsi také hvězdou, jedinečný ve svém vesmíru….
 Cítíš se součástí Vesmíru a Vesmír je součástí Tebe…
Tvé srdce bije pevně a silně, slyšíš jeho tlukot…
Slyšíš sám sebe, jak žiješ.
Hladím Tvou dlaň palcem, jemně.
Jen tak, aby sis uvědomoval, že nejsi sám ani osamělý, ani predátor ani oběť, jsi v tu chvíli sám sebou…
Staň se sám sebou!
Staniž se!

This slideshow requires JavaScript.

Modlitba pro Bohyni a Boha

Požehnání Matky Bohyně a Rohatého Boha všem,

ať nás živly ochraňují a zabezpečují nás,

ať jsou naše dny naplněny radostí a láskou,

ať naše srdce překypují smíchem a štěstím. 

Ať vždy vyhlížíme kupředu k novému, 

tak, jako je čas učit se a růst,

tak je čas léčit a předávat Cestu dál,

žít v jednotě s přírodou a respektovat ji.

Staniž se!

☽✪☾

Blessings of the Goddess and Green Man to All
May the Elements Protect us and keep us
May our days be filled with Joy and Love
Our Hearts with Laughter and Joy
May we look ahead to the new
As a time to grow and learn
Heal and Teach
Live in one with Nature and respect her majesty
So Mote it Be

☽✪☾

Pentagram3

Frčím

Frčím. Nevím sice, jaké to je být na tripu, ale zcela zásadní je pro mě poznání, že nespadnu. Nabeton vím, že nespadnu. To jsou tvrdá data, životem ověřená. Najednou se na mě všechno sype a já to všechno chápu. Je to naprosto neuvěřitelný, protože co mi nešlo a co jsem nechápala před deseti lety, najednou chápu. Postavila jsem se a najednou chodím. Jsem jako na spirále. V životě už jsem v těchto vodách nejednou byla a pak sklouzla zpět a jak po vlně se opět vynořila v hlubším chápání co je pro co dobré. Musela jsem projít tím, čím jsem si prošla, abych pochopila svoje postavení. Bez zkušeností lze těžko dojít tam, kde nyní jsem. Ne, není to prudký stav osvícení, kdy všechno pochopíte a pak zapomenete, protože nemůžete ve stavu osvícení setrvat delší dobu. Je to setrvalý stav poznání, kdy děláte všechny věci, co dělat máte a protože už máte za sebou nepochopení a vzdor, tak to prostě děláte, protože to je to jediné, co se v danou chvíli dělat má.

Cvak – jóga, cvak – dech, cvak – strava, cvak – modlitba, cvak – meditace. A všude jsou gejzíry informací. Nakonec bych tu mohla dlouze povyprávět o astrologii, numerologii, tarotu a tak dále a tak dále, protože to všechno jsou sousledné systémy. Ano, samozřejmě budou další a další životní etapy, šťastné i nešťastné, ale to, co umím a co umím používat, to mi nikdo nevezme, i když zapomenu.

V pravé chvíli se to totiž vrátí, jako teď, kdy nastal čas…

Wow!

Tak proto ty lidi klečí. Jinak by to neunesli. Pár minut napojení na Zdroj a jsem vyčerpaná jak kdybych si dala sprinta stovku. Zajímavé je, že i když jsem nečetla a sledovala celý den tak z poloviny statické objekty (hrnky, hrnce, pomalé stírání bordelu…), tak mi oči i bez představ nebo jiných vjemů jely ve velmi rychlém tempu zleva doprava. Tudíž jak když sním nebo velmi dlouho čtu, jako kdyby to znovu opakovalo řádky textu. Pak se snažím vědomě to rychlé mihotání duhovek zpomalit, aby se dalo usnout. Obvykle. Dneska uvidím, kolik tomu dám.

Také energie šla shora místo zdola. Doslova to na mě nalehlo jak tunový blok žuly, který mě naprosto znehybnil a já se do něj vsunula. Před samotným aktem jsem upozornila Zdroj, že k němu jdu a pak mně zteplaly kolena, zadek a dlaně. Tak se to samo navedlo do pozice. Zkusila jsem klekačku, napoprvé to šlo. Možná bude potřeba opravdu zem, ale to zkusím až zítra.

Prožitkově – začátečník. Zatím se nalaďuji. Předešlá praxe jako by nebyla.

Celkový dojem z modlitby – jako když strčíte hlavu do hrnce s vodou a otevřete oči. Jednoduché napohled, ale jednoduché to není.

Modlitby v rychlosti

Možná to znáte. Doplazíte se domů třeba ze čtrnáctky, sotva padáte na hubu a teď ještě nemáte splníno v modlitbách. No krizovka jak prase. Tak to zkusíte říct velmi rychle a odrbat to. Kdepak! Tudy cesta nevede, říkají moje pozorování. Procento takto uznaných modliteb a zaříkání je mizivé. Ověřuji si to kyvadlem 🙂

Takže je lepší se na to vybodnout a líp se na to soustředit ráno nebo tehdy, až budete vyspalí.