Archiv pro štítek: sex

DRAVCI A LOVENÍ ANEB JAK PŘEŽÍT, Občanská společnost mimo západní kulturu

DRAVCI A LOVENÍ ANEB JAK PŘEŽÍT

Trottierová ukázala na případové studii ohledně Mrtvého moře „Dárci, modeláři a rozvojoví makléři: vepřový sud ve výzkumu vodního managementu“, jakým způsobem modelují dravci vyslaní komunitou sociální skutečností tak, aby sice komunitě pomohli, ale také aby si přišli na dobré peníze. Ukazuje přesně manipulaci na situacích, které daný makléř vyvolával, s kontextem, postoji, chováním, jednáním, slovy.

AbdouMaliqův text navádí na pochopení lidí ve společnosti jako infrastruktury, ne však jako sociální sítě, ale jako objektů, prostorů, jedinců a praktik, které se mění společně v infrastrukturu, která buduje život ve městě (zde africké vnitřní město Johannesburgu) a rozšiřuje ho. Ukazuje na ekonomickém zbídačení podle Marxovy teorie, kdy město nestačí pokrýt životní potřeby Afričanů, jež v něm žijí, na příkladech, sex, drogy, cestování, odpovědnost, spolupráce, konflikty, postoje.

JAN3c8757_profimedia_0040216086

Tyto dva texty pojednávají o jediné věci – lidé se snaží přežít a používají k tomu různé cesty a prostředky. Velcí dravci jednají za malé, kteří jim díky vymanévrovaným výhodám platí velkou daň. Malí dravci se snaží o přežití života s pár korunami v kapse, jen sami za sebe, hledají, kde by sehnali peníze a kontakty. Díky kultuře, ze které vycházejí, jsou zvyklí na konflikty a hádky, na více kohoutů na smetišti, boje a tvrdé zacházení.

Města plná lidí, kteří tam přišli, aby našli živobytí snadnější než na jejich původním území, nestačí uživit tolik hladových krků. Kriminalita je vysoká. Prostituce je pro africké ženy často téměř nutností, aby uživily tolik dětí, HIV/AIDS, další nemoci, drogy a peníze za ně, rychlé peníze, když nelze jak jinak přežít.

Slum in the centre of Cali, Colombia
A Colombian street kid recollecting garbage in the slum of Calvario, Cali, Colombia, 4 April 2004. El Calvario is a slum in the pure centre of Cali. Right here, on the dirty, stinky street lies the social bottom of the city. Poor dwellers recollect the garbage, children get high by sniffing the shoe glue and all together watch out for not getting shot dead by so called El Sheriff, the former policeman but now the illegal authority “Mano negra”, who fight the criminality in the ghetto. Theft, drug abuse, unemployment never let the slum people jump off the misery and stop being the second category citizen in the rigid catholic society of Colombia. Although missionary organizations fight (in the name of Jesus Crist) to help them, there seems to be no hope for the future.

Vyjednavač v případě výzkumu ohledně projektu v Mrtvém moři jednal nejenom za sebe, ale za komunity, které zastupoval a které mu daly důvěru k tomu, že to prostě vyjedná dobře a on použil úplně všechno. Podklady udělané tak, aby museli zájemci využít jeho nevládních neziskových organizací a zaplatit jim, shození výzkumníka s jeho vlastní rešerší a se slovy, že to má špatně a přes asistenta venku bleskové dodání nových neziskovek a zdrojů, které ovšem zase zaměstnávají další lidi, kteří budou mít práci. Citové vydírání a hraní si na rozhled a nadhled nad svým uvězněním a adoraci věznitelů, kouření a mocenské postoje.

Infrastruktura lidí v Johannesburgu samozřejmě také fungovala ve společenstvích, klikách, ganzích, jeden obíral druhého, ale když je výhodnější spolupracovat než bojovat, spolupracuje se, odpovědnost je předávána kompletně, jako třeba v cestování, kdy průvodce předá cestovatele druhému, který už má domluveného třetího atd.

V současné době to už nejsou jenom gangy dospělých, kteří týrají ulice a střílejí se mezi sebou, nová éra děcek, náctiletých, co nemají co dělat a jejich rodiče, tak bojují také a zakládají dětské gangy, co se střílí mezi sebou a budují si jméno, to je další ukazatel dnešní doby.

2369469_obrizka-afrika

Afričané jsou hrdí a vidí chudobu, snadné peníze, moc. Ta jim chutná. Drogové a zbraňové kartely, kluci si sami perou a žehlí obleky a košile, považují to za znak toho, že se o sebe dovedou postarat sami. Když jsem se na tyto dokumenty o gangách, drogách, podmínkách uvěznění, prostituci a dalších sociálních jevech dívala, ukazovalo mi to, že při vhodné konstelaci společnosti se dovedeme i jako západní kultura změnit do té samé podoby.

Občanská společnost, jak ji vidím já, není jenom o spolupráci k „dobrým“ činům, ale sociální a kulturní vazby mohou být s negativní konotací a je to plnohodnotná životní strategie, která logicky vyrůstá z podmínek toho daného místa, kraje, státu, historie, současnosti, politiky a právních předpisů a jejich dodržování, a to z obou stran. To, že je někde právní předpis naprosto neznamená, že je akceptován společností, společnost a lidé v ní se chovají dle nastavených měřítek a toho, co jim vštípila kultura, rodina, škola, okolí.

Dívejme se proto jako pozorovatelé a vnímejme, co doopravdy ta daná společnost potřebuje. Vnímejme to z kontextu, z aktuálních událostí, vždyť obecně známý fakt třeba z Japonska je, že pokud chtějí změnit něco v kultuře, trvá to třicet let, než to bude mít výsledky. Tenkrát to byl příklad s druhým jazykem, angličtinou.

Tak je to v jakékoli kultuře, je třeba strategických cílů a pominout bouře ve sklenici vody.

Hlavně konstruktivně.

Drogy-zajistene-predmety

Zdroje:

 

Simone, AbdouMaliq. 2004. „People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg“. Public Culture, 16(3), 407-429.

Trottier, Julie. 2006. „Donors, modellers and development brokers: the pork barrel of water management research“. Reconstruction: Studies in Contemporary Culture, 6(3), 1-28.

 

A prayer came through, a man from Texas from FB without a word „sex“ in first conversation

Hi, you look so gorgeous >>>

ST 13:07

Thank you, but I become a shaman jaguar, so what you see is not what is inside.

12:07

what it’s inside ?
I am from New Zealand, but I live in SugarLand, Texas. where are you from and where do you live ?
Thank you for a question, thanks Gods that you are…
A man, who doesn´t want sex or something like that because of my face or body, who is (maybe) nice and who (for now) respects my inner borders… Maybe for today, maybe for ever… Who knows… For today it was nice suprise.
Thank you…
I am not only face or body, I am a real sensitive woman! I have Gods inside me, my inner world, my Strenght, my Humbleness to all the Universum, all the World, Nature.
Just being. Nothing other inside than Being…
This is my picture after starting way of Mayan sacred energies. I did not eat for maybe a week, I lented. I have for my Voyage by foot for two days about two litres of water, some of it for Gods. I did not sleep, I worked with my spiritual world and other beings.
This is me, this is who is inside me, a hard working spiritual woman.
devicky-13-14-8-16-255
When I finished my Voyage and I drunk a glass of water, put my shoes on, clean my face from sacred ash and combed my hair.
děvičky 13-14.8.16 262.jpg
I lented for other months, I prayed and worked with my spirituality through Gods.
lucienne-portretova-bez-vodoznaku
Just Being, just Woman… Just respect it!

Neviditelná hranice

Božstva… Na deset nových fb přátel je vždy jeden idiot, honič a pervert. Denně blokuji asi dva. Vzhledem k tomu, že od odhalení mé tváře po jedenácti letech psaní přibylo asi tři sta nových přátel, což je asi tak tři týdny, tak si dovedete představit, jak plno je v mých blokacích. Ztráta času obou stran.
odpusteni
To, že nevěří na to, že vyslaná myšlenka se vrací, někdy velmi, velmi rychle, opravdu není mou starostí. Zbytečně si přidělávají problémy a to takového rázu, jaký zrovna pro svůj duchovní vývoj potřebují. Jako my všichni.
muz-nemuz-klanici-se-zemi
Má božstva, přeji si, aby se chtěli přátelit jen lidé respektující mé hranice a hranice všech ostatních, všech věr a náboženství, všech společenských vrstev, milující Zemi, přírodu a lidi!
jak-nahore-tak-dole
Nechť se stanu neviditelnou pro lidi ostatní, hrubé a necitlivé, nedostižnou jak vítr, nedosažitelnou jak Mount Everest naboso a bez kyslíku, neslyšitelná a nevycítitelná jako frekvence, jež běžné lidské ucho neslyší a tělo nevnímá. Každý ať si nechá své sexuální potřeby pro sebe a lidé agresivního myšlení a ti, kdo nectí tělo své jako chrám Boží, ať se mi vyhnou.
Staniž se!

This slideshow requires JavaScript.

Zakázané emoce

Sex

Spánek

Společnost

Tři S, která mě dokáží vyděsit. Mám totiž velkou obrazotvornost, prý už od dětství. Bylo mi řečeno u dětského testu, že tenhle obrázek, který pozná jen jedno dítě ze sta, jsem poznala naprosto automaticky. Byl to odraz v okně. Popravdě, nevím, jestli bych takový obrázek poznala dnes, natožpak tenkrát. Nicméně práce, kdy pracujete dvanáctky, čtrnáctky a jsou to dardové směny, tak už nevíte, jestli bdíte nebo spíte vestoje. No a do toho moje sny…  A snění o snech a o realitě. Áááá…

Vždycky si připadám hrozně, když zjistím, že spím a přitom jen tak koukám a jsem vzhůru, na nohou, nejlépe v práci. To už není ani mikrospánek, to mohou být i minuty, kdy stojím a spím a sním. Pak se probudím ze snu a vidím, že stojím a odvíjí se čas, noc nebo den, kdy musím být vzhůru. Z toho by jednoho trefilo. Přitom vypadám přítomně. Je to i jedna z magických technik, tedy, chmm, vědomých technik, kdy koukáte a nemrkáte a jenom jste. Tady ale mám být vzhůru!

U lucidních snů se mi občas zdá o sexu. To už jsem v posledním tažení a podvědomí vytáhne největší eso. A vezměte si, že zrovna snově sexujete a nepřítomně u toho koukáte do blba a opíráte se o pult. Máte otevřené oči, to ovšem nevíte, protože spíte a sníte. Pak se něco pohne, někdo přichází a vy se vzbudíte do bdění. Zároveň si pamatujete sen a dosníváte ho, přitom už třeba někoho obsluhujete. Hrozný. Pak si připadám jak blázen, jak můžu mít takové stavy a přitom být vzhůru a snažím se takovou možnost potlačit, nespat, nesnít, něco dělat.

Někdo už v takovém stavu odděluje tělo astrální od těla fyzického, ale já jsem se toho jenom dotkla a je to horší než ten snový sex. Takže nejdříve sex a pak, po další době tedy přichází oddělení astrálního těla od fyzického. Já se tomu ale hrozně bráním, pro mě je to hrozně nepříjemné. Ale ta práce je hrozná, každá ostraha má dvanáctky, čtrnáctky, denně, obden… Spaní se neubráníte. I když zrovna s otevřenýma očima hledíte vpřed.

Jak měděná socha…